16. května 2013

Nová legislativa pomůže bojovat proti pervitinu i večírkovým drogám

Poslanci dnes v prvním čtení podpořili dvě vládní novely, které pomohou v boji s drogovou kriminalitou, protože vytvářejí zákonné překážky pro nakládání s látkami využívanými při nelegální výrobě pervitinu a dalších drog.

Zároveň se výrazně zrychlí zakazování nových drog, protože k zařazení nových položek na seznam návykových látek už nebude nutné novelizovat zákon, ale bude stačit nařízení vlády.
 
„Například v Ústeckém kraji je pervitin stále nejužívanější drogou. Počet jeho uživatelů v roce 2011 stoupnul oproti roku 2010 o alarmujících 14,2 procent. Odhalit a stíhat jeho výrobce a dealery ale není snadné. Na území Ústeckého nebo Karlovarského kraje či v Praze funguje mnoho výrobců pervitinu, který pak distribuují mezi mladistvé uživatele, ale také ho vyvážejí a prodávají v sousedním Německu. Saské a bavorské policejní orgány již dnes používají termíny jako ‚epidemie levného pervitinu z Česka‘,“ která se stává tamním závažným problémem,“ upozornila klubová zpravodajka vládních návrhů, poslankyně ODS a místopředsedkyně sněmovního výboru pro bezpečnost Ivana Řápková.
 
Předkládaná právní úprava zpřehlední současnou legislativu a vyčlení úpravu nakládání s prekurzory, tedy látkami, ze kterých se omamné a psychotropní látky vyrábějí, do samostatného zákona. Posilují se zároveň kontrolní mechanismy, které by měly nelegální obchod s těmito látkami omezit.
 
„Dostat novou drogu mimo zákon bude dle odborníků trvat dva až tři měsíce,“ zdůrazňuje Ivana Řápková. „Dnes to trvá nepoměrně déle, protože výčet zakázaných látek je uvedený přímo v zákoně a legislativní proces trvá podstatně déle než vývoj na drogové scéně.“
 
Ivana Řápková v této souvislosti připomíná situaci z předloňského jara, kdy se na česko-polském pomezí objevily nové syntetické drogy. „Zatímco tehdy musela Poslanecká sněmovna na návrh poslanců ODS ve zrychleném projednání přijmout speciální novelu, která zakázala více než tři desítky nových látek, nyní bude moci mnohem rychleji zareagovat přímo vláda.“
 
„Jsem přesvědčena, že pozornosti, kterou musíme věnovat drogové kriminalitě, není nikdy dost. Kromě červeného fosforu, ze kterého se vyrábí pervitin, důvodová zpráva jednoho z vládních návrhů upozorňuje i na gama-butyrolakton (GBL) nebo 1,4 butandiol (1,4-BDO). Nechvalně známý GBL či BD patří mezi takzvané ‚večírkové drogy‘, které jsou oblíbené právě mezi mladými drogově závislými lidmi, i těmi, kteří jsou závislostí vážně ohrožení,“ uzavřela poslankyně Ivana Řápková.