16. května 2013

Řízení pod vlivem drog bude moci policie prokázat snadněji než doposud

Poslanecká sněmovna tento týden odsouhlasila poslaneckou novelu zákona o provozu na pozemních komunikacích, která výrazně zjednoduší proces, kterým policisté řidičům dokazují řízení pod vlivem drog.

Zatímco nyní museli zadržení řidiči, u nichž je podezření na požití drog, procházet mnoha testy a znaleckými posudky, nově bude stačit prokázat přítomnost konkrétní drogy nebo jejích metabolitů v krvi řidiče, aby bylo ovlivnění zakázanou návykovou látkou prokázáno. Zavedení této tzv. analytické metody vychází z lékařských poznatků a praxe v mnoha evropských státech, jako je Německo, Belgie či Švédsko. Postihy za řízení pod vlivem návykových látek novela neřeší. 

„Předkladatelé vhodnou formou reagovali na stále vážnější problém, kdy se po českých silnicích prohánějí řidiči pod vlivem drogy. Dosavadní systém prokazování byl velmi složitý a vedl často k tomu, že řidič po vypití jedné třetinky piva trestán byl a řidič pod vlivem drogy vyváznul bez postihu. Tento stav zákon narovnává, protože celý proces v souladu s lékařskými poznatky zjednodušuje. Člověk, který užívá drogy, nemá na silnici co dělat, protože ohrožuje život mnoha lidí. Vysíláme jasný signál, že stát si na tyto nebezpečné řidiče rázně došlápne,“ říká zpravodaj zákona a předseda podvýboru pro dopravu Václav Baštýř.
 
„Soudní lékaři a toxikologové dlouhodobě upozorňují, že u některých návykových látek, například morfinu nebo kokainu, lze určit, od jakého množství je možné na řidiče pohlížet jako na ovlivněného touto návykovou látkou i při zohlednění možných odchylek měření. Díky schválené novele nebude již nutné složitě provádět znalecké posudky odborníků z oboru psychiatrie, ale k postihu řidiče budou postačovat pozitivní výsledky toxikologických vyšetření,“ vysvětluje zjednodušeně obsah novely poslanec ODS a jeden z jejích předkladatelů Jan Čechlovský. Ten zároveň připomenul, že pachatelé mohli doposud vyváznout bez trestu, protože proces prokazování byl složitý a zdlouhavý a odpovědnost za přestupek zaniká, pokud není projednán do jednoho roku od jeho spáchání. 
 
Samotný zákon seznam látek, u nichž lze použít zmíněnou analytickou metodu, neobsahuje, ale odkazuje na prováděcí předpis. V tom budou uvedeny jednotlivé látky spolu s mezními hodnotami, při jejichž dosažení je řidič drogou již nepochybně ovlivněn. Tento seznam bude moci vláda podle potřeb a v souladu s nejnovějšími vědeckými poznatky operativně doplňovat.