Evropský parlament chce lepší hospodaření evropských institucí

19. dubna 2013
Evropský parlament chce lepší hospodaření evropských institucí

Štrasburk – Na právě skončeném plenárním zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku se europoslanci s výhradami vyjadřovali k hospodaření jednotlivých institucí EU. Česká europoslanykně Andrea Češková (ODS) dostala za úkol zhodnotit hospodaření hned pěti evropských institucí.

 
Jako členka Výboru pro rozpočtovou kontrolu se Andrea Češková zabývala hospodařením Evropské Rady a Rady, Evropského hospodářského a sociálního výboru, Výboru regionů, Evropského veřejného ochránce práv a Evropského inspektora ochrany údajů. „Celkově hodnotím, že tyto instituce, s výjimkou Rady, spolupracovaly a snažily se odpovědět na všechny otázky, které vzešly z Parlamentu. To však neznamená mojí absolutní spokojenost s nakládáním peněz evropských daňových poplatníků, ke každé instituci jsem měla vždy hned několik výhrad," říká jediná žena z ODS v europoslanecké lavici. 
Nespokojení panuje například u evropského veřejného ochránce práv, tedy u evropského ombudsmana, který vynakládá mnoho úsilí a prostředků na vlastní propagaci, přičemž jeho služeb využívá málo evropských občanů a institucí. Nákladovost evropského ombudsmana pak dosahuje podivuhodných rozměrů - zatímco český ombudsman řeší jeden případ v průměru za 505 EUR, ten evropský na něj čerpá z unijního rozpočtu přes 10 000 EUR. 
 
Největší nespokojenost však panuje s Radou, která odmítá ve věci kontroly jejího hospodaření s Evropským parlamentem spolupracovat. “Radě jsme zaslali celkem 52 otázek, ale bohužel ani na jednu jsme nezískali odpověď. Rada tak v této věci neplní gentlemanskou dohodu s Parlamentem ze 70. let. Já jsem přitom přesvědčena, že EU je postavena právě na dohodách a to na dohodách mezi členskými státy a jednotlivými institucemi. Velmi si přeji, aby Rada byla alespoň v budoucnu ochotná vést s námi dialog,“ konstatuje Andrea Češková závěrem.
JUDr. Andrea Češková

poslankyně EP
místopředsedkyně místního sdružení