Ekonomika ČT24
14. května 2013

Martin Kuba: Ekonomika ČT24

Hostem diskusního pořadu ČT24 byl ministr průmyslu a obchodu a 1. místopředseda ODS Martin Kuba.

David BOREK, moderátor:


Ve studiu mám tu čest přivítat místopředsedu ČSSD a také Poslanecké sněmovny Lubomíra Zaorálka. 

 Lubomír ZAORÁLEK, místopředseda ČSSD:


Dobrý večer. 

 David BOREK, moderátor:


Přišel také ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba z ODS. 

 


Martin KUBA, ministr průmyslu a obchodu a 1. místopředseda ODS:


Hezký večer. 

 David BOREK, moderátor:


Pane Kubo, ODS nastoupila k vládě v září 2006. První vláda Mirka Topolánka. S výjimkou jednoho plus minus roku vládne od té doby. Proč je nutné teď po 7 letech vytvářet nějaký nový program pro živnostníky? Proč už nebyl napsán v roce 2007 a schválen v roce 2008? 

 Martin KUBA, ministr průmyslu a obchodu a 1. místopředseda ODS:


To není úplně nový program pro živnostníky, ono to snižování administrativní zátěže je věcí, která musí probíhat kontinuálně. Tomu se každá vláda musí věnovat kontinuálně. Je řada kroků, které historicky vlády, ODS v tomto udělaly a toto je pouze opět připomenutí toho, že je to pro nás důležité téma, že na něj zapomínat nechceme a že chceme ještě do konce tohoto volebního období zvládnout kroky, které by konkrétně mohly podnikatelům a drobným živnostníkům život usnadnit. 

 David BOREK, moderátor:

Takže přiznáte, že to trochu souvisí s volebním cyklem? 

 Martin KUBA, ministr průmyslu a obchodu a 1. místopředseda ODS:


Vůbec to nesouvisí s volebním cyklem. Je to proces, který probíhá standardně. Myslím si, že je důležité pro politickou stranu, aby přinášela takové podněty. Do voleb, mám pocit, že je velmi daleko a my tím i reagujeme na to, co si myslíme, že by čekalo živnostníky, pokud by zvítězila ČSSD ve volbách, což se zatím ze strany ČSSD ozývá, nezní podle mého pro živnostníky nijak příliš dobře a my jsme chtěli ukázat, že je to pořád jedna z našich důležitých voličských skupin a chceme přinášet programové věci. 

 David BOREK, moderátor:


Pane Zaorálku, jak ČSSD hodnotí tyto návrhy? Ale teď, prosím, ne, že byste jeden bral po druhém. Globálně. Podpora, nepodpora anebo třeba odstínovaná podpora? U některých opravdu byste si dokázali představit, že byste to spolu s vládní koalicí nebo s ODS prohlasovali? 

 Lubomír ZAORÁLEK, místopředseda ČSSD:


Víte, ona ta situace je trošku legrační, jo, protože já když jsem poslouchal ty jednotlivé body, tak jsem si uvědomil, to už jsem někde slyšel a pak jsem si vybavil, že pan ministr něco předkládal před 2 - 2,5 měsíci a tam byly velmi podobné body. Takže mě to připadá, že tady ODS každé čtvrtroku vyhlásí vlastně velmi podobné principy. Ale já se ptám, proč to pořád znovu vyhlašujete? Proč jste nenapsali zákony? A hlavně, vy jste ve vládě, vy jste to mohli už projednat, já jsem viděl reakci pana ministra Kalouska, ta byla na některé věci negativní, takže vy to nemáte vůbec ve vládní koalici projednané... 

 David BOREK, moderátor:


Ale já jsem se ptal, jestli byste to podpořili třeba vy. Kdyby se to panu Kalouskovi nelíbilo, jestli třeba ČSSD by něco z toho podpořilo? 

 


Lubomír ZAORÁLEK, místopředseda ČSSD:


Je to nekoncepční. Podívejte se... 

 David BOREK, moderátor:


Nic, nic z toho nepodpoříte? 

