28. března 2013

Události, komentáře

Hostem komentovaných událostí ČT byla poslankyně Lenka Kohoutová.


Bohumil KLEPETKO, moderátor:


Ve studiu místopředseda Poslanecké sněmovny Jiří Oliva z TOP 09. Dobrý večer. 

 Jiří OLIVA, místopředseda Poslanecké sněmovny /TOP 09/:
 

Dobrý večer. Bohumil KLEPETKO, moderátor:

A z Liberce je s námi poslankyně ODS Lenka Kohoutová. Dobrý večer. Lenka KOHOUTOVÁ, poslankyně /ODS/:


Dobrý večer. 

 Bohumil KLEPETKO, moderátor:


Pane místopředsedo, dělá ministerský předseda chybu, když teď chce kritizovaný projekt sKaret úplně ukončit? 

 Jiří OLIVA, místopředseda Poslanecké sněmovny /TOP 09/:


Jestli pan premiér dělá chybu, tak mně nepřísluší hodnotit. Projekt sKaret... 

 Bohumil KLEPETKO, moderátor:


Názor na to jistě máte. 

 Jiří OLIVA, místopředseda Poslanecké sněmovny /TOP 09/:

...samozřejmě může mít své problémy, ale rád bych řekl dvě věci základní, které se tohoto týkají. Za prvé elektronizace dávek je způsob, který ve světě je běžný, běžně se používá a byl to taky jeden z důvodů, pro který byl součástí reformy, první části sociální reformy. Už jenom proto, že tu výplatu dávek výrazně zlevní, jenom složenky stojí téměř čtvrt miliardy korun. Bohumil KLEPETKO, moderátor:

Jde o to, jestli to také dobře fungovalo. Jiří OLIVA, místopředseda Poslanecké sněmovny /TOP 09/:

Za druhé, ten projekt je projektem koaličním, ať se to komukoliv líbí nebo ne. Pan ministr Drábek, bývalý ministr Drábek tu záležitost připravil, ale ministr není gubernátor, o té věci jednala K9, jednala o ní vláda, legislativa, kterou se udělala, tak to byly vládní návrhy a sněmovna tyto návrhy schválila a neschvalovala je 101 hlasem, ale byl to výraznější rozdíl. Takže v tomto směru je potřeba se na celou věc dívat a pokud dnes pan premiér říká, že tu věc je nejlépe zrušit, tak tím samozřejmě říká, že jeho vláda v této chvíli, když se schvalovaly tyto věci, pracovala špatně. Bohumil KLEPETKO, moderátor:

Poslechněme si, jak on to dnes zdůvodnil.Petr NEČAS, premiér a předseda ODS (záznam): 

Politické, ale i věcné náklady, které jsou spojeny s tímto systémem, pravděpodobný rozpor s uzavřenými obchodními smlouvami mezi ministerstvem práce a sociálních věcí a soukromými subjekty na druhé straně, nutné legislativní změny plynoucí například i z rozhodnutí Úřadu na ochranu osobních údajů, prostě vytváří takovou situaci a takový terén, kde to nejméně špatné řešení minimalizující náklady finanční, věcné i politické je odstoupení od tohoto projektu. Bohumil KLEPETKO, moderátor:

Tedy, pane místopředsedo, je odstoupení od projektu tím nejméně špatným řešením, o kterém mluví premiér? S tím souhlasíte? Jiří OLIVA, místopředseda Poslanecké sněmovny /TOP 09/:

Ne, s tím nesouhlasím, já se... Bohumil KLEPETKO, moderátor:

Čili vy jste pro pokračování projektu sKaret. Jiří OLIVA, místopředseda Poslanecké sněmovny /TOP 09/:
 

Já si myslím, že racionální je ten projekt upravit podle připomínek úřadu tak, jak o nich mluvil pan premiér. Bohumil KLEPETKO, moderátor:

Čili upravit, ale pokračovat. Jiří OLIVA, místopředseda Poslanecké sněmovny /TOP 09/:

A elektronizaci tohoto procesu se v budoucnu stejně nevyhneme a momentální zrušení by možná vyhovělo určitým populistickým náladám, populistickým tlakům, ale racionální řešení to není. Bohumil KLEPETKO, moderátor:

Paní poslankyně Kohoutová, vy to dnešní vyjádření předsedy vlády vítáte? Dělá dobře, když se rozhodl projekt sKaret ukončit? Lenka KOHOUTOVÁ, poslankyně /ODS/:

Já se domnívám, že pan premiér ten systém kritizuje už velmi dlouho. My nekritizujeme to, co jsme schválili, protože jsme moc chtěli, aby tady jistá elektronizace byla, protože samozřejmě pokrok nezastavíme. Nicméně je zapotřebí diskutovat, jakým způsobem. Nedomnívám se, že by byly až tak špatné zákony, protože je tam jednoznačná dobrovolnost, kterou jsme prosadili, je tam jednoznačné ne výplatám důchodů, ale já se spíš domnívám, že záměr je možná za jedna, avšak provedení je za pětku s vykřičníkem. A ministerstvo práce a sociálních věcí nebylo schopno rozjet od 1. 1. 2012 tento projekt a nebylo schopno ho rozjet pořádně ani doteď, čili úspory, mluvit o nich teď, je zcela mimo realitu. A pokud se bavíme o tom... Bohumil KLEPETKO, moderátor:
Čili abychom si to ujasnili, ukončení projektu říkáte ano. Lenka KOHOUTOVÁ, poslankyně /ODS/:

