Ministr průmyslu jednal se zástupci Fóra průmyslu a vysokých škol o další podpoře technického vzdělávání
7. května 2013

Ministr průmyslu jednal se zástupci Fóra průmyslu a vysokých škol o další podpoře technického vzdělávání

V úterý se uskutečnilo pravidelné jednání ministra průmyslu a obchodu Martina Kuby, ministra školství Petra Fialy a zástupců Fóra průmyslu a vysokých škol v čele s rektorem Vysokého učení technického v Brně Karlem Raisem. Ústředním tématem byla konkrétní připravovaná opatření na podporu technického vzdělávání.

 
Ministr Kuba představil aktuální kroky svého rezortu, především novelu zákona o daních z příjmu, která má motivovat zaměstnavatele a odborné školy ke vzájemné spolupráci. „Jsem rád, že jsme ve vládě v dubnu schválili novelu zákona o daních z příjmu, vycházející z výsledků jednání, která jsem vedl se zástupci zaměstnavatelů a vysokých škol během loňského roku,“ konstatoval. „Při přípravě konkrétních kroků jsem bral v potaz, že v rámci posílení konkurenceschopnosti naší ekonomiky je třeba, aby zaměstnavatelé hráli ve vzdělávání větší roli a stát jim k tomu připravil podmínky,“ dodal Kuba.
 
Ministr Fiala na jednání připomenul kroky k podpoře vzdělávání v oblasti matematiky, přírodovědy a techniky, které jeho úřad již realizuje. Představil také další plány související s rozvojem odborného a technického vzdělávání, jejichž koncepci v lednu schválila vláda. „Naše děti mají problémy s matematikou i technickými předměty, což má následně dopad na strukturu studia, výběr povolání i na úspěšnost České republiky na globálních trzích. Je důležité, že už o tomto problému jen nemluvíme, ale že společně děláme konkrétní kroky k jeho nápravě,“ uvedl.
 
Ministerstvo průmyslu a obchodu a  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dlouhodobě spolupracují na podpoře technického vzdělávání a vedou také pravidelný dialog se zástupci zaměstnavatelů i průmyslu, jako je Fórum průmyslu a vysokých škol.
 
 „Velice vítáme zájem a iniciativu pánů ministrů Kuby a Fialy spolupracovat a podporovat technické vzdělávání,“ sdělil rektor VÚT, který podlče svých slov oceňuje především konkrétní kroky, které získají oporu v zákoně. „Stát tak ukazuje zaměstnavatelům, jak jasně a konkrétně podpoří jejich spolupráci s odbornými středními a vysokými školami,“ poznamenal Rais, který je zároveň rád, že Fórum průmyslu a vysokých škol hrálo roli plnohodnotného partnera spolu s dalšími zástupci zaměstnavatelů při přípravě koncepčního materiálu, který zlepší pozice a kvalitu odborného školství v oblasti technického vzdělávání.