28. března 2013

Práce načerno je mnohem méně, než byl předpoklad

Karta sociálních systému, kontroly podnikatelů a financování veřejných služeb byly hlavními tématy jednání premiéra s ministryní práce a sociálních věcí.

 
„Samotná myšlenka sKaret byla dobrá idea, někdy v budoucnosti bude tato myšlenka oprášena. Elektronický platební prostředek v sociálních systémech má svůj význam, nicméně to provedení tuto myšlenku zdiskreditovalo,“ řekl premiér Petr Nečas k sociálním kartám s tím, že ministryně Ludmila Müllerová zdědila tento neúspěšný projekt od minulého vedení ministerstva.
 
„Doporučil jsem paní ministryni, aby projekt sKaret byl ukončen. Politické, ale i věcné náklady spojené s tímto systémem, rozpor s uzavřenými obchodními smlouvami mezi Ministerstvem práce a sociálních věcí a soukromými subjekty na druhé straně, nutné legislativní změny plynoucí z rozhodnutí Úřadu na ochranu osobních údajů prostě vytváří takovou situaci, kde to nejméně špatné řešení, minimalizující náklady finanční, věcné i politické, je odstoupení od tohoto projektu,“ dodal předseda vlády.
 
Ministryně práce a sociálních věcí Ludmila Müllerová přinese příslušný materiál na vládu, která o osudu karty sociálních systému definitivně rozhodne.
 
Švarcsystém je démonizován, řekl premiér
 
Dalšími tématy jednání bylo financování veřejných služeb a otázka efektivity kontrol podnikatelů. „Rozsah černé práce je u nás výrazně menší, než jsme si mysleli,“ řekl premiér. Provedeno bylo 35 tisíc kontrol u podnikatelských subjektů, ze kterých bylo odhaleno pět tisíc lidí pracujících načerno.
 
„Kontroly také ukázaly, že tzv. švarcsystém je démonizován. V naší ekonomice a na našem trhu práce hraje naprosto okrajovou úlohu, je naprosto nezajímavý, využívaný velmi ojediněle,“ dodal předseda vlády s tím, že kontroly zjistily pouhou pětistovku případů zaměstnávání „levnějších“ osob samostatně výdělečně činných. Kontroly mají být v budoucnu podle premiéra zaměřeny hlavně na bezpečnost práce, ochranu zdraví a života pracovníků.