22. dubna 2013

Stalo se dnes

Hostem diskusního pořadu ČRo 1 byl místopředseda ODS Jiří Pospíšil.


Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:

A hosty Stalo se dnes jsou členka sněmovního výboru pro bezpečnost, poslankyně KSČM Zuzka Bebarová-Rujbrová. Přeji dobrý večer. Zuzka BEBAROVÁ-RUJBROVÁ, poslankyně /KSČM/:

Dobrý večer. Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:

A zdravím také bývalého ministra spravedlnosti Jiřího Pospíšila z Občanské demokratické strany. Dobrý večer i vám. Jiří POSPÍŠIL, místopředseda ODS:

Dobrý večer přeji. Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:

Paní poslankyně, začnu u vás. Byl to podle vás správný krok od šéfa protikorupční policie rezignovat na svou funkci? Zuzka BEBAROVÁ-RUJBROVÁ, poslankyně /KSČM/:

Domnívám se, že šlo o nevyhnutelný krok. Jenom asi v této chvíli opravdu ještě nevíme, jestli šlo o chlapské gesto nebo z nouze ctnost. Ale za situace, kdy pana ředitele Martince k odstoupení nepřímo vyzval jeho nadřízený ministr Kubice, kdy se na stranu paní Bradáčové přiklonil jak nejvyšší státní zástupce, tak ministr spravedlnosti, tak bylo zřejmé, že oba dva ve svých funkcích zůstat nemohou. Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:

Pane místopředsedo, dá se rezignace šéfa protikorupční policie označit jako chlapské gesto nebo to chápete jako přiznání viny v kauze s vrchní státní zástupkyní? Jiří POSPÍŠIL, místopředseda ODS:

Já bych rád, paní redaktorko, počkal na výsledky šetření, které provádí policejní prezident právě na základě dopisu a podnětu paní vrchní státní zástupkyně Bradáčové. Mě velmi zajímá, ale stejně asi jako celou veřejnost, proč určité kauzy typu solární energie byly šetřeny v takovémto zjemnělém režimu bez přítomnosti státních zástupců a tak dále. To byly podle mého názoru ty klíčové věci, na které paní vrchní státní zástupkyně v dopisu poukazovala. Věci, které se týkaly její osoby a diskreditace, podle mého názoru byly až sekundární. Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:

Ale na druhou stranu dovedete si představit, že by šéf protikorupční policie vyráběl kauzu na vrchní státní zástupkyni? On sám popírá, že by něco takového dělal. Jiří POSPÍŠIL, místopředseda ODS:

Já plně důvěřuji Lence Bradáčové. Znám Lenku Bradáčovou mnoho let. Je to naprostý profesionál a musím říci, že si to nedokážu až tak úplně představit, ale nedokáži to vyloučit, že by protikorupční policie vytvářela určité kauzy. Já sám jsem jako odborník a právník nad některými kauzami a postupy protikorupční policie zvedal obočí. A musím říci, že by mě tedy nepřekvapil i méně profesionální přístup. Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:

Věříte, paní poslankyně, panu Martincovi, že jeho útvar na žádném kompromitujícím materiálu na paní žalobkyni nepracoval? Zuzka BEBAROVÁ-RUJBROVÁ, poslankyně /KSČM/:

Já bych se v tuto chvíli nechtěla přiklonit na žádnou stranu, protože musím uznat, že za působení pana ředitele Martince v posledních dvou letech výrazně vzrostlo objasňování kriminality bílých límečků, včetně tedy těch nejvyšších pater. Na druhou stranu paní Bradáčová byla dosazena do své funkce právě jako nové koště za stejným účelem. A mě zneklidňuje to, že jejich vzájemné spory mohou naopak pomoct k tomu, že tato kriminalita nadále nebude tak důsledně šetřena. A i já bych očekávala důsledné vyšetření, protože pravděpodobně nemusí jít pouze o osobní spory, ale pokud by šlo o spor Útvaru pro odhalování korupce se státními zástupci, tak bych to viděla jako velmi nešťastné a moc mě mrzí, že tedy nepomohl tuto situaci objasnit bezpečnostní výbor minulý týden, když koaliční poslanci odmítli, abychom se touto věcí zabývali. Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:

Pane místopředsedo, víte, proč poslanci koalice odmítli se tou kauzou na výboru pro bezpečnost zabývat? Jiří POSPÍŠIL, místopředseda ODS:

Já se omlouvám, paní redaktorko, ale nemám o tom žádné informace. Nejsem členem toho výboru a proto vám to nemohu komentovat. Rád bych vám ty informace poskytl. Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:

Ale jste místopředseda ODS, tak proto se na to ptám. Jiří POSPÍŠIL, místopředseda ODS:

Dobře, ale my jsme toto neprojednávali bohužel ve vedení strany, tak nemám ty informace. Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:

Je podle vás, pane místopředsedo, dobře, že pan Martinec zůstane i nadále u policie a že s ním policejní prezident počítá opět na vedoucí funkci? Jiří POSPÍŠIL, místopředseda ODS:

Paní redaktorko, toto všechno budeme schopni odpovědět, až budeme vědět závěry šetření. Pokud se prokáže, že pan Martinec opravdu dneska učinil chlapské gesto, že nejsou žádné informace na základě šetření proti jeho osobě a všechno v zásadě je bez problémů, pak je dobře, aby takovýto člověk dále působil ve vrcholných funkcích v rámci Policie České republiky. Pokud se ale ukáže opak, to znamená, že policie pochybila, že některé kauzy nebyly řádně a důsledně šetřeny, typu kauzy spojené se solární energií a s firmou Amun Re, pak samozřejmě se domnívám, že by jeho účast obecně ve vedení policie neměla následovat. Takže prosím, je důležité počkat na to šetření. Já doufám, že policejní prezident tomu bude věnovat maximální pozornost, že ta kauza dneškem nekončí a že se všichni dozvíme, celá veřejnost, co bylo podstatou problému a budeme vědět závěry prověrky činnosti této protikorupční policie. Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:

