27. března 2013

Události, komentáře

Hostem komentovaných událostí ČT24 byl 1. místopředseda senátorského klubu ODS Miloš Vystrčil.


Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:

Do Jihlavy zdravím prvního místopředsedu senátorského klubu ODS Miloše Vystrčila. Dobrý večer. Miloš VYSTRČIL, 1. místopředseda senátorského klubu ODS:

Dobrý večer z Jihlavy. Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:

A ve studiu je senátor ČSSD František Bublan. Dobrý večer. 
František BUBLAN, senátor /ČSSD/:

Dobrý večer. Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:

Generální sekretář Ústavního soudu Ivo Pospíšil zdůvodnil zastavení řízení o žalobě podané Senátem takto: Ivo POSPÍŠIL, generální sekretář Ústavního soudu (záznam): 

Nosnými důvody toho rozhodnutí bylo to, že jde právě o jakési kvazi-trestní řízení, kde nelze tedy podávat pouze objektivní výklad ústavního práva, jak někteří představitelé Senátu v podstatě i deklarovali mediálně a požadovali a jaksi vyšel Ústavní soud z toho, že účelem, primárním účelem toho řízení je v podstatě odstranění z funkce prezidenta, který poškozuje zájmy státu a právního státu, což neplatí v případě, kdy jaksi uplynulo funkční období bývalého prezidenta. Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:

Pane Bublane, nebylo to logické? Prezident skončil, jak by mohl být stíhán pro velezradu, když cílem takového procesu je z logiky věci odstranit prezidenta z funkce, aby nemohl dál případně velezrazovat? František BUBLAN, senátor /ČSSD/:

No, to je sice pravda, ale nám primárně nešlo o to odstranit prezidenta Václava Klause z jeho funkce, protože bylo jasné, že už končí, nám šlo primárně o to, aby Ústavní soud jasně řekl, zda některé kroky, které on dělal během toho svého období a především potom ta amnestie, zda je to v souladu s ústavou, zda nepřekročil své pravomoce a zda jaksi neporušil ten demokratický řád České republiky, což pod tím se skrývá vlastně nebo nad tím činí ten pojem velezrada. Ale je to skutečně jenom porušení demokratického řádu, tak o to nám šlo. A já to vidím jako velkou škodu, že ten Ústavní soud nerozhodl. Je to škoda nejenom jako pro Senát, že se tím Senát zabýval, ale je to škoda pro veřejnost a především velká škoda pro Václava Klause, protože on už nemá možnost se nijak obhájit a zůstane to viset ve vzduchu jako takový velký otazník, jak to vlastně bylo, kdo měl pravdu, už se to... Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:

Ale taky je tedy škoda, když mluvíte o škodě, taky je škoda toho, že to tedy nebylo v zákoně, protože jsme slyšeli tady od právního zástupce Václava Klause, že není důležité, co si zákonodárce myslí a co je v zákoně, a v důvodové zprávě původního zákona to sice je, že i po vypršení mandátu lze stíhat prezidenta pro velezradu, ale samotný zákon to už neuvádí a uváděla až ta novela, která vstoupila v platnost po odchodu Václava Klause, no a tím se Ústavní soud řídil, to jste mohli vědět. František BUBLAN, senátor /ČSSD/:

Jistě, ale stejně tak v tom stejném zákoně bylo, že lze stíhat prezidenta, pokud sám předčasně abdikuje, to znamená, že ta možnost tady byla ho stíhat, takže já si myslím, že analogicky by se to z toho dalo odvodit, ale je otázka, co ten zákonodárce tím myslel, že ho nelze stíhat, to skutečně záleželo na posouzení Ústavního soudu a výsledek je takový, jaký máme. Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:

Pane Vystrčile, nebude vám jako senátorovi chybět autoritativní rozhodnutí Ústavního soudu, který by vás ubezpečil, že váš bývalý prezident neporušil své ústavní povinnosti, že nepřekračoval pravomoce, nebude vám to chybět? Miloš VYSTRČIL, 1. místopředseda senátorského klubu ODS:

