Vláda schválila poslanecký návrh na podporu technických oborů, který připravil úřad ministra průmyslu a obchodu Martina Kuby

24. dubna 2013
Vláda schválila poslanecký návrh na podporu technických oborů, který připravil úřad ministra průmyslu a obchodu Martina Kuby

Vláda na svém středečním jednání schválila návrh poslanců ODS na podporu technických oborů vycházející z výsledků jednání Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) se zástupci Hospodářské komory, Svazu průmyslu a dopravy a Fóra průmyslu a vysokých škol. Legislativní změna má zefektivnit odbornou přípravu a zvýšit kvalitu absolventů odborných škol.

 
Poslanecký návrh, který připravilo MPO, má pomoci co by jeden z nástrojů k odvrácení nedostatku odborníků pro průmysl a zabránit negativnímu dopadu na konkurenceschopnost ČR. Úřad tímto plní jeden z úkolů, na kterém úzce spolupracuje se zástupci průmyslu. Nyní budou nový systém podpory technického vzdělávání posuzovat poslanci. V případě, jim dají zelenou, měly by vstoupit v platnost 1. září.
 
„Opatření vycházejí z výsledků jednání, která jsme vedli se zástupci zaměstnavatelů a vysokých škol během roku 2012. Firmy upozorňují na nedostatek odborně připravených lidí. V rámci posílení konkurenceschopnosti ČR je proto třeba, aby zaměstnavatelé hráli ve vzdělávání větší roli a stát jim k tomu připravil podmínky,“ uvedl ministr Kuba.
 
V současné době navíc dochází ke generační obměně, kdy kvalifikovaní zaměstnanci odcházejí do penze. Systémovým řešením je proto rozvoj kvality počátečního odborného vzdělávání. Cílem návrhu novely je vtáhnout další zaměstnavatele do systému odborné přípravy prostřednictvím výuky v reálném pracovním prostředí, tedy na současných technologiích, a podpořit firmy, které se již ve spolupráci se školami angažují. Změny by měly přispět k nižší míře přerozdělování a úspornějšímu modelu financování odborného školství v budoucnu. Návrh na podporu technických oborů počítá se změnou v zákoně o daních z příjmů, která by umožnila odečet nákladů na jednoho žáka konajícího praxi ve firmě od základu daně paušální částkou ve výši 80 tisíc korun. V případě délky praxe 200 - 400 hodin / rok bude možné aplikovat odpočet 40 tisíc korun. Novela také zvyšuje již existující limity u daňově uznatelných výdajů stipendií na pět tisíc korun u středoškoláků a deset tisíc korun u vysokoškoláků, což by v důsledku mělo pomoci v orientaci rodičů a studentů při volbě oboru vzdělání a budoucího povolání.
 
Poslední úpravou, která je úzce provázaná s efektivním financováním, je podpora firemních investic do vybavení určeného pro vzdělávání, tedy umožnění odečtu 110 procent (v případě nižšího využití odečtu 50 procent) hodnoty investice pro účely vzdělávání od základu daně v roce uvedení do užívání při zachování běžného odepisování tohoto majetku. Nezbytnou podmínkou je použití na odborné vzdělávání přinejmenším po dobu tří let.