13. května 2013

Vláda pokračuje v informační kampani k důchodovému spoření

Natankujte na penzi teď! je hlavní heslo pokračující vládní informační kampaně k důchodovému spoření. V televizních spotech, na internetu, v letácích a inzerátech veřejnost získá maximum informací o této novince důchodového systému, která rozšiřuje možnosti zvýšit příjem ve stáří. Důležitou informací je skutečnost, že do 30. června si mohou důchodové spoření, které jim zajistí státní příspěvek ve výši 1,5násobku vložených prostředků, uzavřít občané starší 35 let.

 
„Vznikem další možnosti spoření na stáří lidem jasně říkáme: Myslete na svoji budoucnost, na dobu, kdy nebudete výdělečně činní. A nespoléhejte pouze na stát. Zajistěte si klidnou budoucnost více zdroji příjmů ve stáří. Ovlivněte výši svých důchodů už nyní. Důchodové spoření je výhodné minimálně pro polovinu populace. Proto chceme touto kampaní zvýšit informovanost lidí i zájem o zajištění vlastní budoucnosti,“ říká premiér Petr Nečas.
 
Nejviditelnější součástí informační kampaně je třicetivteřinový spot, který běží od dnešního dne postupně na televizních kanálech Nova, Prima a České televize. Klip se snaží jednoduchou formou připoutat pozornost lidí, aby se více zajímali o důchodové spoření. Video je přístupné také na novém informačním webu www.klidnabudoucnost.cz. Tam je k dispozici kalkulačka pro výpočet výhodnosti důchodového spoření, odkazy na nejčastější dotazy a další podrobné informace k důchodové reformě.
 
Kromě televizního spotu jsou na internetu umístěny elektronické verze průvodců změn důchodového systému. V závěrečné fázi kampaně od konce května do konce června budou veřejnosti distribuovány informační letáky, spuštěna internetová kampaň a objeví se inzerce v tisku.
 
Na propagaci důchodové reformy se podílejí Úřad vlády, Ministerstvo financí a Ministerstvo práce a sociálních věcí, kterým vláda schválila 20 milionů korun na realizaci kampaně.
 
Více informací o reformě důchodů naleznete na stránkách duchodova.reforma.cz