19. dubna 2013

České firmy a výrobky jsou v Estonsku a Finsku úspěšné

Premiér Petr Nečas navštívil v uplynulých dnech Estonsko a Finsko. V obou zemích jednal s předsedy vlád a promluvil na podnikatelských fórech. České firmy nacházejí v obou severských státech příležitosti při budování dopravní a energetické infrastruktury.

 
Návštěvu zahájil premiér Nečas ve čtvrtek v estonském Tallinnu rozhovory s estonským předsedou vlády Andrusem Ansipem. V pátek jednal v Helsinkách s finským premiérem Jyrkim Katainenem a byl přijat finským prezidentem Saulim Niinistö a v obou zemích se rovněž sešel s předsedy parlamentů. Předsedu vlády na celé cestě doprovázela početná podnikatelská delegace. Premiér Nečas před českými podnikateli a jejich estonskými a finskými partnery vystoupil na podnikatelských fórech, která byla v obou zemích uspořádána v rámci této návštěvy.

 
Společným zájmem je dokončit jednotný vnitřní trh EU
 
Estonská část návštěvy začala jednáním s premiérem Ansipem. Významným tématem jednání byla evropská agenda, zejména témata budoucnosti Hospodářské a měnové unie, průběhu vyjednávání o Víceletém finančním rámci a také potřeby dokončit jednotný vnitřní trh EU. „Dokončení jednotného vnitřního trhu EU přikládá ČR velký význam z hlediska podpory hospodářského růstu a zaměstnanosti,“ uvedl na tiskové konferenci premiér Nečas.
 
Předsedové vlád dále vedli diskusi o jednotném digitálním trhu, který by mj. umožnil občanům jednodušší elektronickou komunikaci s úřady a který považuje premiér Nečas za klíčovou oblast pro využití potenciálu, který vnitřní trh EU skýtá. „Právě Estonsko má v digitální oblasti rozsáhlé zkušenosti a např. v oblasti eGovernmentu může být pro ostatní členské státy vzorem“, uvedl premiér.
 
Estonsko je pro ČR zajímavým partnerem v oblasti vyspělých technologií
 
Estonsko se také specializuje na boj proti kybernetickému terorismu. V Tallinnu sídlí centrum pro kybernetickou bezpečnost NATO. Předseda vlády svému protějšku během jednání sdělil, že ČR přijme nabídku estonské strany a přispěje k činnosti této instituce vysláním expertního pracovníka. Estonsko je pro ČR zajímavým partnerem i na poli vzdělávání a výzkumu obecně, jak zdůraznil premiér Nečas na tiskové konferenci po jednání: „S panem premiérem jsme mohli konstatovat, že vzájemná spolupráce se rozvíjí v posledních měsících více než uspokojivě. Jsem nesmírně rád, že o spolupráci se starobylou estonskou univerzitou v Tartu a estonskými výzkumnými pracovišti je v ČR velký zájem.“
 
Obchodní výměna s Estonskem roste
 
Podle statistik byl v posledním období zastaven propad v obchodní výměně mezi ČR a Estonskem, který nastal v roce 2009, a nyní jsou výsledky vzájemné obchodní výměny vůbec nejlepší v historii vztahů obou zemí. Velký podíl na nynějším obchodu má vývoz automobilů.
 
Chceme se podílet na výstavbě metra v Helsinkách
 
Hlavním tématem pátečního jednání premiéra Nečase s předsedou vlády Finské republiky Jyrkim Katainenem byly ekonomické a obchodní vztahy mezi oběma zeměmi. „Finsko považuji za významnou partnerskou zemi, a to nejen ve velmi dobře rozvinutých obchodních vztazích, nýbrž i v celé řadě aspektů, které nás spojují,“ řekl premiér Nečas.
 
Petr Nečas zdůraznil zájem českých firem i nadále dodávat do Finska své výrobky i služby. Zmínil také konkrétní projekty, pro které by bylo možné české dodávky využít. „České firmy se ve Finsku osvědčily a jsou považovány za spolehlivé a zkušené, a to v oborech, které posilují finské hospodářství v této době − stavebnictví, dopravní infrastruktura, strojírenství a moderní technologie,“ uvedl český premiér a zmínil také konkrétní projekty, pro které by bylo možné české dodávky využít. Mezi jinými jde o výstavbu metra v Helsinkách, nové elektrárny či vozidla pro městskou dopravu. „Česká republika se zájmem sleduje např. stavbu metra mezi Helsinkami a Espoo, na které se podílí české subjekty, a plány rozvoje tramvajové dopravy v dalších městech,“ řekl.
 
Českým vozem jezdí i finský premiér

Podle českého premiéra představuje Finsko v ekonomické oblasti silného partnera a ČR, která je silně proexportně orientována, má zájem na posilování obchodních vazeb. České firmy do Finska vyvážejí především strojírenské výrobky. Velmi dobré pověsti se zde těší také české automobily, a sám premiér Katainen na tiskové konferenci zmínil, že jezdí vozem Škoda.
 
Předseda finského parlamentu Eero Heinäluoma během pracovního oběda s premiérem Nečasem uvedl, že propad finské ekonomiky spojený s hospodářskou krizí byl dvakrát větší než v případě ČR. Pozitivní je podle něj skutečnost, že se v souvislosti s odezníváním krize otevírají nové příležitosti pro vzájemný obchod.
 
V oblasti inovací patří Finsko ke špičce

Podobně jako v Estonsku patřily k akcentům jednání s finskými partnery rovněž otázky výzkumu a vývoje. „Finsko, které patří v oblasti investic do inovací ke světové špičce, může být v řadě ohledů ostatním zemím vzorem. Velmi proto uvítám, pokud posílíme vzájemnou česko-finskou spolupráci i v této oblasti a rád bych pozval další finské investory do České republiky,“ konstatoval na tiskové konferenci premiér Petr Nečas.
RNDr. Petr Nečas

předseda vlády
předseda strany
člen regionální rady
poslanec PČR