20. dubna 2013

Setkání Mladých konzervativců s politiky ODS v Plzni

Zvýšení ekonomického a právního povědomí a základní principy pravicové politiky byly hlavními body dvoudenního víkendového workshopu pro ”mladého liberálně-konzervativního politika”, který uspořádalo občanské sdružení Mladí konzervativci ve dnech 19.–20. dubna 2013 v Plzni. Akce se uskutečnila za účasti předních politiků ODS, ekonomů a právníků a zúčastnilo se více než 180 lidí z řad MK a ODS.

Workshop začal v pátek dne 19. dubna 2013 za účasti místopředsedy ODS a Poslanecké sněmovny PČR JUDr. Jiřího Pospíšila, místopředsedy Evropského Parlamentu Ing. Oldřicha Vlasáka a předsedy MK Jiřího Fremra.

“Cílem je, aby se mladí lidé z ODS a MK mohli potkat a seznámit, a dozvěděli se tak něco zajímavého ze základů a ideálů politiky ODS,” řekl úvodem místopředseda ODS Jiří Pospíšil.

Hlavní sobotní část programu se konala v sále Ústavu umění a designu Západočeské univerzity v Plzni, kde se za účelem vzdělávání členů ODS a MK uskutečnila série přednášek a seminářů. V prvním příspěvku vystoupili ministr Martin Kuba a rektor Cevro Institutu Josef Šíma na téma ”Ekonomická politika pravicové strany”.

Oba přednášející se ve svých příspěvcích věnovali tématům, jako je důchodová reforma či problematika obnovitelných zdrojů. Jednou z nejvíce diskutovaných otázek workshopu byly ovšem evropské dotace a jejich dopad na tržní prostředí. “Je vidět, že to lidi hodně zajímá a trápí, protože to vede k pokřivování trhu,” uvedl předseda MK Jiří Fremr.

Druhé přednášky ”Právo a pravicová politika” se ujal bývalý náměstek Ministerstva spravedlnosti ČR Filip Melzer, který hovořil zejména o novém občanském zákoníku a zmínil se také o tématech, jako je boj proti korupci nebo principy klasického liberalismu.

Odpolední část programu byla věnovaná tématu ”Ideové zakotvení MK a ODS” v podání pravicového politologa a bývalého předsedy MK Petra Sokola. Tato přednáška se zaměřila zejména na ideové principy a zakotvení ODS, ale také na složení členské základny ODS a její názorovou strukturu. Posledním bodem programu byla diskuze.

“Myslím, že to je velice dobrá a mladá skupina lidí, kteří v ideových základech mají stejné pohledy jako ODS, je to budoucí generace, která v ODS bude a z toho pohledu je takovéto setkání velmi důležité,” řekl na závěr ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba.