11. dubna 2013

Indie a Bangladéš skýtají obrovský potenciál

Podnikatelská mise do Indie a Bangladéše byla největší v historii vzájemných vztahů.

V minulých týdnech jste vedl dvě podnikatelské mise do USA a do Indie a Bangladéše. Proč právě tato teritoria? 

Jak Spojené státy, tak Indie a Bangladéš patří mezi prioritní země, na které se zaměřuje naše proexportní strategie, kterou loni schválila vláda. Vesměs se jedná o země, kde existuje velký potenciál pro české firmy a spolupráci buď přímo v oblasti exportu, nebo jako v případě například Spojených států v oblasti společného výzkumu, vývoje a inovací. 

Jaký byl o tyto cesty zájem ze strany podnikatelů? 

To je spíše dotaz na prezidenta Svazu průmyslu a dopravy Jaroslav Hanáka nebo prezidenta hospodářské komory Petra Kužela, kteří podnikatelské mise organizovali. Ale z mého pohledu vnímám, že zájem byl obrovský. Jak do Spojených států, tak do jižní Asie jsme bez problémů plně obsadili celý speciál. Podnikatelská mise do Indie a Bangladéše byla dokonce největší v celé historii vzájemných vztahů. Naše podnikatelská delegace si podle slov velvyslance Miloslava Staška prakticky nezadala s obdobnými výpravami Velké Británie, Francie a dalších velmocí, což ocenila i indická strana. 

Spojené státy a Indie jsou ale zcela odlišné trhy... 

Ve Spojených státech byla hlavním předmětem jednání především spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích, a také energetice. Měli jsme možnost navštívit mimo jiné technologický park Institute of Technology ve státě Illinois, kde je na první pohled patrné propojení byznysu a školy, tedy technické vzdělávání v praxi se vším všudy. Z toho plyne rychlost, jak se nové věci z výzkumu dostávají na trh. To je to, čemu se říká inovace a co také rozhoduje o úspěchu na trhu. Je to velká inspirace nejen pro naše firmy, ale i pro vysoké školy, protože podmínky, které tamní univerzita dokáže na místě připravit začínajícím podnikatelům, jsou poučné. Naproti tomu Bangladéš i Indie jsou na zcela jiné úrovni ekonomického rozvoje, takže tam se otevírají výrazné příležitosti pro dodávky nejrůznějších českých technologií. 

V jakých oblastech by se mohly české firmy prosadit právě v Bangladéši a v Indii? 

Obě země skýtají obrovský potenciál. V Bangladéši žije na ploše dvakrát tak velké jako ČR 160 miliónů lidí a je tam velmi levná pracovní síla. O toto teritorium v současnosti usilují silné západní země. Kdo zaváhá a nebude tam přítomen, už se na tamní trh nejspíš nedostane. Bangladéš ekonomicky roste, potřebuje především dostatek energie a energetickou infrastrukturu. České firmy tam v minulosti vyvezly několik investičních celků. Prostor je i pro export týkající se dopravní infrastruktury, obranného průmyslu, strojírenství obecně a specificky zejména textilního strojírenství, vodního hospodářství, zdravotnické techniky, komunálního hospodářství a potravinářského průmyslu. V Indii je situace podobná. Na rozdíl od Bangladéše už jsou ale vztahy mezi ČR a Indií mnohem dál. Indie byla hlavním partnerem strojírenského veletrhu v Brně a ČR zase teď partnerem India Sourcing Show v Mumbaji. 

 (Autor: Vladimír Vácha)

MUDr. Martin Kuba

ministr průmyslu a obchodu
1. místopředseda strany
předseda místního sdružení
předseda regionálního sdružení
zastupitel statutárního města