Vztahy ČR a Polska jsou nadstandardní
13. května 2013

Petr Nečas: Vztahy ČR a Polska jsou nadstandardní

Předseda vlády Petr Nečas se dnes na pozvání předsedy vlády Polské republiky Donalda Tuska zúčastnil ve Varšavě česko-polských mezivládních konzultací.

 
V rámci mezivládních konzultací představitelé České republiky a Polska jednali o hospodářských vztazích obou zemí, problematice dopravní a energetické infrastruktury a o spolupráci v rámci Evropské unie a Visegrádské skupiny.
 
Českého premiéra do Polska doprovodili také ministr obrany Vlastimil Picek, ministr dopravy Zbyněk Stanjura, ministr zemědělství Petr Bendl, ministr pro místní rozvoj Kamil Jankovský, státní tajemník pro evropské záležitosti Vojtěch Belling a náměstci ministrů financí, vnitra, průmyslu a obchodu a životního prostředí.
 
Podle předsedy vlády ČR je konání mezivládních konzultací výrazem nadstandardní úrovně vztahů a těsného partnerství mezi ČR a Polskem. „Naše dnešní setkání vnímám jako pokračování ve strategickém dialogu, ke kterému jsme vykročili během návštěvy pana předsedy vlády a jeho ministrů v Praze v červenci 2011,“ řekl premiér Nečas.
 
Premiér Nečas poukázal na kulturní blízkost obou národů, jejich intenzivní kontakty na všech úrovních a narůstající ekonomickou spolupráci. „Tyto přirozené a spontánní vazby jsou základem pro dynamický rozvoj vztahů v dalších oblastech. Polsko je pro ČR např. velmi významným obchodním partnerem – máme s ním třetí největší obrat zahraničního obchodu hned po Německu a Slovensku,“ uvedl Petr Nečas.
 
Máme společné zájmy v energetice
 
Mezi tématy rozhovoru obou premiérů byla také energetika i vzhledem k nadcházejícímu summitu Evropské rady, který bude zaměřen právě na tuto problematiku. V těchto otázkách mají podle premiéra Nečase k sobě obě země velmi blízko. „V zájmu zemí, jako je Polsko, nebo Česká republika je dokončení společného energetického trhu. Je nezbytné např. pokračovat v diverzifikaci zdrojů plynu, ale i přepravních tras. Česká republika se touto cestou systematicky vydala a mezi novými členskými zeměmi také patřila mezi ty, které na začátku roku 2009 byly nejméně zasaženy tzv. plynovou krizí,“ poznamenal český premiér.
 
S tématem úzce souvisí také česko-polská spolupráce v oblasti energetické bezpečnosti. ČR a Polsko pojí řada společných zájmů, které se odvíjejí např. od toho, jaký význam pro ně mají dodávky ropy a plynu z východu. „Podporujeme projekty Nabucco a severojižního propojení, společně s Polskem. Úspěšně jsme dokončili plynový česko-polský konektor, chceme stejný konektor s Rakouskem, aby dále pokračovalo severojižní spojení a mohly fungovat terminály na kapalný plyn na baltském a jaderském pobřeží. Tím budeme diverzifikovat jak přepravní trasu, tak také zdroj,“ řekl premiér Nečas.
 
Východní partnerství a spolupráce Visegrádské skupiny

Mezi společná evropská témata obou zemí patří také otázka Východního partnerství Evropské unie. Petr Nečas zdůraznil zájem České Republiky rozvíjet spolupráci se zeměmi východní Evropy a západního Balkánu. „Je zájmem zemí, jako je Česká republika a Polsko, aby východní partnerství bylo vitálním politickým projektem. Naše země se snaží východnímu partnerství nové impulzy. Toto partnerství musí zůstat plnou součástí evropské sousedské politiky,“ uvedl premiér. Zároveň však poznamenal, že např. v případě Běloruska má vzájemná spolupráce své hranice. „Existují oblasti ekonomických vztahů, ve kterých se rozhodně žádný vzájemný obchod dít nebude. V Bělorusku je nezbytné podporovat struktury občanské společnosti, a povzbuzovat nezávislost médií. Jsem přesvědčený, že máme vyjadřovat podporu lidským právům v Bělorusku,“ zdůraznil. Podle něj však nemá smysl uměle omezovat obchodní výměnu s Běloruskem, „vedlo by to k dalším ekonomickým problémům, především obyčejných Bělorusů,“ dodal Petr Nečas.
 
Významnou dimenzí česko-polských vztahů je podle českého premiéra také spolupráce v rámci Visegrádské skupiny. „Naše země mají zájem na tom, aby Evropská unie zvyšovala svojí konkurenceschopnost v globální soutěži. Takže z tohoto pohledu máme celou řadu společných zájmů. Když se nám je daří na půdě Visegradské čtyřky zkoordinovat, daří se nám je většinou velice účinně prosazovat i na evropské úrovni, “ řekl premiér Nečas.
 
V otázce společného trhu visegradské skupiny a celé Evropské unie předseda české vlády připomněl dlouhodobou pozici České republiky: „Jsme zastánci co nejliberálnějšího trhu zboží a služeb v celé Evropské unii. Vždy jsme patřili mezi ty, kteří nejvíce žádali liberalizaci vnitřního trhu. Chceme dokončit jednotný trh v oblasti služeb a energií, protože tam je obrovský růstový potenciál pro naše ekonomiky,“ uvedl Petr Nečas.

RNDr. Petr Nečas
předseda vlády
předseda strany
člen regionální rady
poslanec PČR

Více o autorovi