26. března 2013

Zvažujeme daňové odpisy u investic do vlastního bydlení

"Máme v ODS záměry, které směřují do oblasti firemních investic. Chceme přijít s návrhem zrychlených firemních odpisů. Firmám a živnostníkům, kteří si v určitém období něco nakoupí, by to umožnilo, že by si takovou investici mohli ze 100 procent odepsat ve dvanácti po sobě následujících měsících."

ODS už ví, jak se odrazit ode dna nízkých voličských preferencí a chce k tomu využít ekonomické stimuly? Jaké budou z pohledu ministra průmyslu a obchodu?

Vždycky je třeba reálně uvažovat, co tvoří HDP a co z toho může vláda ovlivnit a jak. Položku vládní spotřeba, tedy zjednodušeně to, co utratí vláda, nelze příliš zvýšit. Při dnešních napjatých rozpočtech je možné ji zvýšit jen tím, že se stát více zadluží. To je umělé tvoření růstu, protože dluhy budeme muset stejně v budoucnu zaplatit. Vláda chce ale uvolnit peníze, které leží například v Lesích ČR, a investovat je do malých investičních akcí v regionech. Druhou položkou tvořící HDP je export a tam se nám daří. Směřuje tam podpora, a to hlavně nefinanční, pro firmy v rámci exportní strategie, kterou jsme za ministerstvo průmyslu a obchodu předložili do vlády a realizujeme ji. Dostáváme se více na nové trhy i mimo Evropu a export loni dosáhl rekordních hodnot. Naše firmy musí být i za 5 či 10 let schopné obstát na světovém trhu a při tom bude rozhodující, jak vzdělané lidi budeme mít. 

To jsou ale převážně dlouhodobé záležitosti. Navrhujete nějaké s rychlým dopadem? 

Máme v ODS záměry, které směřují do oblasti firemních investic. Chceme přijít s návrhem zrychlených firemních odpisů. Firmám a živnostníkům, kteří si v určitém období něco nakoupí, by to umožnilo, že by si takovou investici mohli ze 100 procent odepsat ve dvanácti po sobě následujících měsících. Takové opatření na krátkou přechodnou dobu by motivovalo podnikatele a firmy provést firemní investice, protože by bylo daňově výhodné a fiskálně téměř neutrální. Rozhodně by mělo pozitivní dopad do ekonomiky. 

To se však netýká domácí spotřeby, která stagnuje či klesá. 

Pokud se bavíme o domácí spotřebě, tedy v podstatě zjednodušeně o tom, co všichni nakupujeme v domácnostech ze svých příjmů, tak i tam zamýšlíme motivovat občany, pokud se rozhodnou pro nějaké investice. Ideálně takové, které mají i dopad do zaměstnanosti v ČR. Uvažujeme umožnit daňový odpis u investice do vlastního bydlení. Protože když takovou investici občané učiní, zároveň to přináší práci řadě drobných firem a živnostníků ve stavebním sektoru. 

Jak by to mělo konkrétně vypadat? 

Obdobně jako u firem. V podstatě bychom na krátkou přechodnou dobu několika měsíců umožnili občanům, kteří nepodnikají, jsou normálně zaměstnaní a rozhodnou se investovat do stavebních úprav svého bydlení, že by si takovou investici mohli odečíst od základu daně. Stejně jako u firem by to přineslo více práce do stavebního sektoru. Napřed o tom chci ale diskutovat s ministrem financí Miroslavem Kalouskem. Je třeba nastavit parametry tak, aby byly motivační a přinášely pozitivní efekt do ekonomiky. Ten by se ale tady mohl objevit v podstatě velmi rychle. 

Pokud se dnes bavíme o investicích a úsporách českých občanů, co říkáte vývoji na Kypru? 

Myslím, že situace na Kypru potvrzuje dvě věci. Když ODS propaguje úspornou politiku a tvrdí, že nemáme mít zadlužený stát, tak od některých kritiků zaznívá, ať nestrašíme Řeckem. Dnes už to je ale i o problémech Španělska, Portugalska, Itálie nebo právě Kypru. Ukazuje se, že to není jen strašení, ale velmi reálná ukázka, jak může skončit naše země, pokud by ve volbách zvítězily subjekty, které slibují rozdávání dalších peněz, aniž říkají, kde na to vezmou. Státní dluh občany v podstatě nezajímá do okamžiku, než se začne reálně dotýkat jejich peněženek a životů, jak se to stalo v Řecku a nyní na Kypru. ODS dlouhodobě říká, že nefunguje model ČSSD ve stylu "zdroje jsou". Není to určitě populární, ale pro budoucnost je to nutné. 

(Autor: Vladimír Vácha)

MUDr. Martin Kuba

ministr průmyslu a obchodu
1. místopředseda strany
předseda místního sdružení
předseda regionálního sdružení
zastupitel statutárního města