Nová pravidla sníží administrativu při převodu vozidel

15. května 2013
Nová pravidla sníží administrativu při převodu vozidel

Snížení administrativy při převodu vozidla, zjednodušení procesu vyřazování vozidel z provozu a zániku vozidel nebo přísnější státní dohled nad provozem stanic technické kontroly.

To vše přinese obsáhlá novela zákona o provozu vozidel na pozemních komunikacích, kterou dnes schválila Poslanecká sněmovna. Podle jejího zpravodaje a předsedy podvýboru pro dopravu Václava Baštýře z ODS zákon především usnadní život lidem v kontaktu s úřady.

„Zatímco doposud museli při prodeji vozidla přijít na úřad oba dva účastníci obchodu, nově se bude moci kupující a prodávající domluvit, kdo veškeré náležitosti na základě zmocnění zařídí. Do praxe se tak promítne náš dlouhodobý cíl, aby fungoval jeden informační systém na jednom úřadu a bylo nutné vyplňovat jen jeden formulář,“ představuje zjednodušeně jednu ze změn Václav Baštýř. Připomíná, že se tak zároveň sníží počet podvodů při převodech vozidel, protože řada zápisů zůstávala vzhledem k nejednoznačné právní úpravě bez doplnění údajů o novém vlastníkovi. Zároveň se zavádí povinnost předložit ověřenou plnou moc, aby bylo vyloučeno, že bude převod uskutečněn bez vědomí vlastníka. Zamezí se tak často i řetězovým podvodům s převody vozidel. 
Baštýř považuje dále za důležité, že se v důsledku zákona zkvalitní technické prohlídky motorových vozidel. „Provozovatelé stanic technické kontroly budou muset dodržovat jasně stanovená pravidla a zvýší se odborné znalosti kontrolních techniků, kteří budou procházet pravidelným doškolováním. Vzniknou také podmínky pro zavedení centralizovaného informačního systému stanic technické kontroly. Mění se i systém sankcí, který dopadne na nepoctivé techniky. V praxi se například zvýší sankce za přetáčení tachometru v průběhu kontroly. Ve svém důsledku by tak měl zákon přispět k bezpečnějšímu provozu na našich silnicích, protože zavede pořádek do kontrol stavu vozidel, které na nich jezdí,“ uvádí Baštýř další pozitiva přijaté právní úpravy. Zároveň se zjednoduší postup schvalování technické způsobilosti automobilů dovezených ze zahraničí. „To by mělo ušetřit náklady na straně obecních úřadů obcí s rozšířenou působností i jednotlivých žadatelů, kteří budou ušetřeni zbytečné administrativy,“ dodává Baštýř.
 
Drobností, kterou však podle Baštýře řidiči ocení, je nově zavedená možnost vyžádat si za poplatek poznávací značku na přání, včetně možnosti jejího zamluvení po dobu 3 měsíců.
Ing. Václav Baštýř

poslanec PČR
předseda místního sdružení
člen regionální rady