Ozvěny dne
3. dubna 2013

Jiří Pospíšil: Ozvěny dne

Hostem diskusního pořadu ČRo 1 byl místopředseda ODS Jiří Pospíšil.

 

Vladimír KROC, moderátor:


Dnes by mohlo být jasněji, co bude dál se spornými sKartami, tedy projektem na výplatu sociálních dávek. Po nejrůznějších peripetiích a dohadech, k čemu by měly karty přesně sloužit, premiér Petr Nečas před týdnem prohlásil, že by bylo nejrozumnější nový systém úplně zrušit. V principu dobrá idea, ale v praxi v téhle podobě se zdiskreditovala, soudí předseda ODS. Ministryně práce a sociálních věcí Ludmila Müllerová z TOP 09 ale údajně chce dnes na vládu přinést jen návrh na úpravy projektu a stojí za ní i stranické vedení. V našem sněmovním studiu je místopředsedkyně TOP 09 Helena

Langšádlová. Dobrý den. 

 Helena LANGŠÁDLOVÁ, místopředsedkyně TOP 09: 


Dobrý den. 

 Vladimír KROC, moderátor:


A zdravím také místopředsedu ODS Jiřího Pospíšila. I vám dobrý den. Jiří POSPÍŠIL, místopředseda ODS:


Krásný den. 


Vladimír KROC, moderátor:


Paní Langšádlová, je to tedy tak, že vaše ministryně přinese na vládu podnět, jak systém změnit. Jeho konec tedy nepřipouštíte? Helena LANGŠÁDLOVÁ, místopředsedkyně TOP 09: 

Já si myslím, že v tuto chvíli nelze ustupovat od další elektronizace veřejné správy a ostatně podobné nástroje používají i v jiných zemích Evropy. A tento nástroj, to znamená sKartu, v tuto chvíli používá 250 tisíc lidí a myslím si, že opravdu není na místě tento projekt rušit, ale hledat cesty, jak ho vylepšit, aby byl pro klienty ještě komfortnější. Vladimír KROC, moderátor:

Dá se velmi stručně říci, jaké změny tedy by ministryně Müllerová chtěla prosadit? Helena LANGŠÁDLOVÁ, místopředsedkyně TOP 09: 

V tuto chvíli jsou to změny, které reagují na výhrady pana ombudsmana, a na výhrady Úřadu na ochranu osobních údajů. Vladimír KROC, moderátor:

Pane Pospíšile, proč by z pohledu ODS neměly už sKarty dostat další šanci, jak tedy nadnesl premiér? Nebyly by to vyhozené peníze i zmarněná práce na tom projektu, kdyby se úplně zrušil, nemluvě o té smlouvě státu s Českou spořitelnou. Jiří POSPÍŠIL, místopředseda ODS:

Pro nás je důležité, pane redaktore, aby ten projekt měl jasné pozitivní přínosy pro občany. A naši experti v tuto chvíli zkrátka pochybují, že ten projekt tak, jak je nastartován, přináší pro občany něco výrazně pozitivního, anebo alespoň řekněme pozitivní přínosy pro nakládání s veřejnými prostředky. My jsme třeba očekávali, že takovéto systémy zabrání tomu, aby dávky byly zneužívány, aby byly vynakládány na něco jiného, než na co jsou určeny ze strany státu. A bohužel máme za to, a říkají to naši experti, kteří dlouhodobě se věnují tomuto problému, například paní poslankyně Kohoutová, že ten systém tak, jak je dneska nastaven, tak je obtížně reformovatelný a bohužel pozitivní přínosy nemá. 

 


Vladimír KROC, moderátor:

A není to ale v tuhle... Jiří POSPÍŠIL, místopředseda ODS:

Já ještě mám jednu poznámku. 

