26. března 2013

Ekonomika ČT24

Hostem diskusního pořadu ČT24 byl ministr průmyslu a obchodu a 1. místopředseda ODS Martin Kuba.


Lenka DOLANSKÁ, moderátorka:


Ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba dokončil návrh na podporu technických oborů. Materiál teď putuje do Poslanecké sněmovny. Ministr chce, aby nový systém podpory technického vzdělávání začal platit už od 1. září. Martina Kubu, ministra průmyslu a obchodu, teď zdravím po telefonu. Hezké odpoledne. 

 Martin KUBA, ministr průmyslu a obchodu a 1. místopředseda ODS:


Hezké odpoledne. 

 


Lenka DOLANSKÁ, moderátorka:


Pane ministře, co je hlavní podstatou zmíněného návrhu? 

 Martin KUBA, ministr průmyslu a obchodu a 1. místopředseda ODS:


Podstatou toho návrhu, o kterém jste mluvila, je v podstatě systém daňových úlev, kterými chceme přinést pro firmy, které budou investovat do vzdělání studentů a nechávat studenty vzdělávat se, ať už u sebe v nějakém podniku a vytvářet tak pro ně praxi, ať už třeba nakoupí nějaké přístroje, na kterých se ti studenti budou učit, tak budou mít zvýhodněné odpisy nad rámec toho, jak si mohou tyto položky odpisovat standardně ve svém účetnictví, anebo jim budeme nabízet daňové úlevy za to, když u nich studenti budou trávit praxi v tom daném podniku. 

 Lenka DOLANSKÁ, moderátorka:


Základem té podpory je tedy užší spolupráce mezi školou a zaměstnavateli. Jak by to vypadalo v praxi? Studenti by chodili do podniků na povinnou praxi? 

 


Martin KUBA, ministr průmyslu a obchodu a 1. místopředseda ODS:


Ono jde o to, že dnes v podstatě ty technické obory se vyvíjí skutečně v praxi tak rychle, že to školství na ně často nestíhá reagovat. Nemá tolik moderních technologií, jako potom se s nimi ti studenti setkávají, když přijdou do praxe do těch podniků. Nám jde o to, a podnikatelům jde o to, aby měli možnost ti studenti se setkávat s technologiemi přímo v podnicích, to znamená to, co historicky vždycky dávalo technickému českému vzdělání kvalitu, bylo, že velká část vzdělávání probíhala přímo v podnicích. A právě tento systém daňových úlev by tomu mohl velmi pomoci a motivovat firmy k tomu, aby byla větší a užší spolupráce mezi firmami a vzdělávacími ústavy. 

 


Lenka DOLANSKÁ, moderátorka:


Vy jste ten celý materiál řešili i se zástupci zaměstnavatelů, přesto nebojíte se, že se nakonec nenajde dostatek firem, které budou ochotné a schopné studenty na svých technologiích školit a učit? 

 Martin KUBA, ministr průmyslu a obchodu a 1. místopředseda ODS:


Vzhledem k tomu, že jsme skutečně připravovali ten materiál jak se zástupci obchodní komory, tak se zástupci Svazu průmyslu a dopravy, tak jsem přesvědčen, že jsme vycházeli i z jejich požadavků a byl to společný projekt, který jsme takto chtěli uvést. Vychází z jejich potřeb a z toho, co si firmy myslí, že by tomu mohlo pomoci. Firmy samy vnímají dneska velký nedostatek technicky vzdělaného personálu a právě samy se do toho chtějí zapojovat. 

 Lenka DOLANSKÁ, moderátorka:


Vy už jste zmínil tu podstatnou část toho návrhu, a tou jsou daňové úlevy pro firmy, které se do toho technického vzdělávání studentů zapojí. Už máte na stole nějaká konkrétní opatření?

 

 

Martin KUBA, ministr průmyslu a obchodu a 1. místopředseda ODS:


Ta konkrétní opatření vypadají tak, že pokud nějaká firma například nakoupí nějakou technologii, já to zjednoduším, třeba soustruh za 2 miliony korun, na kterém více jak 50 % času nechá vyučovat studenty, tak si bude moci ještě jednou tu cenu toho soustruhu ve 110 % dát jako odpisovou položku toho daného roku, kdy to koupí. Čili se jí tam vytvoří daňová úleva, daňová úspora. Pokud bude realizovat praxi studentů ve svém podniku, tak si bude na každého takového studenta, který stráví v tom podniku více jak 400 hodin za rok, moci odečíst 80 tisíc od svého daňového základu. Pokud to bude 200 až 400 hodin na studenta, tak to je daňový úleva 40 tisíc korun. Tím chceme skutečně vytvořit motivaci těch firem, aby měly prostředky na to, aby se mohly do toho vzdělání zapojovat, a aby peníze více tekly mezi školou a firmou, protože jsme přesvědčeni, že si mnohem lépe najdou a uzpůsobí ty svoje potřeby, než když peníze tečou od firem přes daně, přes ministerstvo financí a ministerstvo školství až do škol. Jsme přesvědčeni, že ta spolupráce takto bude mnohem efektivnější. 

