Průvodce radí, jak a proč si spořit na důchod
16. dubna 2013

Průvodce radí, jak a proč si spořit na důchod

Upozorňujeme na článek k dnešní tiskové konferenci, na které představil předseda vlády informační kampaň k důchodové reformě. V příloze najdete kompletní prezentaci, včetně toho, co dnes premiér zmínil. Vše ostatní pak hledejte na www.vlada.cz nebo duchodova.reforma.cz, kde jsou další informace.

 
Od 1. ledna odstartoval druhý pilíř důchodové reformy, který spočívá v celoživotním důchodovém spoření u vybrané penzijní společnosti. Lidé starší 35 let se mohou do druhého pilíře zapojit do 30. června.
 
Ke změnám došlo v obou dosavadních pilířích důchodového systému – povinném státním průběžném i dobrovolném doplňkovém připojištění se státním příspěvkem. Zároveň byl od 1. ledna 2013 spuštěn nový, tzv. druhý pilíř celoživotního důchodového spoření.
 
Hlavní příjem budou mít senioři nadále od státu. Každý však bude moci dobrovolně zvážit, zda se mu vyplatí převést 5 procent svého sociálního pojištění, na osobní účet u penzijní společnosti, kde bude moci dlouhodobě individuálně spořit, a přilepšit si tak vedle státem vypláceného důchodu.
 
Novinka - druhý pilíř penzijního spoření
 
Druhý pilíř, spuštěný od ledna letošního roku, spočívá v celoživotním důchodovém spoření u vybrané penzijní společnosti. Klientovi, který do něj vstoupí, se sníží sazba pojistného na státní důchodové pojištění o 3 procenta (z 28 na 25 procent) a současně bude odvádět pojistné na své osobní důchodové spoření ve výši 5 procent vyměřovacího základu.
 
Lidé mladší 35 let mohou do druhého pilíře vstoupit do konce kalendářního roku, v němž dosáhnou 35 let. Účastníci starší 35 let se musí rozhodnout do 30. června letošního roku.
 
Klient si může vybrat způsob výplaty
 
Nárok na čerpání naspořených prostředků vzniká účastníkovi dnem, kdy mu je přiznán starobní důchod ze státního průběžného prvního pilíře. Účastník důchodového spoření bude mít výběr z následujících možností:
 • Doživotní starobní důchod, kdy končí jeho výplata úmrtím účastníka.
   
 • Doživotní starobní důchod se sjednanou výplatou pozůstalostního důchodu po dobu 3 let. Výplata pokračuje ještě 3 roky po úmrtí ve stejné výši osobě, kterou účastník určil ve smlouvě. Tento typ výplaty důchodu bude s ohledem na následnou výplatu po dobu 3 let po úmrtí účastníka nižší než varianta 1, tedy doživotní důchod.
   
 • Renta na dobu 20 let. Naspořené prostředky budou rozděleny na výplatu po dobu 20 let. Vždy budou vyplaceny veškeré naspořené prostředky – při úmrtí dříve jednorázově dědicům. Po 20 letech bude výplata této renty ukončena a účastník se bude muset spolehnout již jen na státní důchod nebo jiné úspory.
   
Předdůchody zkrátí odchod do penze o 5 let
 
Od roku 2013 bude fungovat systém tzv. předdůchodů. Jde o řešení pro lidi, kteří se blíží důchodovému věku, nemohou najít práci, a přitom naspořili dostatek peněz ve třetím pilíři.
Předdůchod umožní:
 • čerpat úspory z doplňkového spoření o několik let dříve, přitom neztratí nárok na státní příspěvek;
   
 • být pojištěn od státu a neplatit tak zdravotní pojištění;
   
 • zachovat výši nároku na důchod z prvního pilíře, který nebude krácen;
   
 • neodcházet do předčasného důchodu.
Podmínkou čerpání je naspořit částku, která měsíčně umožní vyplácet 30 procent průměrné mzdy, po dobu nejméně dvou let. Za současných podmínek se jedná o měsíční částku cca 8000 korun, tedy na jeden rok vyplácení předdůchodu by mělo být naspořeno přibližně 90 000 korun.
 
Maximální doba čerpání předdůchodu je 5, minimální doba pak 2 roky.
 
Premiér: Lidé musí dostat objektivní informace o důchodové reformě
 
Předseda vlády Petr Nečas zdůraznil, že důchodová reforma neznamená jen nové důchodové spoření a změny se uskutečnily i ve státním průběžném systému a v systému penzijního připojištění. „Důchodová reforma funguje jako celek, jako systém stojící na třech pilířích, který významně stabilizuje důchodový systém do budoucna.“
 
Premiér dále připomněl, že vláda v souvislosti s důchodovou reformou připravila informační kampaň, která běží od ledna tohoto roku. „Uskutečnilo se celkem 15 kulatých stolů v krajských městech. Pro veřejnost byl připraven také Manuál k důchodové reformě a informační letáky. Dostupné jsou například na okresních správách sociálního zabezpečení, na úřadech práce či finančních úřadech. Byla také spuštěna informační linka a vznikl seriál k důchodové reformě pro Český rozhlas,“ uvedl premiér.
 
Marketingová kampaň bude pokračovat i dalšími aktivitami za účasti Úřad vlády, MPSV a MF. V tomto týdnu jsou umísťovány vkládané inzertní přílohy ve všech celostátních denících. Tento Průvodce důchodovou reformou popisuje vytvoření druhého pilíře důchodového spoření, a také změny v průběžném státním systému a v penzijním připojištění. Dále budou spuštěny nové specializované webové stránky. V květnu až červnu budou veřejnosti distribuovány další informační letáky a poběží televizní kampaň.
 
Podle slov Petra Načase je připravena rovněž kampaň na internetu a v květnu bude k tématu důchodové reformy uspořádána i odborná konference. „Naší maximální snahou je veřejnosti poskytnout informace o změnách v systému penzí,“ řekl premiér Nečas.