16. května 2013

U prezidentem zastavených trestních řízení bude možné vymáhat náhradu škody bez soudního poplatku

Senát na svém dnešním zasedání schválil návrh novely zákona o soudních poplatcích, která reaguje na některé důsledky rozhodnutí prezidenta republiky o amnestii ze dne 1. ledna 2013. Poškození, kteří budou nuceni vymáhat v civilním řízení náhradu škody způsobenou amnestovaným trestným činem, nebudou mít povinnost hradit soudní poplatek. Návrh novely z dílny ministerstva spravedlnosti nyní půjde k podpisu prezidentu republiky.

 
„Jsem rád, že Poslanecká sněmovna i Senát v relativně krátkém čase schválili úpravu zákona, která odstraňuje nedůvodnou nerovnost a nabízí koncepční řešení. Novela se netýká pouze poškozených dotčených lednovou amnestií, ale bude se vztahovat na všechny poškozené, kteří uplatnili nárok v trestním řízení, jež bylo zastaveno z důvodu rozhodnutí prezidenta republiky, tedy i na budoucí poškozené,“ upřesnil dopad novely zákona ministr spravedlnosti Pavel Blažek. 
 
Novela obsahuje také přechodné ustanovení, podle kterého se výhoda osvobození od soudních poplatků vztahuje i na poškozené, kteří podali návrh na zahájení řízení od 1. ledna 2013 do dne, kdy vejde novela v účinnost. 
 
Nová úprava řeší i situaci, kdy poškození soudní poplatek uhradili, ale po účinnosti navrženého zákona se na ně bude vztahovat osvobození od soudního poplatku. V takovémto případě jim soud již zaplacený soudní poplatek vrátí zpět.