Zákon o statutu veřejné prospěšnosti zprůhlední fungování neziskového sektoru
10. května 2013

Zákon o statutu veřejné prospěšnosti zprůhlední fungování neziskového sektoru

Prvním čtením dnes na půdě Poslanecké sněmovny prošel vládní návrh zákona o statutu veřejné prospěšnosti, který navazuje na nové znění občanského zákoníku.

Zákon upravuje jednotné podmínky, za kterých může nezisková organizace statut veřejné prospěšnosti získat, aniž by vymezovala konkrétní aktivity, kterým se taková organizace věnuje. Neziskové organizace se statutem veřejné prospěšnosti se budou muset mimo jiné řídit přísnějšími pravidly pro vedení účetnictví nebo povinně zveřejňovat informace o své činnosti. 

„Zavedení statutu veřejné prospěšnosti tak bezesporu povede ke kultivaci neziskového sektoru a otevírá jednotlivým neziskovkám nové možnosti. Je v zájmu samotných organizací, aby statut veřejné prospěšnosti získaly, protože ten bude v budoucnu i základem pro různé benefity. Zákon je napsán tak, aby na něj jednotlivá ministerstva mohla postupně navázat výhody v daňové oblasti, preference u dotačních programů nebo například úlevy při placení soudních poplatků,“ uvedla k zákonu poslankyně ODS Lenka Kohoutová, která se v oblasti neziskového sektoru dlouhodobě pohybuje. 
 
„Zákon o statutu veřejné prospěšnosti by měl vyloučit organizace, které nefungují transparentně a mnohdy kazí pověst ostatním poctivě fungujícím neziskovkám v České republice. Požadavky, které na organizace s uděleným statutem klade zákon, nejsou nijak striktní. Vycházejí z principu, že informace o hospodaření organizace, která čerpá podporu z veřejných peněz, by měly být veřejnosti dostupné. Úprava veřejné prospěšnosti obsažená v zákoně odpovídá standardům běžným v ostatních evropských zemích,“ dodal klubový garant zákona a člen ústavněprávního výboru Aleš Rádl. 
 
„Návrh na jedné straně stanovuje přísnější kritéria pro fungování organizací, které chtějí být považovány za veřejně prospěšné a případně čerpat veřejné prostředky. Zároveň ale připravuje půdu pro to, aby transparentně fungující organizace získaly reálné výhody. Tento přístup považuji za správný a jsem přesvědčena, že podmínek stanovených pro získání statutu veřejné prospěšnosti se nemusí žádná organizace obávat,“ dodala poslankyně ODS Ivana Řápková.
 
 Zákonem se bude zabývat ústavněprávní výbor.