2. května 2013

Petr Nečas: Chceme podpořit český export

Premiér Petr Nečas dnes jednal se zástupci průmyslu o možnostech vlády v podpoře exportu českých firem. Cílem setkání bylo podle premiéra také popsat aktuální problémy českého průmyslu ve vazbě na konkrétní kroky české vlády.

 
 Po pracovním jednání předseda vlády uvedl, že klíčovými oblastmi, kterými je nutné se zabývat, jsou rozvoj infrastruktury, inovací a podpora exportu českých firem. „Stát má podporovat export, především do teritorií mimo Evropskou unii,“ řekl Petr Nečas.
 
Tématem jednání byla také otázka cen energie ve vazbě na obnovitelné zdroje energie a dostavbu jaderné elektrárny Temelín. Premiér v této souvislosti uvedl: „Chceme podpořit průmyslový charakter ČR, který považuji za přednost české ekonomiky a má plnou podporu naší vlády. Dostavba Temelína je nezbytná z hlediska zajištění konkurenceschopných cen elektrické energie, ale i z hlediska podílu českého průmyslu na její dostavbě,“ řekl premiér.
 
Prezident svazu průmyslu a obchodu Jaroslav Hanák zmínil témata, která jsou důležitá pro další rozvoj českého průmyslu. Jsou jimi podpora exportu a jednotný postup v oblasti české diplomacie. Dále ceny elektrické energie, kde vidí prostor pro jednání o vládní podpoře pro obnovitelné zdroje a tím i snížení cen elektřiny. Třetí oblastí je podpora technického školství, kde v současnosti prochází Poslaneckou sněmovnou zněna zákona o právnických osobách ve vztahu k podpoře technického školství.
 
„Zásadní věcí je pro nás i pro celou českou ekonomiku podpora exportu. Živým tématem jsou rovněž ceny elektrické energie. Věřím, že si řekneme, jak dále postupovat v podpoře pro obnovitelné zdroje a snížení cen elektrické energie,“ řekl po setkání Jaroslav Hanák.
 
Premiér a zástupci svazu průmyslu se dohodli na opakování společného jednání v průběhu léta.

RNDr. Petr Nečas
předseda vlády
předseda strany
poslanec PČR
člen regionální rady

Více o autorovi