Ozvěny dne
9. dubna 2013

Martin Kuba: Ozvěny dne

Hostem diskusního pořadu ČRo 1 byl ministr průmyslu a obchodu a 1. místopředseda ODS Martin Kuba.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:

Opatření, která mají rozhýbat českou ekonomiku a hlavně vytvořit nová pracovní místa, dopracují do finální podoby zástupci zaměstnanců, zaměstnavatelů i vlády ve společné 15členné komisi, kterou povede ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba. Shodli se na dnešním jednání členové tripartity. Sladit mají představy všech tří stran, a to do 25. dubna. Už od příštího ledna by tak údajně mohla platit například podpora firmám, které dají práci absolventům škol nebo se vydají cestou zkrácených úvazků. Větší důraz by měl být kladený na technické obory a takzvaný kurzarbeit. Dnešní tripartity se zúčastnil taky předseda odborového svazu KOVO Josef Středula. Dobrý den. Josef STŘEDULA, předseda odborového svazu KOVO:

Dobrý den vám i posluchačům. Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:

A ministr průmyslu a obchodu, 1. místopředseda ODS Martin Kuba. Dobrý den. Martin KUBA, ministr průmyslu a obchodu a 1. místopředseda ODS:

Hezký podvečer, dobrý den. Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:

Pane předsedo Středulo, zůstávají po dnešku nějaké diametrálně odlišné názory na to, jak oživit ekonomiku, myslím hlavně mezi zaměstnanci, vládou a zaměstnavateli. Josef STŘEDULA, předseda odborového svazu KOVO:

Byl bych rád optimistou, to znamená, že už samotné zřízení té pracovní skupiny, jak řekl pan premiér, /nesrozumitelné/, si myslím, že je docela zajímavým vstupem do toho, že skutečně něco bude, najdeme nějaká řešení, která by mohla pomoci ekonomice. My jsme ale také řekli, že je tady poměrně značný problém v tom, že zatím se do toho zapojili pouze dva ministři této vlády principiálně a to ministr Kuba a paní ministryně Müllerová. A my si myslíme, že poměrně zásadní vstup do toho by měl mít taky ministr financí, pan Kalousek, protože ten je v podstatě tou poslední instancí, který ve finále řekne, zda na to má nebo nemá, nebo tak, jak řekl na tripartitě, že žádná opatření nepomohou a podobně, já to samozřejmě zjednodušuji v této chvíli. A věřím, že i právě jeho zapojení, protože taky by se mělo stát ministerstvo financí právě členem této pracovní skupiny spolu s ministerstvem pro místní rozvoj a ministerstvem dopravy, takže očekáváme, že pokud tu práci budou chtít odvést na 100 procent, tak se můžeme dočkat skutečně nějakých aktivních opatření, i když to určitě nebude jednoduchá diskuse. Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:

Pane ministře Kubo, slyšeli jsme tu obavu, jestli na tom, co se nebo to, na čem se domluví komise, o které jsme se tu zmínili, bude platit, pokud s tím bude souhlasit ministr financí. Do jaké míry s ním spolupracujete v rámci vlády? Martin KUBA, ministr průmyslu a obchodu a 1. místopředseda ODS:

No, tak já musím za prvé říct, naprosto nesouhlasím s takovouto jakoby démonizací nebo /nesrozumitelné/ pozice ministra financí. Ministr financí je jedním ministrem této vlády, vláda rozhoduje ve sboru. Podle mého hlavním představitelem této vlády je premiér, a my jako členové ODS a ministři budeme předkládat své návrhy a bude na vládní koalici, aby se na něj dohodla. Ministerstvo financí bude součástí této pracovní skupiny, já většinu těch věcí, které my předkládáme, ať už jsou to návrhy, které se týkají daňových úlev pro firmy, pro technické školství, ať už jsou to věci, které se týkají různých problémů... Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:

Jednáte o tom s ministrem Kalouskem. Martin KUBA, ministr průmyslu a obchodu a 1. místopředseda ODS:

Samozřejmě, ale v žádném případě nestavme to tak, že rozhodující v této vládě je, jestli kolega Kalousek řekne ano nebo ne, on je jedním z ministrů této vlády a ta vláda rozhoduje ve sboru. Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:

Pojďme konkrétně k těm opatřením, která vláda navrhuje, jedno, dvě, možná tři nejdůležitější, pane ministře, které byste zmínil? Martin KUBA, ministr průmyslu a obchodu a 1. místopředseda ODS:

Ona jsou to opatření, která se týkají podpory na trhu práce. Já jsem spíše byl zodpovědný za přípravu těch ekonomických, těch na podporu práce paní ministryně práce a sociálních věcí Müllerové. Myslím si, že pro nás je velmi důležitá třeba právě řešení problematiky obnovitelných zdrojů, která dnes už opravdu tou cenou vysoké energie vytlačuje nebo, řekněme, omezuje české firmy v té konkurenceschopnosti. Myslím si, že klíčová by mohla být malá novela zákona o veřejných zakázkách, kdy dnes třeba na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže leží zakázky za desítky miliard korun, kde se čeká na rozhodnutí, které by samozřejmě byly velmi dobré pro stavební průmysl, kdyby se realizovaly, byly by, byly by venku. Jde nám o podle mého opatření, které se týkají toho technického vzdělávaní, daňové úlevy pro firmy, které se budou zapojovat do vzdělávání technické generace a chceme navrhnout, navrhnout i daňové úlevy pro firmy, které budou pořizovat v tomto období určité investice, to bylo jedno z opatření, které v roce 2009 opravdu zafungovalo, takže ekonomické kroky... Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:

To jsou konkrétní opatření. Pane Středulo, slyšeli jsme, co tedy chystá ministr průmyslu a obchodu. Na čem odbory trvají a jsou tam nějaké opravdu problematické body, na kterých byste se mohli s vládou střetnout, já jenom připomenu dnešní poměrně ostrý výrok předsedy nebo prezidenta Svazu průmyslu a dopravy, pana Hanáka, který řekl, že vláda by měla být jiná, protože nechce zavést registrační pokladny. Je tam něco tak ožehavého. Josef STŘEDULA, předseda odborového svazu KOVO:

Právě registrační pokladny nejsou vůbec zahrnuty tady v těchto bodech, protože my si myslíme, že právě registrační pokladny a diskuse na ně o nich byla velmi vážná, pro zmínku, první důvod pro zavedení registračních pokladen přišel Svaz obchodů, takže nebyli ty odboráři, kteří chtějí zabezpečit to, aby už se neopakovala kauza metanol v lihu, protože 44 mrtvých je opravdu velice vážná věc a vláda řekla, v tomto případě ústy některých ministrů, kteří byli účastni na tripartitě, že za doby této vlády nevznikne taková situace, aby předložili na vládě zavedení registračních pokladen. Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:

Což vyvolalo tu reakci. A pokud se týká těch opatření, která zmiňujeme, o kterých bude jednat ta komise, tedy ta pro zaměstnanost? Josef STŘEDULA, předseda odborového svazu KOVO:

Když budu z toho problematického pohledu, tak my určitě jako velmi problematickou vidíme to, kde se hovoří u bodu jedna, že by mělo být zavedeno moratorium na daňové sazby, protože už v této chvíli není pravdou, že bude moratorium, protože i zákony, které byly schváleny v České republice, například zavedení jednotného inkasního místa, nebo další manipulace, teď v pozitivním slova smyslu, manipulace s výšemi sazeb sociálního pojištění nebo nemocenského pojištění u zaměstnanců, kde se má převést k 1. 1. 2015, další dva procentní body k tíži zaměstnanců bez kompenzace, takže to z našeho pohledu není žádné moratorium, navíc pan ministr Kalousek předložil, teď jde o připomínkového řízení a už je po něm, návrh zákonů spojené se zavedením nového občanského zákoníku... Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:

Na tom se můžete s vládou ještě střetnout tedy? Josef STŘEDULA, předseda odborového svazu KOVO:

V tomto případě máme shodu se zaměstnavateli, kde požadují podložení účinnosti občanského zákoníku, protože to není připraveno a ztíží to podnikatelské prostředí, ta jeho aplikace, ale to jsou věci, které věříme, že rozdiskutujeme ve skupině, ale abych pro tu míru objektivity taky řekl, že pan ministr Kuba předložil velmi zajímavý bod, a to je podpora technického vzdělávání... 

 Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:

O tom už jsme mluvili, co odbory dlouhodobě požadují. Josef STŘEDULA, předseda odborového svazu KOVO:

A to si myslíme, že je dobrá věc, včetně některých kroků, které jsem naznačil v oblasti využití evropských prostředků, jako založení Seed fondů a podobně. Takže to jsou věci, které i pro objektivu je potřeba říct, že ne všechny body jsou negativní, ne všechny body jsou pozitivní, ale to věřím, že se velmi otevřeně bude diskutovat. Každopádně je tam důležitý předpoklad uznat, v jakém stavu je ekonomika, protože ekonomika dále propadá a ten mírný posun v oblasti... Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:

A něco udělat pro její oživení. Josef STŘEDULA, předseda odborového svazu KOVO:

A to je potřeba určitě ve velmi krátkém časovém úseku. Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:

Otázka na ministru Kubu, jestli si to vláda uvědomuje, že je třeba podle názoru odborů oživit ekonomiku, což je určitě i snaha vlády a jestli na to jsou v rozpočtu potřebné peníze. Martin KUBA, ministr průmyslu a obchodu a 1. místopředseda ODS:

Paní redaktorko, to, že se lišíme v některých pohledech s odbory na to, jak vypadá ekonomika, je přirozené, protože jsme středopravicová vláda, kdybychom si s odbory rozuměli, tak bych byl určitě v jiné straně... Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:

Z toho vás ani nepodezírám, pane ministře. Martin KUBA, ministr průmyslu a obchodu a 1. místopředseda ODS:

... naprosto logické. Takže já myslím, že je přirozené, že se v některých pohledech rozházíme. Já určitě nejsem ministrem, který bude slibovat národu, myslím, že ani pan premiér ani ministr financí, že jsme těmi ministry, kteří umí zařídit, že se vývoj české ekonomiky bude ubírat úplně jiným směrem, než celá Evropa. My říkáme, že je třeba velmi zodpovědně hospodařit, máme taky pocit, že se to České republice zatím velmi daří. To, že tady máme nezaměstnanost, tak je třeba také říct, že máme šestou nejnižší nezaměstnanost, že je 21 zemí za námi. Pardon, já to jenom dořeknu. Tu nezaměstnanost jenom zhorší, to jenom proto, abychom si popsali, jak ta ekonomika vypadá. A my chceme zvyšovat ekonomiku a dávat do ní stimuly, ale zároveň také říkáme, že to nesmí být na úkor toho, že se bude tato země více zadlužovat. Ono zvednout HDP můžeme, anebo rozhýbat stavební průmysl může, vláda třeba tak... Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:

Ale ne na úkor dalších dluhů... Martin KUBA, ministr průmyslu a obchodu a 1. místopředseda ODS:

..., že utratí, ano, že začne stavět stadiony a udělá třeba olympijské hry a bude to situace jako v Řecku, kdy tyto investice potom nejsou využívány, chátrají tam a nechávají za sebou akorát dluh, to je ta debata, kterou musíme hledat. My chceme hledat daňové úlevy pro firmy, možnosti podpory té ekonomiky, ale v žádném případě nechceme vytvářet situaci, kdy státy kolem nás postupně krachují. My opravdu říkáme, že jsme zodpovědní za budoucnost této země a nebudeme zadlužovat tuto zemi více. Ale rozumím tomu a také musím s panem kolegou Středulou souhlasit, a já s nimi diskutuji, že v řadě těch pohledů se musíme shodnout, ale... Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:

A snažíte se o to v rámci komise, tak... Martin KUBA, ministr průmyslu a obchodu a 1. místopředseda ODS:

... a myslím, že se o to snažíme, ale že máme na něco odlišné názory, je prostě přirozené, protože se na svět díváme trochu jinýma očima. Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:

Ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba z ODS. Předseda odborového svazu KOVO Josef Středula. Pánové, díky, na shledanou. Martin KUBA, ministr průmyslu a obchodu a 1. místopředseda ODSJ


Na shledanou.

 


Josef STŘEDULA, předseda odborového svazu KOVO:

Na shledanou. 

MUDr. Martin Kuba
ministr průmyslu a obchodu
1. místopředseda strany
předseda místního sdružení
předseda regionálního sdružení
zastupitel statutárního města

Více o autorovi