Vladimír KROC, moderátor:

Ano. Jiří POSPÍŠIL, místopředseda ODS:

Já souhlasím s tím, že je třeba veřejnou sféru elektronizovat, sám jsem coby ministr spravedlnosti prosazoval určité justiční projekty, ale vždycky musí být jasné, pokud něco modernizuji a elektronizuji, co to občanovi, případně státu přinese. To tady není. Vladimír KROC, moderátor:

A neptáte se pozdě? Chci se ale zeptat jinak. Není to v první řadě už politický spor než praktický? Nevymezujete se k těm nepopulárním sKartám, abyste získali body u voličů a ukázali, kdo má v koalici tedy hlavní slovo? Jiří POSPÍŠIL, místopředseda ODS:

Já bych to nechtěl takto politizovat. My jsme jasně řekli, že je třeba, aby ministerstvo práce a sociálních věcí řeklo, v čem v tuto chvíli je tento projekt pro občany pozitivní, co občanovi přináší. A takovouto odpověď naši experti a asi ani pan premiér jsme dosud nedostali. Proto říkáme, nejvhodnější řešení by bylo ten projekt zastavit, ne ho dále rozvíjet bez jasné vize a tím zvyšovat náklady na celou takovouto věc, protože ty náklady, které dneska vynaložila Česká spořitelna, do budoucna mohou narůstat a přitom není zřejmá vize, co... Vladimír KROC, moderátor:

Rozumím. Jiří POSPÍŠIL, místopředseda ODS:

... tedy má tato sKarta do budoucna pozitivního pro občany přinést. Vladimír KROC, moderátor:

Paní místopředsedkyně, není to tak, že se držíte toho projektu jenom proto, že ho rozjel váš ministr Drábek, že se týká rezortu, který tedy pod vás spadá? Helena LANGŠÁDLOVÁ, místopředsedkyně TOP 09: 

Pan ministr tady zmínil otázku toho, že to nic nepřináší. Já si myslím, že to přináší především úsporu veřejných rozpočtů na ty transfery. A pokud dnes ušetříme 250 milionů korun na nákladech na transfery, tak je můžeme využít v sociální oblasti. Nám se tady meziročně neustále zvyšují sociální výdaje a bude tomu tak i do budoucna a já si myslím, že máme šetřit na provozních výdajích a ty prostředky věnovat opravdu na sociálně potřebné oblasti. Další věc, kterou nepochybně ta karta přináší, je například skutečnost, že prostředky vložené na tuto kartu nepodléhají exekuci a je to i jeden z důvodů, proč někteří opravdu přistupují k tomu, že se zapojí do toho systému a sKartu si pořizují. Další výhodou bezpochyby je, že nemohou být ty dávky zneužívány. Ano, v tuto chvíli nejsou ještě identifikovány jednotlivé položky například nákupu, ale již v tuto chvíli je možné pro některé skupiny, rizikové skupiny, které pobírají dávky hmotné nouze, vymezit, že například nemohou nakupovat v nějakých obchodech, jako je zlatnictví, anebo... Vladimír KROC, moderátor:

Vysvětluje místopředsedkyně TOP 09 Helena Langšádlová. Omlouvám se, nemáme víc času. Poprosím pana Pospíšila už jenom velmi stručně, jestli můžete říct, zda má tedy vaše strana plán B, to znamená, pokud by skončil tento projekt, máte návrh jiného? 
Jiří POSPÍŠIL, místopředseda ODS:

Pane redaktore, my jsme připraveni dneska na vládě se bavit o další budoucnosti tohoto projektu, ale jak už jsme řekli, podpoříme ho pouze, když bude jasné, že ten projekt má pozitivní přínos i pro občany. Vladimír KROC, moderátor:

A pak se začne od nuly v opačném případě, ano. Jiří POSPÍŠIL, místopředseda ODS:

Já jako poslanec v Plzeňském kraji permanentně slyším od voličů, že se obávají toho projektu. Takže pojďme bavit se o konkrétních přínosech a my jsme připraveni se bavit o řešeních, co s tou kartou dál. Vladimír KROC, moderátor:

Místopředseda ODS Jiří Pospíšil. Děkujeme. Na shledanou. Jiří POSPÍŠIL, místopředseda ODS:

Děkuji pěkně. Hezký den. Helena LANGŠÁDLOVÁ, místopředsedkyně TOP 09: 

Na shledanou. 

JUDr. Jiří Pospíšil

JUDr. Jiří Pospíšil

místopředseda strany
místopředseda Poslanecké sněmovny PČR
poslanec PČR
předseda regionálního sdružení
předseda klubu krajských zastupitelů
krajský zastupitel

Více o autorovi