14. května 2013

Přístup k rychlému internetu pro všechny je naší prioritou, zdůraznil ministr Kuba na konferenci věnované informačním technologi

Vysokorychlostní internet a s tím související přístup k informacím, vzdělávání a komunikaci do všech domácností v Česku. To je cíl ministra průmyslu a obchodu Martina Kuby, který téma rozebral na úterní konferenci pod názvem „Cesta k digitální ekonomice aneb digitální Česko v praxi“.

Akce, kterou uspořádalo Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s ICT unií, měla za cíl přiblížit vývoj v dalších letech v oblasti rozvoje informačních a komunikačních technologií (ICT) v České republice.
 
"Dnešní konference je skvělou příležitostí, jak si může stát vyměňovat důležité informace z oblasti digitálních ekonomiky se soukromým sektorem, nezávislými odborníky a mnohými dalšími subjekty, které v tomto stále rychleji se rozvíjejícím odvětví působí," prohlásil ministr Kuba.
 
Ministr ve svém úvodním slově připomenul, že bude chtít po operátorech, aby zajistili českým domácnostem co nejrychlejší přístup k internetu. Na druhé straně bude podle Kuby muset vláda zajistit výstavbu nových, rychlých sítí bez zbytečných byrokratických překážek. „Stát musí dát jasně najevo, že stojí o to, aby se dostal skutečně vysokorychlostní a neomezený internet do každé vesnice,“ poznamenal.
 
Na úterní konferenci od ostatních účastníků také zaznělo, že s podporou ICT souvisí také rozvoj nových pracovních míst v průmyslu i ve službách, ale také zvyšování exportu. Podle odborníků je proto nutné využít společně působící efekty, které sebou odvětví informačních a komunikačních technologií přináší.
 
„Rozšíření vysokorychlostního internetu přispěje ke vzniku nových podnikatelských příležitostí a pomůže nastartovat ekonomický růst ČR. V dlouhodobějším horizontu se pak naše země musí soustředit na další rozvoj ICT služeb s vysokou přidanou hodnotou,“ řekl prezident ICT UNIE Svatoslav Novák.
 
Diskutován byl v úterý také dokument Digitální Česko 2.0, který stanovuje hlavní cíle v ICT do roku 2020. Stojí celkem na třech pilířích - podpoře rozvoje vysokorychlostních přístupových sítí k internetu, rozvoji digitálních služeb a zvyšování digitální gramotnosti a elektronických dovedností uživatelů sítí a služeb na nich poskytovaných.