 Lubomír ZAORÁLEK, místopředseda ČSSD:


... mohli bychom se bavit o každém zvlášť. Ale já jsem se díval, některá ta opatření jsou podporou vlastně švarcsystému, když to zjednoduším. Já si pamatuju, že když vláda začínala, měli jste stanovisko NERV, to vám řeklo, že, to vám tam doporučilo, že švarcsystém je problém a vy jste dokonce vyhlašovali kontroly na švarcsystém. Takže kde je nějaký systém, kde je nějaká koncepce v tom vašem postupu. A ještě jedna důležitá věc, já si myslím, že co nejvíc dnes pomůže ekonomice i živnostníkům, je stabilizace daňového systému. Vy ho v podstatě znovu rozhýbáváte. A dokonce se to týká... 

 


David BOREK, moderátor:


Pane Zaorálku, vy nechcete hýbat s daněmi po volbách? 

 Lubomír ZAORÁLEK, místopředseda ČSSD:


No, daně, tady se to týká daně z příjmu fyzických osob, jejichž výběr je teďka velmi špatný a vy vlastně ještě snížíte... 

 David BOREK, moderátor:


Dobře, ale vy jste definoval, že někdo rozkolísává daňový systém, vy říkáte, že ho budete také rozkolísávat akorát v jiných daních. 

 Lubomír ZAORÁLEK, místopředseda ČSSD:


Ne, ne, ne, podívejte, je tady jedna věc, která mi připadá zásadní, jako říká se, že když se hledají příčiny, které země zvládly krizi a které s tím mají problémy, že jedna z nejhorších věcí je silné, teda takové ty silové nevyvážené, radikální změny daňového systému. To znamená není možné ho změnit každou chvíli. A vy zase přicházíte s daňovými změnami. To znamená, pokud je to koncepční, promyšlené a rozhodně to musí být jednou za dlouhý čas. 

 Martin KUBA, ministr průmyslu a obchodu a 1. místopředseda ODS:


Já musím říct pár věcí. My přicházíme s konkrétními kroky, které jako ODS chceme prosazovat a protože jsme v koaliční vládě, tak musíme také dávat jasně najevo, co si myslí ODS a rozumím tomu, že si může TOP 09 myslet něco jiného. Pak je na nás, hledat pro ty názory podporu v koalici anebo třeba... 

 David BOREK, moderátor:


Dobře, to byla politologická čítanka. Teď mi... 

 


Martin KUBA, ministr průmyslu a obchodu a 1. místopředseda ODS:


Ale jenom říkám, že proč to takto musíme vysvětlovat a proč si myslím, že je to legitimní... 

 David BOREK, moderátor:


Ale ten návrh, námitka pana místopředsedy. ODS teď v podstatě neguje nebo revertuje některé věci, které před tím jejich vlády samy zavedly. 

 


Martin KUBA, ministr průmyslu a obchodu a 1. místopředseda ODS:


Ale já myslím, že je nerevertuje, zavedla je ministerstva, která nedrží ODS a co se třeba týče kontroly té práce, té nutnosti mít smlouvu na pracovišti, to je věc, kterou ODS od začátku kritizovala, zavádělo je ministerstvo práce a sociálních věcí a já myslím, že je důležité v tomto i říct, že to není názor ODS, že ODS má o tom jinou představu. A já tvrdím, že v roce 2013, když ministerstvo práce a sociálních věcí utrácí sta miliony za informační systémy, nemáme skončit tak, že každý zedník nebo traktorista u sebe nosí smlouvu. A tyto návrhy nenesou, pane kolego Zaorálku, žádné zásadní daňové změny. Ty nesou pouze stimuly, které v té situaci, ve které ekonomika je, jí mohou některých sektorech pomoct. 

 David BOREK, moderátor:


Promiňte, ale zrychlené odpisy investic přece jasný dopad na výběr daní nebo na státní veřejný, veřejný rozpočet mít bude. 

 Martin KUBA, ministr průmyslu a obchodu a 1. místopředseda ODS:


Ono to nemusí mít ten dopad, řekněme ani negativní. Třeba to opatření u těch rodin, u oprav rodinných domů nemusí mít vůbec negativní fiskální efekt, ale je to stimulační efekt, protože, když se podíváte a pan kolega Zaorálek to jistě ví, co tvoří HDP a řeknete si, co v tom stát může dělat, tak jsou určité sektory, které může stimulovat... 

 Lubomír ZAORÁLEK, místopředseda ČSSD:


Ale, jenom jedna poznámka, víte, to tady říkal Milan Urban, a to je přesná, pokud tam máte to, že si mohou něco odečíst z daňového základu v případě těch oprav bytů, máte kalkulaci toho, kolik to do toho rozpočtu, kolik to bude stát, kolik klesnou příjmy? 

