26. dubna 2013

Usnesení výkonné rady ODS

Výkonná rada ODS podporuje postoj premiéra Petra Nečase, aby vláda nestanovovala pevný termín přijetí eura

  • VR ODS podporuje postoj premiéra Petra Nečase, aby vláda nestanovovala pevný termín přijetí eura. Vývoj v eurozóně je velmi dynamický a vstup do ní musí být pro naše občany a firmy výhodný. O případném přijetí eura musí vzhledem k výrazně se měnícím podmínkám v eurozóně rozhodnout občané v referendu.

 

  • VR ODS považuje veřejný spor mezi prezidentem republiky a ministrem zahraničních věcí o obsazení postů velvyslanců za nedůstojný a poškozující zájmy České republiky doma i v zahraničí. Odmítáme přitom nestandardní postupy jmenování velvyslanců, které nejsou v souladu s ústavními zvyklostmi a které by vedly k posunu k poloprezidentskému systému.

 

  • VR ODS se znepokojením konstatuje, že personální čistky v Ústavu pro studium totalitních režimů jasně prokazují naplňování plánu levice převzít kontrolu nad výkladem totalitní minulosti. Demontáž ústavu a Archivu bezpečnostních složek směřuje k tomu, aby se nestaly bariérou pronikání exponentů minulého režimu do veřejné správy.

 

  • VR ODS je zklamána přístupem TOP 09, která se jednoznačně nevyjádřila k pokračující paralýze Ústavu pro studium totalitních režimů. Zvláště po jmenování jejího člena Zdeňka Hazdry prvním náměstkem prozatímní ředitelky ústavu.

 

  • VR ODS považuje důchodovou reformu za důležitý předpoklad stabilizace důchodového systému do budoucna. Odmítáme populistické a nezodpovědné hrozby sociální demokracie zrušit druhý pilíř důchodového spoření, zvláště pokud nenabízí žádnou reálnou alternativu.

 

  • VR ODS přijala s hlubokým zármutkem zprávu o smrti Margaret Thatcherové. Odešla jedna z největších osobností dvacátého století, která měla zásadní podíl na pádu komunistického impéria.