10. dubna 2013

ODS podporuje ukončení projektu sKaret

ODS konstatuje, že projekt sKaret nesplnil původní účel, odchýlil se od koaliční dohody a původně dobrou myšlenku Ministerstvo práce a sociálních věcí pod vedením bývalého ministra Jaromíra Drábka (TOP 09) a jeho náměstka Vladimíra Šišky zdiskreditovalo. Proto podporujeme jeho ukončení.

 
Důvody, proč ODS nepodporuje pokračování sKaret:
 
  • Smlouva o využívání sKaret byla podepsána v rozporu s koaliční dohodou. Základním problémem je skutečnost, že bývalé vedení MPSV podepsalo s Českou spořitelnou smlouvu, kterou neschvalovala vláda a nebyly v ní dodrženy koaliční dohody. Nepřijatelná je například možnost výplaty důchodů přes sKarty.
  • Využívání sKarty mělo být dobrovolné. Od počátku jsme trvali na tom, že sKarta nesmí být pro její držitele stigmatem a nikdo je nebude  k jejímu využívání nutit. Povinně ji měli přebírat pouze příjemci dávek hmotné nouze, u kterých hrozilo zneužívání jejich čerpání. Povinné přebírání sKaret je navrhováno i dnes pod sankcí zastavení výplaty sociálních dávek, i když by sKarta sloužila jen jako identifikační. 
  • sKarta neslouží jako kontrola zneužívání dávek. sKarty nejsou schopny plnit některé slibované funkce. Nebyla dodržena dohoda, že do konce roku 2012 proběhne pilotní projekt, který ověří schopnost sKarty kontrolovat zneužívání sociálních dávek hmotné nouze, například blokováním nákupu zbytného zboží (alkohol, cigarety). Tyto záměry dosud nefungují v praxi. 
  • sKarta nemůže ušetřit slibované výdaje. Bývalé vedení Ministerstva práce a sociálních věcí slibovalo, že nový systém uspoří 250 milionů korun ročně. Tyto údaje vyplývaly z původně uzavřené smlouvy a nejsou reálné. Od počátku projektu k avizovaným úsporám zatím nedochází, ani nejsou přesvědčivě vyčísleny. 
  • Identifikační funkce sKaret je nejasná. sKarta má pro všechny příjemce plnit identifikační funkci. Nadále pro ně vyplývá povinnost prokazovat se vedle sKarty i občanským průkazem, jehož funkci supluje. Zatím ani nelze identifikační funkce načítat na úřadech práce. 
  • sKarta znamená neplánované výdaje. Proti původním slibům, že projekt nebude znamenat žádné výdaje státu, dnes MPSV uvádí, že jen nákup čteček by v příštím roce znamenal náklady 100 milionů korun, nehledě na další výdaje související s provozem sKaret.
  • O platební funkci sKarty není zájem. Z dosud vydaného počtu 280 000 sKaret platební funkci zatím využilo zhruba 15 procent uživatelů. U drtivé většiny držitelů tak sKarty fungují jen jako identifikátor.
  • Problém s ochranou osobních údajů. Identifikační funkcí sKarty se zabývá Úřad pro ochranu osobních údajů. Není přesvědčivě vysvětleno, proč musí být osobní údaje uživatelů sKaret zasílány jednomu bankovnímu domu.
 
ODS podporuje korektní dohodu s Českou spořitelnou o narovnání dané situace. Ocitla se v ní nezaviněně. Veškerou odpovědnost za smlouvu nese bývalé vedení MPSV. Korektní dohoda je pořád lepší, než pokračovat v nedotaženém a špatně připraveném projektu, který drtivou většinu příjemců jen obtěžuje.