3. dubna 2013

Vládou prošel návrh zákona o veřejných rejstřících

Ministrem spravedlnosti předložený návrh zákona o veřejných rejstřících má za úkol pomoci českému podnikatelskému prostředí i veřejnosti.

Odstraňuje roztříštěnost úpravy veřejných rejstříků a upravuje na jednom místě a jednotným způsobem rejstřík obchodní, nadací, nadačních fondů, ústavů, obecně prospěšných společností a rejstřík společenství vlastníků jednotek. 
 
Nově také přejímá úpravu spolkového rejstříku z pravomoci Ministerstva vnitra a dává ji soudům. Spolkový rejstřík bude nadále upraven v obdobném režimu jako ostatní rejstříky. Díky tomu budou snadno zjistitelné základní údaje o spolcích a osobách, které za ně jednají, což dnes prakticky nelze.
„Důležité je, že notáři budou moci přímo zapisovat do rejstříku záznamy podle listin, které vyhotovili. To výrazně zrychlí rejstříkovou agendu. Zápisy prováděné notáři budou zaznamenány online přístupem na počkání, čili ihned. Jsme si vědomi, že rychlost zápisu do rejstříku bývá považována za základ dobrého podnikatelského prostředí,“ zdůraznil ministr spravedlnosti Pavel Blažek.
JUDr. Pavel Blažek

ministr spravedlnosti
místopředseda strany
člen místní rady
předseda oblastního sdružení
zastupitel statutárního města