17. května 2013

Lepší podmínky pro technické vzdělávání zajistí více odborníků pro praxi

První čtením v pátek prošla novela zákona o dani z příjmu, která motivuje firmy, aby se aktivněji podílely na praktické přípravě studentů technických oborů na budoucí povolání. Z iniciativy Ministerstva průmyslu a obchodu a po dohodě s ním ji předložili poslanci ODS Jiří Pospíšil, Jan Bureš a Pavel Staněk, spolu s koaličním poslancem Františkem Laudátem.

Zaměstnavatelé si budou moci nově odečíst náklady na jednoho žáka od základu daně paušální částkou ve výši 80 tisíc korun. V případě délky praxe 200 - 400 hodin za rok bude tato částka činit 40 tisíc korun. Novela také zvyšuje již existující limity u daňově uznatelných výdajů stipendií na pět tisíc korun u středoškoláků a deset tisíc korun u vysokoškoláků.

Novela zároveň podpoří firemní investice do vybavení určeného pro vzdělávání, protože umožní odečet ve výši 110 procent, nebo v případě nižšího využití odečet 50 procent, jeho hodnoty. Nezbytnou podmínkou je, že firma bude takové vybavení využívat ke vzdělávání po dobu tří let.

„Navržená opatření vycházejí z výsledků jednání, která jsme vedli se zástupci zaměstnavatelů a vysokých škol během roku 2012. Shodli jsme se, že zaměstnavatelé musí hrát ve vzdělávání studentů zejména technických oborů větší roli. Stát jim k tomu má vytvořit vhodné podmínky a zároveň poskytnout podporu, která jim alespoň částečně vynahradí ztráty, které jim vznikají tím, že vyčlení své lidi a finanční zdroje na vzdělávání studentů. Zejména ale chceme firmy mimořádným odpisem ve výši 110% z pořizovací ceny motivovat k tomu, aby umožnily studentům a učňům praktickou výuku na nejnovějších strojích a technologiích,“ komentoval novelu ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba.

„Firmy si dlouhodobě stěžují, že absolventi technických oborů středních i vysokých škol nejsou dostatečně připraveni pro praxi. S největším nedostatkem odborníků se potýkají například obor energetiky, elektrochemie, automobilový průmysl, IT sektor nebo strojírenství. Je logické, že technické vybavení především středních škol navzdory snažení jejich vedení zastarává a zaostává před technologickým vývojem výroby ve firmách,“ říká k problémům se vzděláváním v technických oborech místopředseda ODS Jiří Pospíšil, který se dlouhodobě zabývá školstvím. „Novela dává zaměstnavatelům nové impulsy, aby umožnili mnohem většímu počtu studentů získat praxi již během studia. Absolventům škol tak zvýší šanci na pracovní uplatnění a českému průmyslu pomůže přivést nové odborníky, které naléhavě potřebuje,“ dodává Jiří Pospíšil.

„Nedostatek pracovníků v některých oborech je částečně dán i tím, že mnoho vysoce kvalifikovaných zaměstnanců odchází v současnosti do penze. Také začínáme pociťovat citelný úbytek odborných pedagogů, zvláště v technických oborech. Pokud chce česká ekonomika držet krok s ostatními zeměmi, musíme zavčas na tento trend reagovat a zajistit dostatečný počet lidí, kteří jsou schopni naskočit do rozjetého vlaku bezprostředně po ukončení školy. Proto jsem novelu iniciovanou ministerstvem průmyslu a obchodu podpořil,“ dodává další z navrhovatelů a člen hospodářského výboru Jan Bureš.