Podáváme pomocnou ruku zemědělcům postižených suchem. Musí se ale na sucho připravovat
29. dubna 2013

Petr Bendl: Podáváme pomocnou ruku zemědělcům postižených suchem. Musí se ale na sucho připravovat

Řízení rizik a krizí v oblasti zemědělství, tedy zejména podpora nepojistitelných událostí jako je sucho, bylo jedním z témat dnešního kulatého stolu na Ministerstvu zemědělství. Šéf rezortu Petr Bendl pravidelná jednání s nevládními organizacemi považuje za důležitá při přípravě na vyjednávání Společné zemědělské politiky (SZP) v Bruselu.

 
MZe představilo záměr podpory nepojistitelných rizik. Chce nabídnout zemědělcům podporu ze strany státu, aby v případě, kdy dojde k závažnému stavu způsobenému například vlivem počasí, nebyla ohrožena jejich existence. Systém by měl stát na principu solidarity a dobrovolné spoluúčasti zemědělců, která by byla rozšířena o podporu státu. Podmínkou bude ale takové chování zemědělců, jež se snaží podobným rizikům předcházet. Materiál je v tuto chvíli v přípravě, předpokládá ale zařazení této podpory pod Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond.
 
„Chceme nastavit podporu, která je podanou pomocnou rukou ze strany státu a má zemědělci pomoci přežít například v případě sucha a překlenout tak nenadálý problém. Podpora přirozeně nemůže financovat celou ztrátu zemědělce a základním krokem dále zůstává předcházení těmto rizikům, například v podpoře opatření, která zadržují vodu v krajině,“ uvedl ministr Bendl.
 
Ministr účastníky kulatého stolu informoval o pokračujícím jednání o SZP. Aktuálně se vyjednává i o tzv. frančíze, tedy opatření rozlišující úroveň podpory podle velikosti podniků. České republice hrozí, že by na financování krizové rezervy přispívala více než většina států EU, s čímž nesouhlasí.
 
Ministr také opětovně ujistil, že zemědělci ani starostové nemusí mít strach, že by přišli o přibližně 300 milionů eur z evropských fondů. „Obce o dotace nepřijdou, jenom je získají z jiných zdrojů, 300 milionů eur by se mělo přemístit do programů zejména Ministerstva životního prostředí a Ministerstva pro místní rozvoj. Pro žadatele, kterými jsou často obce, to bude navíc administrativně přehlednější,“ řekl ministr zemědělství Petr Bendl.
 
Jednání u kulatého stolu se zúčastnili také náměstkyně ministra zemědělství pro společnou zemědělskou a rybářskou politiku EU Jaroslava Beneš Špalková, náměstek ministra pro ekonomiku Miroslav Hladík, náměstek ministra pro zemědělské komodity a výzkum Jiří Mach, zástupci Ministerstva životního prostředí, Ministerstva zahraničních věcí a Ministerstva pro místní rozvoj, dále zástupci Agrární komory ČR, Zemědělského svazu ČR, Asociace soukromého zemědělství, Potravinářské komory ČR, Společnosti mladých agrárníků ČR a dalších organizací.

Ing. Petr Bendl
ministr zemědělství
předseda regionálního sdružení
poslanec PČR

Více o autorovi