16. dubna 2013

Tisková zpráva Místní rady MS ODS Litoměřice ze dne 15. dubna 2013

Rada MS ODS Litoměřice, po diskuzi klubu zastupitelů ODS a dalších členů ODS a občanů Litoměřic, přijala k situaci v příspěvkové organizaci MěN Litoměřice toto usnesení.

 

  1. Rada MS ODS Litoměřice navrhuje Ing. Radka Lončáka MBA na předsedu správní rady příspěvkové organizaci MěN v Litoměřicích. Návrh bude přednesen koaličním partnerům rady města. V oblasti financování zdravotnictví má Ing. Lončák velké zkušenosti a znalosti.
  2. Rada MS ODS Litoměřice doporučuje po projednání na post předsedy dozorčí rady MěN MUDr. Miroslava Jiránka.
  3. Rada MS ODS Litoměřice opětovně zdůrazňuje, že se nejedná o žádný projev počátku privatizace MěN v Litoměřicích.
  4. Rada MS ODS Litoměřice konstatuje, že „boj o hemodialýzu“ mezi současným provozovatelem Renart a nadnárodní společnost Freserius začal bez vědomí volených zastupitelů za ODS, bez doporučení dozorčí rady nemocnice. ODS bude usilovat o zachování dialýzy v naší nemocnici.
  5. Rada MS ODS Litoměřice vítá rozhodnutí Ústavního soudu zrušit některá ustanovení zákona o videoloterijních terminálech a tím zvýšení vlivu zastupitelstev měst na existenci, provoz a umístění těchto heren.

 

Mgr. Ladislav Chlupáč

předseda místního sdružení
člen oblastní rady
starosta

Štítky:
tisková zpráva