Chybět mi to nebude, protože já jsem přesvědčen o tom, že ta žaloba byla vlastně použita jako prostředek politického boje, jak jsem říkal u vás vlastně 3. Března, jako prostředek neférový, řekl bych, až nízký. A v tomto směru jsem rád, že Ústavní soud na tento prostředek politického boje nenaskočil a skutečně celý ten proces ukončil. Já si myslím, že to je moc dobře, protože mám naopak proti panu Bublanovi názor, že je to štěstí pro ty žalobce, protože jinak by z toho byla ještě větší ostuda pro ně a pro celou Českou republiku. Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:

Pane Bublane, takže jste podle senátora Vystrčila pouze prohráli politickou bitvu. František BUBLAN, senátor /ČSSD/:

Já si myslím, že neprohrál a nevyhrál nikdo, ale já to nevnímám jako... Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:

Ne, já mířím na to, co říkal pan Vystrčil, že vám šlo o uchopení prostředku politického boje. František BUBLAN, senátor /ČSSD/:

Jistě, ale já to nechápu jako souboj mezi prezidentem Václavem Klausem a Senátem. Já to beru jako věc, která vznikla z nějakého jednání a pro budoucnost a vůbec pro veřejnost by bylo dobře, kdyby Ústavní soud řekl, toto bylo správně, toto už bylo špatně, tady prezident překročil své pravomoce, tady je to třeba na hraně ústavy, ale aby to objasnil, protože do dneška nebudeme vědět, co to znamená, když parlament dá souhlas k ratifikaci nějaké mezinárodní smlouvy a prezident řekne, já to nikdy nepodepíšu. Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:

Pane Vystrčile... František BUBLAN, senátor /ČSSD/:

Do dneška to zůstane jako velká otázka. Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:

Pane Vystrčile, vy jste skutečně neměl ani jednu pochybnost, pokud jde o jednání bývalého prezidenta? Nebylo by správné a hlavně prospěšné, nebylo by prospěšné, kdyby tedy Ústavní soud skutečně body té žaloby projednal věcně? Miloš VYSTRČIL, 1. místopředseda senátorského klubu ODS:

Paní Drtinová, v ústavě je napsáno a všichni umíme číst, že pro velezradu lze žalovat pouze prezidenta. To jsem dokonce si přečetl i já jako neprávník. A vůbec mě nepřekvapilo, že Ústavní soud řekl, že když pan prezident Klaus již není prezidentem, že tedy není proč ho žalovat a že vlastně ten proces celý ukončil. A toto, protože předpokládám, že i senátoři za ČSSD a další umí číst, museli vědět i oni, a proto si myslím, že to celé, co udělali, udělali jenom proto, aby použili tu žalobu jako prostředek politického boje dle mého názoru neférově, zostudili tím Českou republiku. Mimochodem podle mého názoru udělali ostudu i sobě, a to, že nepokračuje tato věc, je jedině dobře. Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:

Pane Vystrčile, ale teď jsme o tom mluvili, že v důvodové zprávě toho původního zákonu je psáno, že po vypršení mandátu lze stíhat prezidenta pro velezradu. Ano, v tom těle toho zákona to napsáno není, ale de facto nic nebránilo tomu věcnému projednání. Miloš VYSTRČIL, 1. místopředseda senátorského klubu ODS:

Já nejsem právník a nechci se tady vyjadřovat k tomu, do jaké míry a jak správně byla celá žaloba formulována. Já osobně podle svého selského rozumu říkám, že si myslím, že žalovat prezidenta pro velezradu tři nebo dva dny před koncem jeho mandátu, když víme, že jediným trestem je to, že již znova nemůže kandidovat nebo že může ztratit mandát, nemá valný smysl, pokud to nechci použít pro něco jiného, než pro potrestání pana prezidenta. A bavit se o tom, zda nyní bych chtěl nebo nechtěl vědět, jestli ta žaloba byla důvodná nebo nebyla, je sice pěkné, ale pořád tím zakrýváme úplně jinou věc, a to je to, že tady někdo chtěl získat politické body a chtěl se útokem na oslabeného prezidenta, který končí, dostat v té politické popularitě někam výše. Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:

Pane Bublane, váš záměr byl tedy takto nízký, jak říká pan senátor Vystrčil? František BUBLAN, senátor /ČSSD/:

