7. května 2013

Naše vztahy s Německem jsou pozitivní

Premiér Petr Nečas přijal vicekancléře a ministra hospodářství Spolkové republiky Německo pana Philipa Röslera. Tématem rozhovoru byly zejména hospodářské vztahy obou zemí.

 
Premiér Nečas pro setkání vyzdvihl význam Německa jako trhu pro odbyt českých výrobců. „Německo je náš nejvýznamnější zahraničně obchodní partner. Téměř jedna třetina českého exportu směřuje do Německa a pro proexportně orientovanou českou ekonomiku je důležité mít nejenom dobré vztahy, ale také to, že vzájemná obchodní bilance je z hlediska České republiky přebytková,“ uvedl premiér.
Vítáme vzájemné investiční příležitosti
 
Podle Petra Nečase představuje Německo pro Českou republiku také klíčového zahraničního investora. „Německo patří i mezi nejvýznamnější zahraniční investory. Přímé německé investice tvoří více než 20 procent celkových zahraničních investic v ČR,“ řekl dále premiér Nečas.
 
Jako neméně důležitou vidí český premiér spolupráci obou zemí v oblasti vývoje a inovací, kam Česká republika zaměřila investiční pobídky pro zahraniční investory. „Pro českou ekonomiku, která je založena na průmyslu, je velmi důležité, že němečtí investoři investují nikoli pouze do výrobních závodů, ale také do oblasti výzkumu, vývoje, inovací a rozvoje technologií. Právě proto i náš systém investičních pobídek zahrnul do tohoto rámce i investice do technologických center,“ dodal předseda české vlády.
 
K dalším tématům dnešního rozhovoru patřila kromě otázky rozvoje technického, které je podle českého premiéra předpokladem pro další rozvoj průmyslu, také oblast energetiky. „Dostupné a stabilní dodávky energie jsou nezbytné z hlediska konkurenceschopnosti průmyslu jak v ČR, tak v Německu,“ připomněl premiér Nečas.
 
K situaci na trhu s mobilními operátory premiér Petr Nečas zdůraznil, že zájmem České republiky je konkurenční prostředí. „Máme maximální zájem na transparentním a předvídatelném investičním prostředí, ale také na tom, aby toto prostředí bylo založeno na konkurenci jednotlivých účastníků trhu, což je ku prospěchu průmyslu i konečných spotřebitelů, občanů České republiky,“ poznamenal Petr Nečas.
 
Philip Rösler: Naše hospodářské vztahy jsou vynikající
 
Německý vicekancléř vyzdvihl vzájemnou obchodní výměnu mezi oběma zeměmi „Máme skutečně výborné hospodářské vztahy. Vzájemný obchod dosáhl obratu 65 miliard eur. Toto číslo svědčí o významu a výkonu české ekonomiky,“ řekl Philip Rösler.
 
Dále poznamenal, že němečtí investoři mají zájem o výzkum a vývoj v oblasti technologií, a vzdělávání. Jako významné téma vidí také oblast energetiky. „Jsme si vědomi velké zátěže, kterou musí nést česká přenosová síť, když přichází velké množství elektřiny z obnovitelných zdrojů ze severu Německa a jsme vděčni za to, že Česká republika chce investovat do další přenosové infrastruktury,“ poznamenal německý vicekancléř.
 
V této souvislosti připomněl, že úkolem Německa je výstavba vlastní energetické infrastruktury, která by odlehčila zátěž české přenosové soustavy.
RNDr. Petr Nečas

předseda vlády
předseda strany