Samozřejmě, v současné chvíli určitě. Bohumil KLEPETKO, moderátor:

A víte co, ale není to trochu nekoncepční, jednou tak a podruhé jinak? Protože před dvěma týdny vláda odmítla návrh Senátu, podle kterého se sKarty měly úplně zrušit, ministryně práce a sociálních věcí Ludmila Müllerová na to konto připravila návrhy novel, které užívání sKaret měly upravit, a dnes, ještě předtím, než je projednala legislativní rada vlády a vláda jako taková, tak premiér ministryni doporučil, aby byl projekt úplně ukončený. Vidíte v tom sledu událostí nějakou koncepci? Lenka KOHOUTOVÁ, poslankyně /ODS/:

Samozřejmě ten vývoj jde dopředu. Já nejsem členem vlády, to asi byste se musel zeptat jednotlivých členů vlády, nicméně... Bohumil KLEPETKO, moderátor:

Ptám se vás, ne jako členky vlády, ptám se vás jako poslankyně, která se problému věnuje, jestli v tom vidíte nějakou koncepci? Lenka KOHOUTOVÁ, poslankyně /ODS/:
 

Já jsem dlouhodobě konzistentní ve svých názorech, pane redaktore. Dlouhodobě říkám to samé, že karty máme ukončit, a to proto, protože karty měly například kontrolovat zneužívání dávek, a to prostě karty neumí, to nedělají. Měl ten projekt už teď být jasně nasazen, a to není, a stále se generují nějaké problémy. Máme tady problém, který je s identifikací karty. Bohumil KLEPETKO, moderátor:

Ano, ale paní poslankyně, mě zajímá, co se událo v posledních dvou týdnech zásadního, nového, že premiér mění za sebe tedy jakoby stanovisko vlády? Od novel, které měly užívání sKaret upravit, k úplnému stopnutí celého projektu ještě předtím, než připravené novely, které si vláda vyžádala, vůbec projednala? Lenka KOHOUTOVÁ, poslankyně /ODS/:

Domnívám se, že to je vývoj všech událostí, tak jak jdou za sebou, že skutečně ministerstvo dlouhodobě neumí ten systém plně nasadit, neumí dlouhodobě vysvětlit identifikační funkci karty, neumí kontrolovat dávky, zneužívání dávek, no a proto ten vývoj jde tak, že dneska pan premiér se zřejmě rozhodl, že karty ukončí. To je prostě vývoj, tak jak jde. Já se domnívám, že ten záměr úplně není špatný a že se k němu možná jednou vrátíme, ale v současné chvíli se domnívám, že ministerstvo práce díky své takřka nefunkčnosti není schopno tento projekt vysvětlit, plně zavést, tak jak jsme se například v koaliční smlouvě zavázali, že pokud půjdeme cestou elektronizace, tak že karta například bude kontrolovat zneužívání dávek. To se prostě neděje, neděje se dalších mnoho věcí, a proto dneska ten systém prostě zřejmě skončí. To, jestli skončí, musíme ale si také říci, že rozhodne vláda. Bohumil KLEPETKO, moderátor:

Paní poslankyně, děkuji zatím. Pane místopředsedo, tedy ministerstvo práce a sociálních věcí spravované vašimi ministry z TOP 09 tedy nefunguje asi dobře, když systém sKaret nefunguje jak má a zřejmě bude ukončený. Jiří OLIVA, místopředseda Poslanecké sněmovny /TOP 09/:

Já myslím, že by bylo naivní si myslet, že tak složitá změna, tak složitý systém začne fungovat okamžitě bez jakýchkoliv problémů. To jsou problémy, které každé zavádění tak zásadní změny přináší, a to, že ten systém má určité zpoždění, tak jednak je způsobeno tou složitostí, ale také to je způsobeno tím, že k němu jsou připomínky. Já si myslím, že ministerstvo se na ně snaží reagovat přípravou legislativní, mohu připomenout dohodu, která se dělala na začátku prosince o těchto změnách, opět tenkrát vláda s ní souhlasila, pracovně se jí říká Mikulášská dohoda, a bylo tam rozhodnuto, s jakými změnami ten projekt bude pokračovat. A jestliže přiznáváme, že do budoucna se bez něho neobejdeme, a to přiznává i paní kolegyně Kohoutová, tak se mi zdá velmi iracionální ho teď zastavit a potom znova začínat od nuly s dalším vynakládáním prostředků. Bohumil KLEPETKO, moderátor:

