Vláda podpoří zaměstnanost absolventů škol

24. dubna 2013
Vláda podpoří zaměstnanost absolventů škol

Motivovat firmy ke spolupráci se školami a k zaměstnávání absolventů. To je záměrem vlády, která dnes podpořila změnu zákona o dani z příjmu.

 
Vláda se v případě tohoto poslaneckého návrhu ztotožnila se záměrem předkladatelů motivovat prostřednictvím daňových nástrojů zaměstnavatele k efektivnější spolupráci se školami v rámci odborné přípravy žáků a studentů.
 
Premiér Petr Nečas uvedl, že „Navrhované daňové zvýhodnění by mělo přispět ke zvýšení zaměstnanosti čerstvých absolventů středních a vysokých škol.“
 
Návrh obsahuje:
  • zvýšení odčitatelného motivačního příspěvku poskytovaného studentům formou stipendia z 2 000 Kč na 5 000 Kč měsíčně u středoškoláků a z 5 000 korun na 10 000 korun měsíčně u vysokoškoláků, 
  • zvýhodnění odepisování majetku firem pořízeného pro účely odborného vzdělávání, 
  • odpočet výdajů na žáka nebo studenta účastnícího se praktického vyučování nebo odborné praxe na pracovišti firmy formou paušálního odpočtu (až 80 tisíc korun za rok na jednoho žáka/studenta).
 
 
Navrhované daňové zvýhodnění by mělo přispět k tomu, že podniky budou více motivovány podílet se na praktické výuce, na praktické přípravě studentů středních a vysokých škol. Finanční prostředky, které firma použije pro nákup technologií, přístrojů či pro stipendijní programy, si bude moci odečíst z daní. Tím bude více firem stimulováno, aby se podílely na přípravě studentů především technických oborů.
RNDr. Petr Nečas

předseda vlády
předseda strany
člen regionální rady
poslanec PČR