Urychlená integrace dluhovou krizi na jižním křídle EU nevyřeší

26. března 2013
Urychlená integrace dluhovou krizi na jižním křídle EU nevyřeší

Ohledně řešení aktuální dluhové krize v eurozóně jsem toho názoru, že ČR by měla podpořit všechna opatření, která jsou uskutečnitelná v krátkodobé perspektivě a která mohou reálně přispět ke stabilizaci hospodářské situace především v zemích eurozóny.

 
Ohledně dlouhodobých plánů na hlubší integraci EU jsem toho názoru, že fiskální, hospodářská a politická integrace je v určitém rozsahu nutná v zemích eurozóny, ale neměla by oproti současnému stavu znevýhodnit země mimo eurozónu, a naopak by měla umožnit integraci různého druhu a hloubky mezi jednotlivými státy a regiony EU nezávisle na tom, zda jsou či nejsou členy eurozóny.
 
Na druhou stranu si myslím, že Evropská komise se pod zástěrkou řešení současných ekonomických problémů snaží evropskou integraci uměle urychlit. Překotná integrace by mohla být kontraproduktivní a poškodit celý evropský projekt, a to by bylo špatně. Evropa musí k hlubší integraci dospět a tato integrace nesmí být uměle implementována úředníky shora. K vyřešení současné bankovní a dluhové krize jižních států EU nepotřebujeme další integraci. Měly by stačit intervence ECB spojené s dohledem nad reformami v těchto zemích a dodržování již existujícího fiskálního paktu, který omezuje růst zadlužení evropských zemí. Nemá smysl přicházet s novými významně ambicióznějšími cíli, když ani fiskální pakt není dodržován.
 
Ing. Jan Bauer

1. místopředseda poslaneckého klubu PČR
předseda oblastního sdružení
místopředseda regionálního sdružení
zastupitel