Poslechněme si teď vyjádření místopředsedy vaší strany Miroslava Kalouska o sKartách. Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/ (záznam): 

sKarty je dobrá myšlenka, možná na začátku byly příliš jednoznačné restriktivně stanovené, je možná dobře trochu zvolnit, učinit je více dobrovolnými, ale zničit tu myšlenku je prostě blbost. Bohumil KLEPETKO, moderátor:

Nestal se teď s sKaret víc politický problém i mezi vládními stranami, kdo s koho, kdo si jejich zrušením připíše víc politických bodů na úkor koho? Jiří OLIVA, místopředseda Poslanecké sněmovny /TOP 09/:

To samozřejmě nelze vyloučit. Politizuje se víc věcí, které by měly mít spíš praktické jádro, praktický dopad, takže tato věc nejde vyloučit, ale já se skutečně domnívám, že problém sKarty přes nějaké technické problémy jejího počátku je hlavně generační problém a že když ta sKarta byť s omezenými funkcemi začne fungovat, tak že během určité krátké doby na sebe ty funkce, které měla původně zastávat, nabalí. Vzpomeňme, jakou nedůvěru jsme na začátku 90. let měli k platebním kartám, dneska už si bez nich neumíme představit život a já jsem přesvědčen, že toto bude i osud sKarty. Bohumil KLEPETKO, moderátor:

Ono je zajímavé, že předseda vlády a místopředseda TOP 09 stojí sice proti sobě v tom, zda sKarty ukončit nebo ne, ale přitom vlastně argumentují stejně. Systém považují za správný, za myšlenku, která sice je zdiskreditovaná, ale jednou se k ní bude třeba vrátit. Tak se ptám, paní poslankyně, proč tedy ministerský předseda ustupuje od projektu, o kterém je přesvědčený, že je dobrý? Proč za ním v tom případě nestojí, byť v přepracované verzi, chybí mu k tomu síla nebo odvaha? Lenka KOHOUTOVÁ, poslankyně /ODS/:

To asi tak úplně není. Tam je problém ještě jiný, a ten je v úřadech práce, ve fungování úřadů práce v zavádění systému, ICT systému, které nebyly dodnes pořádně zavedeny. A kdyby nám vše fungovalo na ministerstvu práce a sociálních věcí, jak má, tak já jsem přesvědčená o tom, že mnohé projekty dneska mohly třeba fungovat, protože jsme se mohli jimi lépe zabývat. Od počátku karta je špatně nastavená, ministerstvo vykládá zákon špatně, tudíž v lidech vyvolala velkou nevoli. Uzavřela špatně smlouvu mezi Českou spořitelnou a ministerstvem práce, kdy předjímá věci, které jsou pro stát v budoucnu nebo mohly by být v budoucnu velmi nepřijatelné a já jsem se na výboru, a ještě tento týden ještě na tom výboru jsem se nedozvěděla, jestli třeba paní ministryně projednala změnu. A já se domnívám, že neprojednala, protože nejsou vyjednány žádné změny ve smlouvě například. Bohumil KLEPETKO, moderátor:

Ano, to jsou, paní poslankyně, známé věci. Poslechněme si teď ještě jednou vyjádření Miroslava Kalouska na toto téma, proč ustupovat od sKaret. 

 


Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/ (záznam): 


To se zeptejte pana premiéra, já nejsem v křeči předsedy strany, který je na odpis. Bohumil KLEPETKO, moderátor:

Pane místopředsedo, proč váš místopředseda používá tak silná slova ve sporu, ve kterém jde o věcný problém? Jiří OLIVA, místopředseda Poslanecké sněmovny /TOP 09/:

To je spíš otázka na pana místopředsedu. Já si myslím, že ta silná slova nejsou ani tak myšlena, je to spíš částečně emotivní vyjádření. Nicméně ten rozpor vypovídá o určité kvalitě koaliční spolupráce, a to je bohužel, bohužel skutečnost. Bohumil KLEPETKO, moderátor:

A paní poslankyně, není tedy za plánem zrušit sKarty skutečně nervozita z klesajících preferencí ODS, jak o tom mluví právě Miroslav Kalousek? Lenka KOHOUTOVÁ, poslankyně /ODS/:

To v žádném případě. Pokud vím, tak problémy ministerstva my kritizujeme velmi dlouho a kdybych měla hovořit mluvou pana místopředsedy Kalouska, tak bych řekla, že už druhý rok nejméně se zmítá v křeči ministerstvo práce a sociálních věcí a že se zvyšující se křečí je zapotřebí rychleji zasáhnout. Bohumil KLEPETKO, moderátor:

Paní poslankyně i pane místopředsedo sněmovny, já vám oběma děkuji a přeji vám hezký večer. Na shledanou. Jiří OLIVA, místopředseda Poslanecké sněmovny /TOP 09/:

Hezký večer, na shledanou. 
Lenka KOHOUTOVÁ, poslankyně /ODS/:

Hezký večer, na shledanou. 

Lenka Kohoutová

členka vedení poslaneckého klubu PČR