Vláda zvyšuje kontrolu potravin a ochranu spotřebitele
2. května 2013

Petr Nečas: Vláda zvyšuje kontrolu potravin a ochranu spotřebitele

Vláda schválila návrh kontroly v oblasti veřejného stravování a zvýšení postihů za klamání při prodeji potravin.

 
Návrh z části reaguje na změny evropské legislativy a zkušenosti obchodníků a spotřebitelů. Nejrozsáhlejší změna potravinového práva za poslední desetiletí tak mimo jiné upravuje označování potravin. Konkrétně zavádí povinnou velikost písma na obalech, na níž si spotřebitelé stěžují, či povinné označení potravin v českém jazyce. Úprava se týká i označení nebalených potravin a uvádění informací o přídatných látkách.
 
Premiér Petr Nečas uvedl, že původní návrh byl doplněn o zjednodušení celého procesu kontrolního procesu: „Doplnili jsme tento záměr o záměr sjednotit státní zemědělskou a potravinářskou inspekci a státní veterinární správu do jedné dozorové instituce, tzn., dochází ke zjednodušení celého řetězce kontroly kvality potravin, což je krok, kterým ministerstvo zemědělství chce jít i v rámci svých priorit.“
Rozšíří se okruh potravin, u nichž bude povinnost značit zemi původu. Dovozci potravin budou muset nahlásit dovoz vybraných potravin rostlinného původu. Zmírnění naopak dojde legislativa pro malé výrobce potravin a prodej zemědělských produktů ze dvora.
 
Současná sankce za administrativní prohřešky vzroste z 1 na 3 miliony korun. Pokuta za nedodržení kvality potravin a uchování se zvyšuje z tří na 10 milionů korun. Pro nejzávažnější prohřešky zůstane hranice 50 milionů korun.
 
Zvyšuje se ochrana spotřebitele u stánkového prodeje a restaurací

Významnou částí návrhu je sjednocení kontroly potravin pod dozor ministerstva zemědělství. V této souvislosti se rozlišují stravovací služby tzv. uzavřeného a otevřeného typu a typu, kterého se kontrola nově dotkne. Jde o typ stravování, v rámci něhož jsou potraviny uváděny na trh přímo konečnému spotřebiteli (restaurace, služby cestovního ruchu a ubytování, úseky s občerstvením v maloobchodě, stánky s občerstvením apod.).
 

Krajské hygienické stanici návrh ponechává kontrolu stravování uzavřeného typu (školní jídelny, vězeňská zařízení, zdravotní a sociální služby, lázně). Ministerstvu zdravotnictví zůstane také kompetence při zjišťování příčin ohrožení zdraví ve všech fázích výroby, zpracování, distribuce a obchodu, včetně výkonu dozoru podle zákona o ochraně veřejného zdraví.

Dohoda resortů: Zvěřinu i nadále zkontroluje hygienická služba

Ministr zemědělství Petr Bendl představil dohodu resortů zemědělství a zdravotnictví v oblasti kontroly zvěřiny, která zůstane i nadále zcela v kompetenci hygienické služby. „Dohodli jsme se s ministerstvem zdravotnictví, že výkon kontroly zvěřiny ve stravovacích službách bude nadále v kompetenci státní veterinární správy, což je pro nás logické uzavření kontrolního řetězce v oblasti zvěřiny. Odstraníme také předávání kontrolního zjištění mezi dozorovými orgány,“ řekl ministr Bendl.
 
Novela by měla, mimo některé výjimky, začít platit od ledna roku 2014.