27. března 2013

Rychlejší placení faktur za dodané zboží a služby

Přimět podnikatele ke spolehlivějšímu placení za zboží a služby má změna obchodního zákoníku, která určuje maximální zákonnou dobu splatnosti pohledávek a stanoví jasné sankce za její porušení.

 
„Platební neschopnost firem se nemůže stát pravidelnou součástí obchodního styku. Živnostníci jednoznačně potřebují v tomto ohledu vyšší míru právní jistoty,“ uvedl šéf resortu spravedlnosti a místopředseda ODS Pavel Blažek. 
 
„Neblahým trendem poslední doby je zhoršující se platební morálka českých podniků, se kterou má zkušenost většina českých firem. Faktury za dodané služby a zboží platí firmy stále později a využívají tím faktu, že jsou na jejich odběrech ti ostatní – především drobní živnostníci – v podstatě závislí. V zahraničí přitom není výjimkou, že firmy uhradí fakturu ještě před dobou splatnosti. Českým živnostníkům se však o takové disciplíně mezi sebou může zatím pouze zdát,“ řekl ministr spravedlnosti Pavel Blažek.
 
Norma stanoví, aby stát šel příkladem, proto se novela obchodního zákoníku netýká jen soukromého, ale i veřejného sektoru. Novela uleví podnikatelům a zkrátí dosavadní lhůtu pro splatnost faktur na 30 dní, kterou si podnikatelé budou moci výjimečně prodloužit až na 60 dní a překročit ji pouze, není-li to hrubě nespravedlivé. V případech, kdy je obsahem závazku dodat zboží nebo službu za úplatu veřejnému zadavateli, je pak lhůta 30 dní stanovena jako maximální a zároveň nepřekročitelná. To platí i na subdodavatele veřejné zakázky.
 
„Návrh chrání především menší a střední podnikatele, kteří jsou vystaveni riziku nepřiměřeného zacházení ze strany větších odběratelů. Živnostníci s penězi za své služby či zboží počítají a pozdní platby jim komplikují finanční řízení jejich podniku,“ upozornil ministr spravedlnosti Pavel Blažek.
 
Změna v obchodním zákoníku zkracuje na 30 dní také maximální ujednanou dobu pro přejímku zboží nebo služeb, aby firmy ustanovení o splatnosti neobcházely. Návrh pamatuje také na sankce za nerespektování zákonem stanovených lhůt – především možnosti domáhat se zákonného úroku z prodlení. Věřitelé dostanou navíc (nad rámec úroku z prodlení a nákladů soudního řízení) možnost požadovat náklady spojené s uplatněním pohledávky v paušální výši 1 200 Kč. Obdobná pravidla splatnosti obsahuje i nový občanský zákoník.
JUDr. Pavel Blažek

ministr spravedlnosti
místopředseda strany
člen místní rady
předseda oblastního sdružení
zastupitel statutárního města