Zcela určitě ne. Nám nešlo o to potrestat Václava Klause, protože on byl na odchodu, tak to by bylo velmi nízké ho nějakým způsobem ještě trestat. Ale nám šlo skutečně o to, některé ty kroky, které byly kritizovány během toho jeho období a bohužel tou amnestií to tak nějak vyvrcholilo, aby se ty kroky objasnily, jestli se choval správně či nechoval správně, aby i ten budoucí prezident měl možná i určité mantinely a určité poučení a aby se vlastně ten demokratický řád, o kterém tady vlastně mluvíme v té velezradě, tak aby ten demokratický řád se jaksi ucelil a aby se objasnil a aby se budoval dál a nikoliv abychom někoho trestali, protože ten trest stejně. Já jsem nepředpokládal, že ten Ústavní soud řekne ve všech pěti bodech žaloby, máte, senátoři, pravdu a Václav Klaus se provinil. Já jsem čekal určité vysvětlení, určité postoje a bohužel tomu se, toho se mi nedostalo. Já si fakt myslím, že to je velká škoda. A to neříkám jenom proto, že to dopadlo tady tím zastavením. 


Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:

Pane Vystrčile, nebylo by to tedy z vašeho pohledu, z pohledu senátora dobré i z hlediska budoucího vymezení jistých mantinelů pro prezidenty? To vlastně, o čem mluví pan senátor Bublan.

 

Miloš VYSTRČIL, 1. místopředseda senátorského klubu ODS:


Paní redaktorko, já si velmi vážím senátorů ČSSD, kteří se k té žalobě nepřipojili. A to, co říká pan Bublan, se velmi omlouvám, je velmi nedůvěryhodná argumentace. A vysvětlím proč. Kdyby skutečně šlo o to, že se senátorům jedná, aby zjistili, zda se pan prezident dopouští či nedopouští velezrady, tak měli podávat první žaloby před osmi nebo pěti nebo čtyřmi roky, protože pan prezident devět let nepodepsal protokol k evropské sociální chartě. Já nevím kolik, dva roky neudělal jinou věc, ze které je taky obžalován. To znamená, někdo se najednou tři dny před koncem mandátu pana prezidenta probral a sestavil pět skutků, ve kterých měl spáchat velezradu. To mi opravdu připadá, jako kdyby někdo byl najednou osvícen, anebo je za tím něco úplně jiného než snaha získat nějaké mantinely. Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:

Ano. Takže, pane Bublane, proč jste otáleli do doby tři dny před odchodem Václava Klause? František BUBLAN, senátor /ČSSD/:

Já nemohu hodnotit, já jsem v Senátu asi tři měsíce s cestou, ale já si neumím představit, že by před těmi osmi lety, kdy tam ODS měla absolutní většinu, že by došlo k nějaké žalobě, a není to pouze věc sociální demokracie, protože k té žalobě se přidalo asi deset senátorů z jiných politických stran nebo nezávislých, takže není to jenom dílo, jak se říká socdem, ale skutečně se na tom podíleli lidé, kteří mají vysoké právní vzdělání a mají možná i takové nějaké morální cítění, aby dokázali zhodnotit, co je dobře a co není dobře. Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:

Senátor Vystrčil hovořil i o tom, že tím, že došlo k zastavení, že to je dobré i pro vás, že by mohlo být zdrcující potom být u toho procesu, který byste bod po bodu prohrávali. Amnestie je skutečně autonomní akt prezidenta, je to akt jeho vůle, neprobíhá to podle žádného právního procesu, který by byl přezkoumatelný. Mezinárodní smlouvy, to samé. V ústavě není jednoznačná lhůta, do které je povinen prezident tyto mezinárodní smlouvy podepisovat. František BUBLAN, senátor /ČSSD/:

To je sice pravda, ale pan prezident mohl, pokud nesouhlasil s nějakou mezinárodní smlouvou, tak mohl vyvolat nějaké jednání nebo sám dát podnět k Ústavnímu soudu, aby přezkoumal, zda ta smlouva je v souladu s naším ústavním pořádkem. On to neudělal, on to rázně odsoudil a řekl, že to nikdy nepodepíše. Tady si myslím, že skutečně překročil tu hranu toho zákona, že se měl chovat úplně jinak, takže to jsme chtěli slyšet, nic jiného. Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:

Pane Vystrčile, co by se podle vás dělo, kdyby chtěl po čase Václav Klaus znovu kandidovat na prezidenta, s takovým tedy zastaveným řízením o žalobě pro velezradu, muselo by se to obnovit? Miloš VYSTRČIL, 1. místopředseda senátorského klubu ODS:

Já nevím, já nejsem právník a na tuto otázku, se přiznám, že neumím odpovědět. Já si myslím, že pan prezident drží své slovo, to znamená, že znovu na prezidenta kandidovat nebude, ale neumím na tu otázku odpovědět. Nevidím do hlavy pana prezidenta a nevidím do budoucnosti tak, abych mohl říkat, co si myslím, že by se dělo. Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:

Nad touto otázkou jste se třeba zamýšleli v Senátu mezi senátory? František BUBLAN, senátor /ČSSD/:

Já se přiznám, že jsme se nezamýšleli. Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:

Ne. František BUBLAN, senátor /ČSSD/:

Ale já si myslím, že by, že by to nemuselo mít na to vliv, protože to se jedná za to minulé období, tam došlo k nějakému rozhodnutí, takže určitě by to vliv nemělo. Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:

Pane Bublane, premiér Nečas dnes řekl, že senátoři, kteří stáli za žalobou, by měli zvážit setrvání ve veřejných funkcích. Zvážíte, že odejdete? František BUBLAN, senátor /ČSSD/:

To je takové trošku úsměvné, protože tady advokát pana Václava Klause sám řekl, že premiér Nečas má větší díl na té amnestii než samotný prezident, takže já myslím, že pan premiér by měl mlčet a nedělat takové výkřiky. A navíc nevím, jestli tím možná sleduje to, aby se snížil počet senátorů za sociální demokracii a ODS by tam měla možná trošku větší počet, než má teď, protože každé dva roky jejich počet ubývá a za chvilku se budou scházet ve výtahu na své kluby, takže já to spíš vidím jako takový výkřik, který nemá valný význam. Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:

Pane Vystrčile, podle vás ti senátoři měli by odejít do ústraní, souhlasíte s vaším předsedou? Miloš VYSTRČIL, 1. místopředseda senátorského klubu ODS:

Já nevím, to vyjádření pana poslance Bublana a to rýpnutí zase je takové typické pro ty, kteří si prostě myslí, že mají neomezenou moc. Mě to docela mrzí tato kultura politická, kterou tam pan Bublan zatahuje zřejmě z Poslanecké sněmovny nebo odkud, mi nepřipadá korektní a typická pro Senát. Já řeknu jenom to, že si myslím, že by senátoři, kteří podepsali žalobu a žalovali pana prezidenta Václava Klause, měli minimálně zpytovat svědomí. Do jaké míry to udělají nebo ne, je jejich věc, ale měli by si uvědomit, že to první, o co by mělo politikům jít, je zájem České republiky a její prospěch a tady jsme kvůli té žalobě zase prohráli. To všechno ostatní, ta stranická trička a osobní trička a ten osobní populismus a snaha se někam vyšvihnout, získat nějaké pozice, to by mělo být až za tím zájmem České republiky. To se bohužel v případě senátorů, kteří žalovali pana prezidenta, nestalo, mě to mrzí a třeba aspoň to svědomí zpytovat budou. Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:

Pane Bublane, takže manýrista z Poslanecké sněmovny? František BUBLAN, senátor /ČSSD/:

Podívejte se, já za to, co jsem udělal, že jsem se přihlásil k té žalobě, já se za to nestydím. Já jsem to udělal s nejlepším vědomím a svědomím, a stejně tak ale respektuji rozhodnutí Ústavního soudu. To je všechno, co k tomu mohu dodat. Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:

Pánové, já vám děkuji za účast v této debatě, na shledanou. František BUBLAN, senátor /ČSSD/:

Na shledanou. Miloš VYSTRČIL, 1. místopředseda senátorského klubu ODS:

Na shledanou. 

RNDr. Miloš Vystrčil

1. místopředseda senátorského klubu
člen výkonné rady
člen místní rady
předseda oblastního sdružení
místopředseda oblastního sdružení
předseda regionálního sdružení
zastupitel
krajský zastupitel