 Martin KUBA, ministr průmyslu a obchodu a 1. místopředseda ODS:


Ale, pane Zaorálku, vůbec nic. Protože, kdybyste se na to opatření podíval, tak víte, že vy byste si mohl dát třeba 200 tisíc za výměnu svého bytového jádra jako odpočet daní, tím pádem by vám 15 % daň, byste za to nemusel zaplatit, tím pádem byste ušetřil 35 tisíc, ale povinností samozřejmě bude prokázat, že ta oprava proběhla a na to vám bude muset dát někdo fakturu a odvede se 15 % na DPH do státního rozpočtu. Čili to opatření zdaleka nemusí být fiskálně negativní a ono musí, může mít dokonce fiskální pozitivní. 

 David BOREK, moderátor:


Nechte stranou, ano, ale nechte stranou ale ty multiplikační efekty, kterými se /nesrozumitelné, souzvuk hlasů/... 

 Martin KUBA, ministr průmyslu a obchodu a 1. místopředseda ODS:


To není multiplikační efekt. To je pouze plus minus. 

 David BOREK, moderátor:


Na dřeň, na dřeň očištěny, účetně očištěná tato, tato vaše teze, nebo, nebo tyto, tyto balíčky, opravdu je rozpočtově neutrální? 

 


Martin KUBA, ministr průmyslu a obchodu a 1. místopředseda ODS:


Ne, pane redaktore, pokud se bavíme o daňových odpočtech u firem, kdy umožníme zrychlené odpisy v jednom roce, tak samozřejmě v tom roce to může být fiskálně negativní dopad. 

 David BOREK, moderátor:


Kolik? 

 


Martin KUBA, ministr průmyslu a obchodu a 1. místopředseda ODS:


V téhle té chvíli nelze... 

 


David BOREK, moderátor:


Řád. 

 Martin KUBA, ministr průmyslu a obchodu a 1. místopředseda ODS:


... nezle, ale může to být třeba řekněme v jednotek miliard korun. Pokud se bavíme o tom druhém opatření, které by umožňovalo u domácností... 

 David BOREK, moderátor:


To, co bylo v reportáži. 

 Martin KUBA, ministr průmyslu a obchodu a 1. místopředseda ODS:


... tak to může být velmi fiskálně neutrální, protože proti tomu vám jde příjem z DPH, který je stejně 15% ... 


Lubomír ZAORÁLEK, místopředseda ČSSD:


Já jenom, jenom takovou námitku vám řeknu. Já si pamatuju, že s tímhle opatřením přišel Mirek Topolánek jako premiér na jaře roku 2009 ... 

 


Martin KUBA, ministr průmyslu a obchodu a 1. místopředseda ODS:


S kterým myslíte? S odpočty firem? 


Lubomír ZAORÁLEK, místopředseda ČSSD:


S těmi, ano, s těmi zrychlenými odpisy. Připadá mi to takové, že když přichází krize, tak se to použije a teď, když jde o oživení, tak také? Ekonomicky tomu nerozumím opět tomu vašemu způsobu. A pak vám řeknu jednu, která věc mi připadá věc opravdu chápe. Vy jste v tom svém vystoupení se chlubili tím, že jste zrušili povinné registrační pokladny. Pokud máte za sebou 45 mrtvých díky metylalkoholu tak rozumíte, to mi připadá nevkusné... 

 David BOREK, moderátor:


Ale počkejte, zase říkat, že 45 mrtvých souvisí se zrušením registračních pokladen? 

 Lubomír ZAORÁLEK, místopředseda ČSSD:


Ano, kdyby tady existoval... 

 


David BOREK, moderátor:


Tak podejte na pana Kubu trestní oznámení, že zavraždil 45 lidí... 

 Lubomír ZAORÁLEK, místopředseda ČSSD:


Ne, ne, ne, to takhle to není samozřejmě jednoduché, tady nejde o trestní oznámení, tady jde o to, že ten stát selhal a jedna ze způsobů, kterým se toto dalo řešit a byl to, máme to v programu a říkáme, že to chceme znovu vrátit, jsou právě registrační pokladny. To znamená říkat, že tohle je zásluha, mi připadá opravdu nevkus. 

