10. dubna 2013

Události, komentáře

Hostem komentovaných událostí ČT24 byla poslankyně Lenka Kohoutová.


Bohumil KLEPETKO, moderátor:

A já přivítám teď ve studiu dalšího hosta, paní poslankyni ODS Lenku Kohoutovou. Dobrý večer. Lenka KOHOUTOVÁ, poslankyně /ODS/:

Dobrý večer. Bohumil KLEPETKO, moderátor:

Myslíte si totéž, co paní ministryně, že stát projekt sKaret nestojí prakticky nic a nefunguje zas tak špatně, jak říká paní ministryně? Lenka KOHOUTOVÁ, poslankyně /ODS/:

Na to se musíme podívat zhruba ve dvou rovinách, protože skutečně podle smlouvy mezi ministerstvem práce a Českou spořitelnou tam nejsou žádné peněžní měsíční nebo půlroční, roční finanční vyrovnání. Tam je vyrovnání pouze ve chvíli, kdy ta smlouva bude končit a to ještě teoreticky, protože vždycky je především důležitá dohoda. Ta druhá rovina je o tom, že finanční prostředky, které vynakládáme na to, že rozesíláme jaksi obálky, aby si někdo vyzvedl karty, že se tomu někdo na úřadu práce věnuje a stejně tak si musíme říci, že ministerstvo tuším pro příští rok plánuje nákup čteček, protože ty karty nefungují tak, jak mají, protože je nikdo neumí načíst a ani nikdo neví, jaká data z toho těžit, tak ministerstvo naplánovalo, že ještě nakoupí čtečky a to je zhruba 100 milionů. Bohumil KLEPETKO, moderátor:

Tak to slyšíte, paní ministryně. Není to tak laciné, jak říkáte. Ludmila MÜLLEROVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /TOP 09/:

Já samozřejmě musím přiznat, že se lidé na úřadech práce distribucí a záležitostmi kolem sKaret zabývají, ale prosím vás, úřad práce má téměř 8 500 zaměstnanců a z toho v přepočteném stavu se jich věnuje 246 a tito lidé po distribuci sKaret budou nadále plnit veškeré úkony, které souvisejí s výplatou dávek. A co se týče oněch zmíněných čteček. Paní poslankyně tady hovoří o informacích, že budeme investovat. Ano, ale my tento investiční výdaj budeme rozkládat v průběhu tří až čtyř let. To není zase tak enormní částka, která nesouvisí jenom s čtečkami, ale souvisí s celým inovačním vyvolávacím systémem, to znamená tak, aby mohli mezi sebou jednak klienti a jednak úřady komunikovat centrálně v rámci celé České republiky. A to si myslím, že je hodně podstatné. Bohumil KLEPETKO, moderátor:

Je to podstatné a je to účelné? Lenka KOHOUTOVÁ, poslankyně /ODS/:

Není. V únoru loňského roku pan ministr Drábek řekl, že karty nás nebudou stát nic. Říkal to v parlamentu, když jsme schvalovali to, že finanční prostředky a jako rozšíření můžou být sKarty. Také je zapotřebí si říci, že některé projekty jaksi nám finančně narůstají, ač zástupci ministerstva vždycky tvrdí, že se na tom uspoří. Na kartách se mělo uspořit 250 milionů ročně za rozesílání. Ta úspora ještě nezačala a nezačne. Říkali jsme, že například na ICT systémech ušetříme a nebude nás to stát snad 400 milionů ročně, ale 200 milionů ročně a dneska jsme se dočetli, že za rok 2012 ty náklady, které byly za ICT systémy, byly 800 milionů korun. Takže já tomu věřím asi tak jako, že zítra bude 30 stupňů Celsia. Prostě úspory tady nejsou a nebudou a my jsme bohužel nalítli. Bohumil KLEPETKO, moderátor:

