12. dubna 2013

Návštěva ministra životního prostředí Tomáše Chalupy v Ústeckém kraji

Ve čtvrtek 11. dubna 2013 navštívil ministr životního prostředí a místopředseda ODS Tomáš Chalupa Ústecký kraj.

Nejprve zavítal na Městský úřad v Litoměřicích, kde společně se starostou města Ladislavem Chlupáčem, místostarostou Karlem Krejzou, vedoucím odboru životního prostředí městského úřadu Pavlem Gryndlerem a manažerem projektu Antonínem Tymem shlédl prezentaci geotermálního vrtu. Pan ministr tomuto projektu vyjádřil podporu.  Pan ministr navrhl představitelům města, aby v červnu uspořádali v Litoměřicích workshop, jehož by se kromě odborníků na geotermální problematiku, velmi rád zúčastnil i on společně s ministrem školství Petrem Fialou a ministrem průmyslu a obchodu Martin Kubou.

Poté se Tomáš Chalupa sešel v Ústí nad Labem na pracovní schůzce se starosty Ústeckého kraje a krajskými zastupiteli za ODS. Diskuse probíhala na řadu témat a problémů, se kterými se starostové denně setkávají při své práci. Jedním z témat byla také současná situace ohledně dotací z Regionálního operačního programu Severozápad.

V odpoledních hodinách pan ministr navštívil Palivový kombinát, kde si kromě prezentace rekultivovaného bývalého uhelného dolu prohlédl společně s ředitelem Petrem Lencem a krajskými zastupiteli Radkem Vonkou a Petrem Fialou nynější jezero Milada.

Svou návštěvu pan ministr zakončil setkáním se členy regionální rady a předsedy místních sdružení Ústeckého kraje. Hlavními tématy bylo další směřování ODS a komunikaci s členskou základnou.

 

Štítky:
tisková zpráva