25. března 2013

Agenda 2014: ODS ukázala, co bude ve vládě prosazovat

Kroky, které mají pobídnout podnikatele k větším investicím a k vytváření nových pracovních míst na jedné straně a zároveň úspory na straně státního aparátu a lepší služby občanům a firmám – to jsou hlavní součástí Agendy 2014, programového dokumentu shrnujícího opatření, která chce ODS do konce aktuálního volebního období prosadit. Materiál v pondělí schválilo vedení strany, výkonná rada ODS.

Cílem Agendy 2014 je podpora podnikání, vznik pracovních míst a lepší a levnější stát. Představuje soubor opatření, která chce ODS prosazovat. Agenda 2014 je živý dokument připravený pro průběžnou aktualizaci.

„Agenda 2014 určuje programově politické priority občanských demokratů do voleb v roce 2014. Základní cíle všech opatření jsou tři – obnovit hospodářský růst, snížit nezaměstnanost a vytvořit stav, kdy porostou reálné mzdy občanů a přitom jsme měli deficity veřejných financí pod třemi procenty hrubého domácího produktu,“ konstatuje premiér a předseda ODS Petr Nečas.

Agenda 2014 zdůrazňuje další uvolňování státní regulace a zároveň stabilizaci podnikatelského prostředí – ODS nebude během dalších dvou let měnit daňové sazby a nepřipustí jakékoli zvyšování daní či odvodů. Zároveň bude pokračovat snižování schodku státního rozpočtu, přičemž šeřit se bude už jen u státu, a to mimo jiné úsporami díky sloučení ministerstev průmyslu a obchodu a dopravy a slučováním nebo rušením další nadbytečné státní agendy a úřadů.

„Připravíme také masivní deregulační balíček, který bude spočívat ve zjednodušení administrativní zátěže a byrokratických překážek především pro malé a střední firmy, kde chceme zrušit předpisy, které považujeme za zatěžující pro ekonomický rozvoj,“ zdůrazňuje Petr Nečas.

„Za klíčové opatření z hlediska podnikatelských investic považujeme náš návrh, ve kterém chceme prosadit zrychlené odpisy investic u podniků. Je to opatření, které jsme použili již v roce 2009, a už tehdy se jednoznačně osvědčilo,“ pokračuje Petr Nečas. „Zároveň považujeme za naprosto zásadní zasáhnout proti růstu cen elektrické energie. Je to věc, která zasahuje nejenom české domácnosti, ale začíná i podlamovat konkurenceschopnost českého průmyslu.“

Zejména s ohledem na aktuální stav vyjednávání o otázkách bankovní unie a ve světle stávající kyperské krize pak ODS prostřednictvím Agendy 2014 rezolutně odmítá jednotnou evropskou daňovou a sociální politiku. ODS učiní všechny kroky proto, aby peníze českého daňového poplatníka nebyly ať již přímo nebo nepřímo použity pro zachraňování nemocných bank v rámci Evropské unie.