25. března 2013

Ozvěny dne

Hostem diskusního pořadu ČRo 1 byl místopředseda Senátu PČR Přemysl Sobotka.

 

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:

Vedení Občanské demokratické strany hledá způsob, jakým získat zpátky přízeň voličů, o jejímž dramatickém poklesu svědčí poslední průzkumy veřejného mínění, které v případě této strany padají pod 10 procent hlasů. Dnes odpoledne se v Praze sešla výkonná rada ODS, aby doladila své priority pro následující supervolební rok v dokumentu Agenda 2014. Jednání se účastnil i místopředseda Senátu Přemysl Sobotka. Dobrý večer. Přemysl SOBOTKA, místopředseda Senátu /ODS/:

Dobrý večer. Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:

Pane místopředsedo, co nového jste dojednali na dnešní výkonné radě. Přemysl SOBOTKA, místopředseda Senátu /ODS/:

Já bych rozdělil to celé naše poměrně dlouhé jednání na dvě části. Jednak to byl náš program, to znamená, Agenda 2014, kde máme 8 základních bodů, jak chceme prezentovat politiku a prosazovat politiku ODS. To znamená důvěryhodnou ekonomiku, obnovení prosperity, vyšší zaměstnanost, vyšší konkurenceschopnost, efektivnější servis veřejnosti, otázka vzdělávání, boj s korupcí a také vztah k Evropské unii. To bylo to dominantní, co se dnes projednávalo. A pak samozřejmě jsme se věnovali také tomu, co sociální demokracie přinesla jako své základní ekonomické momenty, včetně vyjádření stínového ministra Mládka, protože to považuji za hlas sociální demokracie, který odpovídá obsahu sociální demokracie a dost nás to všechny zděsilo. Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:

A pane místopředsedo, když jste mluvil o tom, co obsahuje Agenda 2014, to jsou všechno body, které ODS prezentuje už delší dobu. Proč si myslíte, že by měli voliči teď uslyšet právě na toto volání, protože třeba při dnešním, pardon, že do toho ještě vstupuji, ale zveřejněném průzkumu veřejného mínění agentury CVVM z toho vyplývá, že s vládou je nespokojeno 89 procent dotázaných. To znamená, že ta důvěra je dost velká, nedůvěra je dost velká? Přemysl SOBOTKA, místopředseda Senátu /ODS/:

Je to potřeba oddělit, co je vláda a co je ODS, protože vláda je koaliční a my jsme bohužel v uplynulých 2, možná více letech spíše prezentovali to koaliční, to dojednané a nediskutovali jsme a veřejnosti jsme neříkali o názoru ODS, a to, co vy říkáte, že je jakoby setrvačnost našeho programu, ono to má řadu podbodů a s těmi samozřejmě veřejnost bude vbrzku seznámena. Ale právě proto, že jsme konzistentní ve svém názoru, ale my jsme ho dostatečně neprezentovali, tak se k tomu vracíme a už odmítám nést zodpovědnost pouze za koaliční vládu, ale chci, aby celá ODS, včetně předsedy, nesla odpovědnost za program ODS. Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:

Není to ta hlavní chyba ODS, že v rámci vláda nedokázala prosadit svou politiku, říkáte, že váš program je jiný než program této vlády, tomu ale možná těžko budou lidé rozumět? Přemysl SOBOTKA, místopředseda Senátu /ODS/:


Ale to já jsem neřekl, že je to jediný, ale my jsme často neřekli dopředu svůj názor a potom už se prezentoval pouze prodiskutovaný třeba po nocích a dlouhé době... Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:

Takže je to chyba Petra Nečase především? Přemysl SOBOTKA, místopředseda Senátu /ODS/:

Je to chyba všech čelných politiků, kteří jsou, já věřím pevně, že se vracíme opět k tomu, že ODS je jasnou pravicovou politickou stranou se svým programem a budeme vstupovat do jednání vládní se svým programem a pak řekneme lidem, ano, toto byl kompromis, v tomto jsme museli ustoupit, ale chceme to stále prosazovat. Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:

A nějaká změna, která bude jasně viditelná, třeba personální v čele vedení ODS, o tom jste se dnes bavili? Přemysl SOBOTKA, místopředseda Senátu /ODS/:

To víte, že ne, nejdřív program a pak se budeme bavit o personáliích, zatím tady za celé odpoledne nezazněla jedna věta, že by měl někdo odstupovat, nebo že by měl někdo vyhlašovat mimořádný kongres. O tom skutečně se dnes nejednalo. Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:

Dodává místopředseda Senátu za ODS Přemysl Sobotka. Děkuji, na shledanou. Přemysl SOBOTKA, místopředseda Senátu /ODS/:

Na shledanou. 

MUDr. Přemysl Sobotka

místopředseda Senátu PČR
předseda regionálního sdružení
člen výkonné rady