26. dubna 2013

Rodinné firmy jsou příkladem prosperujících živností

„Opět jsem si ověřila v praxi, jak zvrácené jsou věty stínového ministra ČSSD Mládka „o živnostnících parazitujících na zaměstnancích,“ prohlásila po návštěvě rodinné firmy Zahradní centrum Brabec v Modřicích u Brna Miroslava Němcová, místopředsedkyně ODS a předsedkyně Poslanecké sněmovny. Živnostenský podnik navštívila v rámci své pracovní cesty po Jihomoravském kraji.

  
„Rodinné zahradnictví pana Brabce je bezvadným příkladem síly českých rukou a umu,“ zdůraznila Miroslava Němcová. „Úspěšný živnostník pan Brabec, který díky dlouholeté poctivé práci celé své rodiny vybudoval prosperující zahradnictví s vlastní produkcí rostlin, je velkým přínosem pro rozvoj celého regionu. Oceňuji zejména to, že dává prostor i dalším ryze domácím firmám.“
 
Pracovní návštěva místopředsedkyně ODS pokračovala setkáním se samosprávou města Modřice. Starosta Josef Šiška přiblížil Miroslavě Němcové plány města na vybudování nového pasivního obytného domu pro seniory; společně s místostarosty Modřic pak diskutovala o problémech města při jednání s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových a Pozemkového fondu a přislíbila prošetření byrokratických průtahů ze strany těchto státních úřadů.
 
Miroslava Němcová se v Modřicích setkala také s předsedou Okresní hospodářské komory Brno-Venkov Miroslavem Kasáčkem, autorem knihy „Příběhy třetího odboje“ a osobně poblahopřála Drahomíře Strouhalové, účastnici 3. odboje, ke státnímu vyznamenání, které ji bylo uděleno v roce 2012 prezidentem ČR za vynikající zásluhy o rozvoj demokracie, humanity a lidská práva.
 
Předsedkyně Miroslava Němcová a místopředsedkyně ODS se v pátek dopoledne setkala také se zástupci Památníku písemnictví na Moravě. V doprovodu převora Benediktského opatství Ladislava Augustina Gazdy si prohlédla klášter v Rajhradě u Brna. „Postupná renovace rozsáhlého areálu kláštera je příkladem dobře fungujícího vztahu mezi církví a veřejnou správou, který vede k postupnému oživení a rekonstrukci památky,“ zdůraznila Miroslava Němcová. „Rajhrad je ukázkou toho, v jakém stavu církevní památky zůstaly po pádu komunistického režimu. Zároveň je vidět, jak se díky vyčerpávající práci řady lidí pozvolna probouzejí do bývalé krásy.“
 
V prostorách Památníku písemnictví na Moravě probíhá od 24. 4.2013 výstava „In omnibus glorificetur Deus“. Výstava je věnována 200. výročí od povýšení benediktinského kláštera v Rajhradě na opatství.
Miroslava Němcová

místopředsedkyně strany
předsedkyně Poslanecké sněmovny PČR