26. dubna 2013

Náměstkyně Eva Bartoňová navštívila univerzitu i studentský parlament

Studenti mají dobré nápady i energii potřebnou k jejich prosazení - během návštěvy Brna se o tom přesvědčila náměstkyně ministra školství, mládeže a tělovýchovy Eva Bartoňová, která zavítala na Střední školu polytechnickou. Ta má totiž svůj školní parlament.

„Jste různorodým týmem lidí, schopným řešit velmi složité otázky,“ ocenila prezentaci studentů Eva Bartoňová, „je vidět, že máte velké zkušenosti, navzájem spolupracujete a vytváříte si kontakty nejen doma, ale i v zahraničí.“ V následující diskusi se studenti ptali hlavně na zpoplatnění vysokých škol, státní maturity, pravidla rozdělování ministerských financí a na možnost získat je pro aktivity škol. 

„Snažíme se aktivně podílet na fungování školy. Při zasedání diskutujeme s ředitelem a přicházíme s konkrétními dotazy a požadavky. Většinou se je daří vyplnit,“ vysvětlil fungování školního parlamentu Petr Svadbík, který je jeho členem od prvního ročníku. Aktivity studentů jsou však mnohem ambicióznější. S dalšími školami spolupořádají exkurze a workshopy, propagující ochranu životního prostředí či bezpečnost na silnicích.

Vedle Střední školy polytechnické Eva Bartoňová navštívila také Veterinární a farmaceutickou univerzitu v Brně, kde se setkala s rektorem a prohlédla si nové budovy školy, dokončené v minulém roce.