 Lenka DOLANSKÁ, moderátorka:


Máte představu už, jak velká část českých velkých podniků by se do toho projektu mohla zapojit? 

 Martin KUBA, ministr průmyslu a obchodu a 1. místopředseda ODS:


Ta představa úplně vyčíslená není. Je to skutečně návrh, který vyšel z potřeb českého průmyslu, který vždycky stál na té technicky vzdělané populaci a ukazuje se, že pokud začneme tuto schopnost ztrácet, tak na to velmi bude doplácet naše ekonomika. Čili je to vstřícný krok, který my děláme na základě toho, abychom zlepšili technickou vzdělanost české populace a to technické vzdělání, což si myslím, že je velmi klíčové pro další ekonomiku České republiky. 

 


Lenka DOLANSKÁ, moderátorka:


Ty daňové úlevy, se kterými počítáte, ale zatíží státní rozpočet. Jak se na váš návrh dívá ministerstvo financí? 

 


Martin KUBA, ministr průmyslu a obchodu a 1. místopředseda ODS:


Ono to může krátkodobě přinést nějaké výpadky v daních, ale to je jako kdybyste, paní redaktorko, říkala, že nepošlete studovat svoje dítě, protože to krátkodobě bude znamenat, že 4 roky nebude vydělávat a bude studovat na vysoké škole. Ale potom bude mnohem větší příjmy. Všechny takovéto věci, které děláme, musíme posuzovat i z dlouhodobého pohledu. Pokud začne Česká republika ztrácet technicky vzdělané lidi, tak za 10, 15 let nám budou chybět firmy, které právě odvádí daně do státního rozpočtu. Čili, i kdyby tady došlo k nějakému krátkodobému výpadku, tak on se potom narovná, protože ministerstvo školství pak už by ušetřilo a nemuselo platit tolik do těch škol na technické vzdělání, protože ty peníze by tekly napřímo. A také to musíme posuzovat z toho dlouhodobého pohledu. Čili, i kdyby tam nějaký krátkodobý výpadek byl, tak jsem přesvědčen, že je to velmi důležitý krok pro budoucnost České republiky. 

 


Lenka DOLANSKÁ, moderátorka:


A vnímá to ministr financí stejným způsobem jako vy, že jde jen o krátkodobý výpadek a že v zásadě pak se to vrátí všechno? 

 


Martin KUBA, ministr průmyslu a obchodu a 1. místopředseda ODS:


Já jsem přesvědčen, že ano, protože my jsme tu problematiku diskutovali i s ministerstvem financí a tento materiál bude předkládán poslaneckým návrhem jak poslanců ODS, tak i poslanců TOP 09. A já jsem ten materiál zkonzultoval s panem ministrem financí a jsme v tom materiálu v souladu. 

 Lenka DOLANSKÁ, moderátorka:


Vy chcete, aby systém podpory technických oborů začal platit už od září, změny ale musí projít celým legislativním procesem. Není to příliš šibeniční termín? 

 Martin KUBA, ministr průmyslu a obchodu a 1. místopředseda ODS:


Ten termín je šibeniční. Já se samozřejmě snažím o to, aby ten termín zapadal do začátku školního roku, protože tam by ten začátek platnosti byl nejefektivnější a dal by se využívat už tehdy. Snad je, řekněme, v silách Poslanecké sněmovny, aby toto zvládla, aspoň já jsem takovou informaci od našich poslanců dostal. Je to krátký termín, ale předpokládám, že ho budeme schopni dodržet. 

 


Lenka DOLANSKÁ, moderátorka:


Pane ministře, děkujeme za informace a přeji hezký zbytek dne, na shledanou. 

 Martin KUBA, ministr průmyslu a obchodu a 1. místopředseda ODS:


Děkuji, hezký den, na shledanou. 

MUDr. Martin Kuba

ministr průmyslu a obchodu
1. místopředseda strany
předseda místního sdružení
předseda regionálního sdružení
zastupitel statutárního města