 Martin KUBA, ministr průmyslu a obchodu a 1. místopředseda ODS:


To přeci není jenom otázka registračních pokladen. Vy máte v téhle té chvíli jednu výhodu, že sedíte v opozici a neustále říkáte, jak byste to dělali jinak. Zatím musím říct, že co vypadne z ČSSD, tak musím říct, že mě tedy spíše jako živnostníka by děsilo. Ale já se vás zeptám, pane kolego Zaorálku, proč vy jako ČSSD už jste tedy za poslední rok třeba nepřišli v Poslanecké sněmovně se změnou těch zákonů, o kterých my tady mluvíme? Proč vy jste nepřišli za poslední rok s návrhy změny těch zákonů? Máte stejnou zákonodárnou iniciativu jako naši poslanci a já se tedy ptám, jestli vám jde ty živnostníky a dnes tu sedíte a kritizujete všechny kroky, které my děláme. Jaké jste předložili za poslední rok třeba vy? Co jste pro ty živnostníky udělali? Jestli se mohu zeptat? 

 David BOREK, moderátor:


/nesrozumitelné/ hodiny, hodiny citovat své zásluhy... 

 Martin KUBA, ministr průmyslu a obchodu a 1. místopředseda ODS:


Ale to není ani o zásluhách. Já respektuji, že opozice v tuto chvíli má, ale také si řekněme, že má stejnou zákonodárnou iniciativu a já se tedy ptám, co jste v téhle té chvíli při té administrativní zátěži řešili, co jste třeba řešili za té doby, kdy byli ve vládě vaši ministři? Přeci třeba, co se týče práce s tím černým alkoholem, to je věc, která se vleče velmi dlouho. Já rozumím výhodě opozice, že můžete kritizovat cokoliv uděláme. 

 Lubomír ZAORÁLEK, místopředseda ČSSD:


Rozumím, dobrá, já vám teda řeknu v tom případě jiný názor, který mám na to. Já jsem přesvědčen, že administrativní opatření sama o sobě nemohou startovat růst a nemohou ani dramaticky pomoci živnostníkům. Já jsem, kdybych měl říct, co nejvíc jsem schopen jim nabídnout, tak obnovu růstu. Víte, živnostníci... 

 


Martin KUBA, ministr průmyslu a obchodu a 1. místopředseda ODS:


A jakým způsobem? 

 


Lubomír ZAORÁLEK, místopředseda ČSSD:


... obsluhují domácnosti, ve chvíli, kdy domácnosti šetří na spotřebě, tak tomu oživení i mezi živnostníky nenastane. Takže podle mě skutečně systematické obnova růstu a to podle mě, to se týká efektivity fungování státu, to se týká i politiky, která tady dostane investice. 

 David BOREK, moderátor:


Dobře. Nechme to být. To je už možná trochu metafyzická debata o smyslu státu... 

 

 


Lubomír ZAORÁLEK, místopředseda ČSSD:


Je to nepřímá pomoc těm živnostníkům, ale mně připadá, že je dost důležitá. 

 

 


David BOREK, moderátor:


Pojďme, pojďme zpátky k tomu balíčku, ne, pánové, pojďme zpátky k tomu balíčku. Ono to je bylo zmíněno a já jsem vlastně použil také slovo revert. Přece jenom švarcsystém, tady vidím absolutně dva konkrétní body. Jednak zrušení povinnosti prokazovat se pracovní smlouvou i mimo pracoviště. Tam je to revert asi věci, kterou před tím vlády, ve kterých byla i ODS, prosadily? A druhá věc... 

 

 


Martin KUBA, ministr průmyslu a obchodu a 1. místopředseda ODS:


Ano. 

 


David BOREK, moderátor:


... druhá věc odstranění hranice spodní pokuty za nelegální zaměstnávání, která nyní činí 250 tisíc. 

 Martin KUBA, ministr průmyslu a obchodu a 1. místopředseda ODS:


Ano. A já se... 

 


David BOREK, moderátor:


Chápu to správně, že vy dáváte v podstatě signál, občané, pokud někoho zaměstnáváte nelegálně, tak se nebojte, my chceme nízké, mírné pokuty, nemějte strach z toho, že by vás stát postihl. 

