15. května 2013

Stát bude moci využít zdroje státních podniků

Poslanci dnes vyslovili souhlas s tím, aby mohly do státního rozpočtu plynout příděly z vytvořeného zisku nebo z nerozděleného zisku z minulých let společností, které jsou vlastněny státem.

 
„V praxi bude moci zakladatel, tedy stát, zřídit fond zakladatele státního podniku, ze kterého se následně se souhlasem vlády převedou volné finanční zdroje podniku do státního rozpočtu. V době, kdy hledáme všechny dostupné cesty k ozdravení veřejných rozpočtů v České republice, to považuji za logický a správný krok,“ komentuje zákon klubový garant zákona a poslanec ODS Jiří Papež s tím, že takový postup česká legislativa doposud neumožňovala.
 
„Volnými prostředky v tuto chvíli disponují například Lesy ČR. Do fondu zakladatele bude možné převést konkrétně kolem 12 miliard korun. Zákon se ale vztahuje obecně na všechny státní podniky,“ upozorňuje Papež. Podle něj vláda také jasně deklarovala, že dodatečný příjem rozpočtu nebude ani v budoucnu využívaný na krytí mandatorních výdajů, ale posílí investice do ekonomiky, které jsou prioritou vlády do konce volebního období.
 
Jiří Papež také prosadil pozměňovací návrh, podle kterého bude možné o vládou určenou část prostředků převáděných z fondu zakladatele do státního rozpočtu překročit výdaje příslušné kapitoly rozpočtu – v případě Lesů ČR například kapitoly ministerstva zemědělství.
 
Ing. Jiří Papež

člen vedení poslaneckého klubu PČR
předseda místního sdružení
předseda oblastního sdružení
místopředseda regionálního sdružení

Štítky:
tisková zpráva