10. dubna 2013

Hynek Fajmon interpeluje Komisi kvůli ČEZ v Bulharsku

Brusel - Europoslanec za ODS Hynek Fajmon upozornil eurokomisaře pro energetiku Günthera Oettingera na neférový postup bulharského regulátora ve věci fungování společnosti ČEZ v Bulharsku.

 
Ve své inteprelaci se Hynek Fajmon dotazoval, zda Evropská komise považuje postup bulharského regulátora za legální z hlediska evropského práva, případně jak hodlá EK nadále postupovat.
 
"Komisi jsem se rozhodl interpelovat, protože bezprecedentní postup bulharských orgánů a politiků proti ČEZ považuji za svým způsobem útok na zájmy českého státu. Bulharsko by si mělo uvědomit, že členství v EU znamená také dodržování pravidel hry," řekl Hynek Fajmon. "Pan komisař Oettinger mi odpověděl, že Bulharsko bude každopádně čelit řízení ze strany Evropské komise kvůli chybějícím předpisům pro trh s energiemi, a ve své odpovědi také naznačil, že Komise postup vůči ČEZ sleduje, což je dobrá zpráva."
 
---
 
 
Otázka Hynka Fajmona na Evropskou komisi:
 
Předmět:   Neférový postup regulátora ve věci fungování společnosti ČEZ, a.s.,  v  Bulharsku
 
V posledních dnech jsme byli svědky pouličních protestů v Bulharsku, které byly vyvolány údajně neobvyklým zvyšováním cen elektřiny. Pod tlakem těchto demonstrací zahájil bulharský regulátor proti společnosti ČEZ, a.s., řízení o odejmutí licence pro výrobu a distribuci elektřiny. Následně podala bulharská vláda demisi. 
 
V této souvislosti si dovoluji položit Evropské komisi následující otázky: 
 
1. Považuje Komise postup bulharského regulátora za legální z hlediska evropského práva?
 
2. Jak bude Komise v této věci postupovat?
 
 
Odpověď Günthera Oettingera jménem Komise:
 
Právní předpisy EU v oblasti vnitřního trhu stanoví, že vnitrostátní regulační orgány musí mít nezbytné pravomoci, aby mohly efektivně prosazovat vnitrostátní regulaci a regulaci na úrovni EU v odvětvích energetiky. Tyto pravomoci můžou zahrnovat pravomoc odebírat licence a ukládat účinné a odrazující pokuty. Vnitrostátní regulační orgány tyto pravomoci musí vykonávat nezávisle na jakýchkoliv vnějších vlivech a zároveň musí dbát na dodržování zásady přiměřenosti a procesních práv dotčených podniků.
Dne 24. ledna 2013 rozhodla Komise, že zažaluje Bulharsko u Soudního dvora Evropské unie, protože Bulharsko plně neprovedlo do svého práva pravidla EU pro vnitřní trh s energiemi. Současně také Komise právě posuzuje, zda jsou již provedená ustanovení v souladu s acquis, což je běžný postup, který se provádí u všech členských států.