 Martin KUBA, ministr průmyslu a obchodu a 1. místopředseda ODS:


A já teď vysvětlím, o co jde. Do této chvíle jste musel mít u sebe neustále na pracovišti smlouvu. My tvrdíme, že ochranou při kontrole černého zaměstnání je ta doba osmi dnů než má zaměstnavatel povinnost vás přihlásit na sociální a zdravotní. Jakmile vás tam jednou přihlásí, tak já tvrdím, že kontrolor si to má najít u sebe v počítači a neotravovat vás, abyste měl u sebe smlouvu, protože už jste veden v evidenci... 

 David BOREK, moderátor:


/nesrozumitelné, souzvuk hlasů/ v té věci, kterou před tím prosadily vlády, ve kterých byla ODS. 

 Martin KUBA, ministr průmyslu a obchodu a 1. místopředseda ODS:


Ano, ale ne naše ministerstva. Ale na 8 dní u sebe budete muset mít. V tom smyslu to není rever. 

 David BOREK, moderátor:


Druhá věc. 

 Martin KUBA, ministr průmyslu a obchodu a 1. místopředseda ODS:


A ta druhá věc je, že ta nelegálnost té práce u nás není úplně velmi dobře legislativně ošetřena. Já v momentě, kdy se ztrácí na trhu pracovní místa, tvrdím, že bychom neměli to příliš komplikovat a ta spodní hranice, že nemůžete dostat nižší pokutu, než 250 tisíc u něčeho, co je velmi vágně jakoby vyjádřeno, je podle mého někdy likvidační a jsem přesvědčen... 

 David BOREK, moderátor:


Dobře, ale není to subtilní poselství ODS, občané, zaměstnávejte někoho nelegálně, my vlastně vám nebudeme dávat velké pokuty? 

 Martin KUBA, ministr průmyslu a obchodu a 1. místopředseda ODS:


Ne, ne, ne, vůbec ne. Je to poselství, že by měl ten kontrolor mít možnost posoudit, jestli to skutečně nelegální bylo anebo jestli došlo k nějaké drobnosti a neměl by mít vázán dát čtvrtmilionovou pokutu. 

 


Lubomír ZAORÁLEK, místopředseda ČSSD:


Jenom tady bylo řečeno, proč některé věci jsme sami nenavrhli. Víte, mně to někdy připadá kuriózní. Vy tady máte třeba bod: Zrušení vstupních a periodických prohlídek u lékaře. Já úplně přesně nevím, doufám, že to nemyslíte zrušit úplně, ale připadá mi, že určitý typ zrušení bych chápal. Vy jste totiž sami před 2 roky, tuším, prosadili změnu zákona, díky které se musí ty vstupní prohlídky dělat i když někdo chce pracovníka jenom na několik hodin, to bylo... 

 


David BOREK, moderátor:


/nesrozumitelné/ nezmnožujme teď tyto rekriminace, ještě... 

 Lubomír ZAORÁLEK, místopředseda ČSSD:


Ale je to, někdo prostě udělá zákon, který je nešťastný a pak přijde s opatřením, kterým to koriguje. A to potom vydává za svou za zlepšení. 

 David BOREK, moderátor:


Jsou tu další věci. Například podávání daňového přiznání a přehledu na sociální a zdravotní pojištění na jednom místě. Anebo zjednodušení registrace vozidel. Jsou toto třeba body technicistní, které by ČSSD byla schopna podpořit? 

 Lubomír ZAORÁLEK, místopředseda ČSSD:


Ano, jako já tady tohle, pokud se o tom budeme bavit a zjistíme, že to je, tak samozřejmě ty jednotlivé věci nejsem v tom takový, že bych odmítal cokoliv, jako, takže pokud to podáte jako zákon, budeme se tím zabývat, zjistíme, že je to rozumné, tak to podpoříme. 

 


David BOREK, moderátor:


Budete vlastně iniciovat jednání s ČSSD, nebo opravdu, volby se blíží, vycházeje z premisi, že je to trochu už cílem na volby, tak v podstatě nemáte zájem na tom, třeba kulatý stůl s ČSSD a podat to společně? 

