10. května 2013

Sněmovna hlasovala pro odpuštění soudních poplatků v souvislosti s amnestií

Ve zrychleném řízení dnes poslanci schválili návrh novely zákona o soudních poplatcích z dílny Ministerstva spravedlnosti.

Norma reaguje na potřeby těch poškozených, kteří v důsledku amnestie budou nuceni vymáhat náhradu škody způsobenou amnestovaným trestným činem ne v trestním, ale v civilním řízení. Občané, kteří uplatňovali nárok na náhradu škody v amnestií zastaveném trestním řízení, by tedy v následném řízení civilním neměli mít povinnost soudní poplatek hradit. 
 
„Cílem sněmovnou schváleného návrhu je odstranit nedůvodnou nerovnost a nabídnout koncepční řešení, které se nebude vztahovat pouze na poškozené dotčené amnestií vyhlášenou dne 1. ledna 2013, ale bude se vztahovat na všechny poškozené, kteří uplatnili nárok v trestním řízení, které bylo zastaveno z důvodu rozhodnutí prezidenta republiky, tedy i budoucí poškozené,“ upřesnil ministr spravedlnosti Pavel Blažek. 
 
Norma obsahuje také přechodné ustanovení, podle kterého se výhoda osvobození od soudních poplatků vztahuje i na poškozené, kteří podali návrh na zahájení řízení od 1. ledna 2013 do dne účinnosti tohoto zákona, tedy na poškozené, na které mělo negativní dopad rozhodnutí prezidenta republiky č. 1/2013 Sb., o amnestii ze dne 1. ledna 2013. 
 
Zákon řeší i situaci, kdy poškození soudní poplatek uhradili, ale po účinnosti navrženého zákona se na ně bude vztahovat osvobození od soudního poplatku. V takovémto případě jim soud již zaplacený soudní poplatek vrátí zpět.
 
Novelu zákona o soudních poplatcích teď posoudí Senát.