Paní ministryně, skutečně o tom mluvil už váš předchůdce, ministr Drábek, že díky sKartám by stát měl ročně za rozesílání dávek ušetřit zhruba čtvrt miliardy korun a skutečně se ukazuje, že ty úspory takové nebudou. Ludmila MÜLLEROVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /TOP 09/:

Čtvrt miliardy korun ano. Já musím říci, že ta částka bude nižší a bude nižší... Bohumil KLEPETKO, moderátor:

No a kolik se tedy sKartami ušetří? Ludmila MÜLLEROVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /TOP 09/:

... a bude nižší o částku zhruba 40 milionů korun, to znamená o částku, kterou jsme se shodli, že bude dotovat stát pro výplatu dávek osobám v rámci pomoci hmotné nouze. Ale jinak samozřejmě, pakliže klienti budou využívat i platebních funkcí a nebudou si nechávat zasílat prostředky a peníze na dávky poštou, poštovními poukázkami, tak samozřejmě, že na tom stát ušetří. A tady si důsledně stojím za částkou minimálně 200 milionů korun. Bohumil KLEPETKO, moderátor:

Řekněte mi, co je pro vás, ministryni práce a sociálních věcí, důležitější. Úspora peněz nebo to, aby systém sociálních dávek fungoval, fungoval účelně a fungoval ke spokojenosti lidí, pro které jsou dávky určené? Ludmila MÜLLEROVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /TOP 09/:

Samozřejmě ta druhá varianta. Ale já bych řekla, tady jednoznačně nemají systém ICT, o kterých tady hovořila paní poslankyně, vliv na to, jakým způsobem bude konečně ta sociální dávka vyplácena. To přece nemá vůbec nic společného s výdaji na ICT systémy. Jestli karta je prostřednictvím České spořitelny realizována a jestli tam jsou vypláceny dávky, tak toto naprosto dneska bezproblémově funguje. Bohumil KLEPETKO, moderátor:

Vy, paní poslankyně, tedy vidíte nějaký způsob, jak v sKartách pokračovat, aby to bylo ku prospěchu věci? Lenka KOHOUTOVÁ, poslankyně /ODS/:

Nevidím. Bohumil KLEPETKO, moderátor:

A proč tedy dnes ministerský předseda na vládě netrval na odstoupení od projektu, tak jako 28. března, kdy se setkal s paní ministryní a dnes výsledkem jednání vlády je, že paní ministryně má přinést novou verzi. Lenka KOHOUTOVÁ, poslankyně /ODS/:

Já se domnívám, že pan premiér to jasně řekl už na té tiskové konferenci, kde říkal, že doporučuje odstoupení od tohoto projektu a musím říct, že to je jasný signál pro to přinést jiný způsob, pokud nemám podporu, jakým se vyrovnat s tímto nepovedeným projektem. V současné chvíli se domnívám, že paní ministryně má jedinou možnost, a to přijít na vládu skutečně s ukončením projektu. 

Ludmila MÜLLEROVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /TOP 09/:

Já to nemohu akceptovat, nemohu toto s tím souhlasit, protože já opravdu se řídím platnou legislativou, platnou smlouvou s Českou spořitelnou a já si... Bohumil KLEPETKO, moderátor:

Tak smlouvy existují a taky se od nich odstupuje, že... Ludmila MÜLLEROVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /TOP 09/:

Ale pak za někým putují ty kompenzační náklady a rozhodně si nemyslím... Bohumil KLEPETKO, moderátor:

A sama jste říkala... Ludmila MÜLLEROVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /TOP 09/:

Ano. Bohumil KLEPETKO, moderátor:

... že pro vás je důležitější funkčnost systému než úspora peněz. Ludmila MÜLLEROVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /TOP 09/:

A já znovu říkám... Bohumil KLEPETKO, moderátor:

Třeba v podobě těch kompenzací. Ludmila MÜLLEROVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /TOP 09/:

Já znovu říkám, že jsem 3 měsíce pracovala na tom, abych předložila návrh a sama skutečně si kladu otázku, co se v rámci ODS stalo, že před 3 měsíci jsme učinili dohodu i s panem premiérem a dneska ta nehoda neplatí? Co se stalo? Já jsem... Bohumil KLEPETKO, moderátor:

Co se stalo? Ludmila MÜLLEROVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /TOP 09/:

... opravdu realizovala všechna možná opatření k nápravě toho systému. Bohumil KLEPETKO, moderátor:

Otázka, co se stalo v ODS míří na paní poslankyni Kohoutovou. Lenka KOHOUTOVÁ, poslankyně /ODS/:

Já se domnívám, že nejsem sama toho názoru, že ta novela zákona nepřinesla razantní změnu, například vysvětlení potřebnosti tzv. identifikátoru. To bych viděla jako jeden bod. Další je výplata v hotovosti pro i ostatní dávky, kdyby náhodou se stala situace, která nastala v loňském roce, že spadly výplaty dávek. V současné chvíli je to tak, že v tomto systému není možné pokračovat za situace, kdy identifikační prostředek, který není jako platební, protože prostě tady zůstane dobrovolnost ve výplatách, tak paní ministryně ani nám na výboru pro sociální politiku prostě nedokázala vysvětlit, proč má být vydáván nebo vyráběn nebo zadáván u České spořitelny, která ho zadává u dalšího subjektu. Proč takovou kartičku, obyčejnou kartičku nevystavuje například ministerstvo práce pod nějakým vysoutěženým projektem, protože to nejsou malé náklady. Bohumil KLEPETKO, moderátor:

No, tak na to odpoví paní ministryně. Ludmila MÜLLEROVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /TOP 09/:

No já vám na to samozřejmě mohu odpovědět. Ale, paní poslankyně, vždyť to takto je nastaveno od počátku. Takto vy jste to v rámci koalice... Bohumil KLEPETKO, moderátor:

Čili znovu jsme u toho, že to je ve smlouvě. Ludmila MÜLLEROVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /TOP 09/:

Ano, ale vy jste to takto v Poslanecké sněmovně schválili. No samozřejmě. Identifikační funkce ... Bohumil KLEPETKO, moderátor:

Paní poslankyně, abychom nezabíhali do těchto detailů. Rozumíme tomu, že je to tak proto, že to je v uzavřené smlouvě, od které vy nechcete odstoupit. Ludmila MÜLLEROVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /TOP 09/:

No ale je to i schválené v legislativě takto. Bohumil KLEPETKO, moderátor:

Ale ptám se, návrat k vyplácení dávek postaru, posíláním lidem na jejich účty, poštou, byl by to problém, organizační nebo personální? Lenka KOHOUTOVÁ, poslankyně /ODS/:

Nebyl. Takhle se vyplácí i důchody. Bohumil KLEPETKO, moderátor:

A to je tedy verze, kterou vy doporučujete, kterou chcete. Lenka KOHOUTOVÁ, poslankyně /ODS/:

Zatím ano. Pojďme se bavit, co do budoucnosti, například tak jako důchody se platí, tam bylo jasně dáno kdysi zákonem, že od určitého data přiznané důchody buď jdou na účet toho, kdo důchod přijímá, anebo si hradí složenku sám. Tady bych to viděla úplně stejným způsobem, s tím, že akorát bychom některé nízké dávky, jako je například mobilita, měli sloučit na delší časové období a stejně tak u hmotných nouzí bychom měli držet to, že tyto náklady prostě hradí stát. Bohumil KLEPETKO, moderátor:

Paní ministryně, tento eventuální návrat k vyplácení dávek postaru je pro vás přijatelnou alternativou, za určitých okolností? Ludmila MÜLLEROVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /TOP 09/:

Ale tak přijatelnou alternativou je, ale rozhodně elektronická výplata dávek je budoucností a my budeme litovat každého nákladu, který jsme vynaložili v souvislosti s tímto projektem, a který de facto vyhodíme. Bohumil KLEPETKO, moderátor:

Zeptám se ještě takto... Lenka KOHOUTOVÁ, poslankyně /ODS/:

/nesrozumitelné/ vynaložen. Vždyť pan ministr Drábek říkal ještě v únoru, že žádný nebude vynaložen. Vy jste taky říkala... Ludmila MÜLLEROVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /TOP 09/:

Česká spořitelna vynaložila 300 milionů, aspoň to tak avizovala. Lenka KOHOUTOVÁ, poslankyně /ODS/:

Česká spořitelna, ještě v žádném případě nedošlo k dohadování se, jestli nějakým způsobem... Ludmila MÜLLEROVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /TOP 09/:

Samozřejmě. Lenka KOHOUTOVÁ, poslankyně /ODS/:

... vůbec bude toto požadovat, a jestli náklady, které nevynaložila, například třeba nevynaložila na něco, co se dá použít ještě v jiných svých projektech. Přece my předjímáme něco, co se předjímat nemá. A stejně tak bychom si pak ale mohli klást otázku, to je, smlouva s Českou spořitelnou není schválena vládou a tady možná bychom se mohli bavit o osobní odpovědnosti těch, kteří takovou smlouvu podepsali. Ludmila MÜLLEROVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /TOP 09/:

Ta smlouva je stará víc než rok a myslím si, že o ní všichni víte a věděli jste velmi dobře. Lenka KOHOUTOVÁ, poslankyně /ODS/:

Za to nemůžete samozřejmě vy, paní ministryně. Bohumil KLEPETKO, moderátor:

Ale přesto se ptám, paní ministryně, s projektem sKaret spojujete své působení ve vládě? Ludmila MÜLLEROVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /TOP 09/:
Já bych své působení mohla spojovat s mnoha jinými kauzami na ministerstvu práce a sociálních věcí, protože... Bohumil KLEPETKO, moderátor:

S mnoha jinými kauzami, ty nás teď nezajímají. Ludmila MÜLLEROVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /TOP 09/:

Ano. Bohumil KLEPETKO, moderátor:

Teď nás zajímá projekt sKaret. Spojujete s projektem sKaret své další působení ve vládě? Ludmila MÜLLEROVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /TOP 09/:

Já napravuji věcné řešení. Pakliže někdo, ať je to náš koaliční partner, což mě překvapuje, není spokojen s tímto řešením, má plné právo a plnou kompetenci moje působení ve vládě ukončit. Bohumil KLEPETKO, moderátor:

Čili jste připravená nechat se kvůli trvání na tomto projektu odvolat? Ludmila MÜLLEROVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /TOP 09/:

Já znovu opakuji, já trvám na projektu, který realizuje ministerstvo práce. Bohumil KLEPETKO, moderátor:

A já znovu opakuji otázku, paní ministryně. Pokud projekt sKaret neprosadíte, odstoupíte nebo jste ochotná se kvůli němu nechat odvolat? Ludmila MÜLLEROVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /TOP 09/:

Já neprosazuji ten projekt já sama, protože já bych o něho usilovala a totéž tady závisí... Bohumil KLEPETKO, moderátor:

Řekněte mi ano nebo ne. Ludmila MÜLLEROVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /TOP 09/:

Neřeknu vám, protože zrovna tak jej může zrušit Ústavní soud. Zrovna tak jej může zrušit Poslanecká sněmovna. Bohumil KLEPETKO, moderátor:

Já vám děkuji. Přeji vám hezký večer. Paní ministryně, paní poslankyně. Hezký večer. Ludmila MÜLLEROVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /TOP 09/:

Pěkný večer. Lenka KOHOUTOVÁ, poslankyně /ODS/:

Pěkný večer. 

Lenka Kohoutová

členka vedení poslaneckého klubu PČR