 


Martin KUBA, ministr průmyslu a obchodu a 1. místopředseda ODS:


Všechny kroky každé politické strany v celém jejím politickém cyklu jsou vždycky cíleny na volby. Ona musí vždycky dělat kroky, kterými chce oslovit svoje voliče a dát jim najevo, že reprezentuje jejich politiku. Já jsem přesvědčen, že přicházíme s rozumnými návrhy. Já nevím, jak moc se pan kolega Zaorálek po dni pohybuje mezi podnikateli, já se snažím mezi nimi být a vycházíme z praktických jejich zkušeností a všechny ty kroky by měly být z toho pohledu jsou pro mě trochu nepolitické, pouze usnadňováním kontaktů podnikatelů ... 

 


David BOREK, moderátor:


My nejsme korporativní stát, my jsme zastupitelská demokracie. Vy nemusíte být podnikatel na to, abyste schvaloval zákony, které jsou ku prospěchu... 

 Martin KUBA, ministr průmyslu a obchodu a 1. místopředseda ODS:

 

Ne, já říkám, že jsou nepolitické z toho pohledu, že jsou ku prospěchu toho, aby se snižoval kontakt toho podnikatele se státem. Já jsem přesvědčen, že podnikatel má mít čas na shánějí obchodů, na zaměstnávání lidí a nemá sedět u výkazů, statistik, které já tady mám před sebou, a ony se skutečně překrývají s podklady, které dodá na finanční úřad a za měsíc je vyplňuje pro statistický úřad. To jsou prostě věci, které ty podnikatele otravují. 

 Lubomír ZAORÁLEK, místopředseda ČSSD:


Já všechno je to pěkné, já se ale přiznám, že když jsem viděl to dnešní vystoupení i ten způsob, jak jste to podali, i ty plakáty, tak mi to připadalo spíš jako politický manifest a já bych teda řekl... 

 David BOREK, moderátor:


Tak, ale... 

 


Lubomír ZAORÁLEK, místopředseda ČSSD:


... pokud byste skutečně přišli se zákony a pokud bych zjistil, že už to máte ve vládní koalici projednáno, tak bych to bral daleko vážněji. 

 


David BOREK, moderátor:


A ještě, pane Zaorálku, když už jsme tady u těch politických manifestů, jak byste onálepkoval dnešní vystoupení vašeho kolegy Milana Urbana, který navrhuje snížení spotřební daně u benzínu a nafty?

 Lubomír ZAORÁLEK, místopředseda ČSSD:


Já vím, že ty důvody jsou třeba v tom, že v současné době se u nás nečerpá nafta, protože se čerpá u sousedů a budeme o tom mluvit ve sněmovně o těch důvodech, proč nepodáváme... 

 David BOREK, moderátor:


Zajímavé je, že když ČSSD chce podmiňovat finanční ústavu tím, že před tím ještě vláda nebude snižovat příjmy státního rozpočtu, tak toto je ale výpadek státního rozpočtu. Je to tak? 

 


Lubomír ZAORÁLEK, místopředseda ČSSD:


My chceme prokázat v té argumentaci, že tady dochází ke ztrátám pro státní rozpočet, díky tomu, že se prostě u nás nafta nenakupuje, nakupuje se venku třeba, to je argument a budeme se o tom bavit a budeme se snažit přesvědčit... 

 


David BOREK, moderátor:


Podpořila by ODS snížení... 

 Martin KUBA, ministr průmyslu a obchodu a 1. místopředseda ODS:


Já jsem přesvědčen, že tak, jak ta situace teď je nastavená, tak došlo historicky k tomu, že to navýšení podle mého bylo zbytečně vysoké. Ale teď ten krok zpátky by v žádném případě nemusel zdaleka vést k takovému... 

 David BOREK, moderátor:


Takže v žádném případě nepodpoříte? 

 


Martin KUBA, ministr průmyslu a obchodu a 1. místopředseda ODS:


V této chvíli si myslím, že to není krok, který by zvýšil, zvýšil výtočnost v České republice. Nejsem si tím úplně jist. 

 David BOREK, moderátor:


Mnohé další podobné rozhovory určitě v příštích týdnech a měsících. Děkujeme. Lubomír Zaorálek, Martin Kuba. Na shledanou, pánové. 

 


Martin KUBA, ministr průmyslu a obchodu a 1. místopředseda ODS:


Děkuji. 

MUDr. Martin Kuba
ministr průmyslu a obchodu
1. místopředseda strany
předseda místního sdružení
předseda regionálního sdružení
zastupitel statutárního města

Více o autorovi