Paní poslankyně, váš názor na tuto věc. Je dobře, že pan Martinec zůstává u policie a že s ním pan policejní prezident počítá na vedoucí funkci? Zuzka BEBAROVÁ-RUJBROVÁ, poslankyně /KSČM/:

Není příliš mnoho témat, na kterých se s panem kolegou Pospíšilem shodnu, ale toto je jedno z nich. Ani já bych nechtěla dělat předčasné závěry a odsuzovat někoho, kdo možná nic neprovedl. Takže opravdu počkejme na výsledky šetření a já jenom uvítám, když i sněmovna, konkrétně tedy výbor pro bezpečnost, snad pochopí, že situace je natolik vážná, že i my bychom se tím měli zabývat. Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:

Ještě vydržte, prosím, oba na telefonu. Jiný pohled na věc dnes vnesl do celé kauzy ministr financí Miroslav Kalousek. Jak řekl v pořadu 20 minut Radiožurnálu, v kauze vrchní státní zástupkyně Lenky Bradáčové a šéfa protikorupční policie Tomáše Martince měl zasáhnout nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman. Podle Kalouska je Zeman alibista. Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/ (záznam): 

Základní odpovědnost nese nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman. A ten říká, já nevím, já nemohu. Ať si to dozorový stání zástupce vykládá, jak chce. Tím jsme se díky alibismu nejvyššího státního zástupce dostali do situace, kdy úředníci, kteří musí rozhodovat, neví, jak mají rozhodovat správně. Rezignace pana plukovníka Martince je jenom oběť alibismu nejvyššího státního zástupce. Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:

Pane místopředsedo Pospíšile, proč podle vás použil ministr Kalousek na adresu nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana tak ostrá slova? Jak jim rozumíte? Jiří POSPÍŠIL, místopředseda ODS:

Já musím říci, že mě tyto výroky hodně překvapují. Já stojím za Pavlem Zemanem. Ostatně to byl můj návrh vládě, aby jmenovala do pozice nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana. A jsem přesvědčen, že Pavel Zeman se ve své funkci osvědčil a vykonává tu pozici dobře. On má jasné zákonné mantinely, v rámci kterých se může pohybovat a nemůže činit nic navíc, co by třeba mohl činit politik nebo někdo v jiné veřejné funkci. Ale pozice nejvyššího státního zástupce je jasně vymezena v zákoně o státním zastupitelství. A pan nejvyšší státní zástupce nemá možnost zasahovat do jiných složek a říkat jim, jak mají vykládat určité právní pojmy a tak dále. Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:

A proč tedy slyšíme z jeho úst taková slova? Cítíte za tím třeba útok ministra Kalouska na chystané změny, kdy má místo vrchních státních zastupitelství vzniknout Útvar pro potírání korupce. Ministr financí už dříve upozorňoval na to, že na tento útvar nechce dát ani korunu, že ho musí zaplatit Ministerstvo spravedlnosti ze svého rozpočtu nebo příliš teď spekuluji? Jiří POSPÍŠIL, místopředseda ODS:

Paní redaktorko, já neznám pohnutky, proč pan ministr má takovýto názor. Je fakt, že jeho odborné stanovisko k některým výkladům protikorupční policie, třeba ke škodě a tak dále vzniklé státu bylo rozdílné. V tomto směru já s panem financí jsem souhlasil. Pouze se lišíme v tom, že já si nemyslím, že nejvyšší státní zástupce je tady od toho, aby sjednocoval činnost určitých složek policie. Od toho tady je dozorující státní zástupce, který v dané kauze má zasáhnout. To znamená, pokud někdo je alibistou, pak to není nejvyšší státní zástupce, ale v konkrétních kauzách to mohou být dozorující státní zástupci. Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:

Paní poslankyně, jak vy chápete tu kritiku, kterou řekl ve 20 minutách Radiožurnálu ministr Kalousek na adresu nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana? Zuzka BEBAROVÁ-RUJBROVÁ, poslankyně /KSČM/:

Já se domnívám, že jak ministr spravedlnosti, vnitra, tak i ministr financí a ostatně každý z nás by měl usilovat o to, aby k odhalování korupce i nadále docházelo v co největší míře, pokud tedy je to jeden z největších problémů naší společnosti. Takže nevidím důvod odvádět pozornost někam jinam. A pokud jde o nejvyššího státního zástupce, neumím si představit, že by nařídil policejnímu prezidentovi nebo doporučil policejnímu prezidentovi, aby odvolal pana ředitele Martince. To chápu, že dal zapravdu Lence Bradáčové, když vyslechl její argumenty. My ty argumenty neznáme, těžko můžeme soudit, do jaké míry se s ní ztotožnil, ale přiklonil se tedy v tomto sporu na její stranu, takže usilujme o to, aby se celý ten uzel problémů rozpletl právě v zájmu veřejnosti a v zájmu odhalování korupce. Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:

Členka sněmovního výboru pro bezpečnost, poslankyně KSČM Zuzka Bebarová-Rujbrová, a bývalý ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil z ODS byli hosty Stalo se dnes. Díky za to. Na shledanou. Dobrou noc. 

JUDr. Jiří Pospíšil

místopředseda strany
předseda regionálního sdružení
předseda klubu krajských zastupitelů
krajský zastupitel
místopředseda Poslanecké sněmovny PČR
poslanec PČR