25. března 2013

Tisková zpráva místopředsedy ODS ke Koncepci vzdělávání

Výkonná rada schválila Koncepci vzdělávání ODS. Podle Tomáše Chalupy, který materiál předložil, je cílem koncepce podpořit vzdělávání politiků ODS na všech úrovních včetně přípravy našich kandidátů ve volbách.

 
„ODS byla vždy stranou, která svým členům nabízela top servis a přípravu na volby a dennodenní praktickou politiku. Jsem rád, že se opět vracíme k systému vzdělávání, který nám v budoucnu pomůže nejen ve volbách, ale i při vysvětlování naší vládní politiky,“ říká místopředseda ODS Tomáš Chalupa.
 
Navrhovaný systém strukturalizuje vzdělávání do několika úrovní a umožňuje pro členy ODS nastavení pomyslného kariérního řádu. Jednotlivé vzdělávací produkty tak společně tvoří komplexní celek. Každý člen ODS by měl mít možnost vzdělávat se podle úrovně pozice, kterou v ODS zaujímá a prohlubovat své znalosti. Něco jiného je obsahem vzdělávání pro nové členy, pro zvolené zastupitele a pro ty, co kandidovat teprve budou. 
 
Hlavními prioritami jsou: maximálně zpřístupnit vzdělávání všem členům ODS, pamatovat na všechny skupiny členské základny, reflektovat na změny ve společnosti, maximum projektů realizovat přímo v regionech, zajistit moderní výuku a špičkové odborné lektory. 
 
Jednotlivé části koncepce budou realizovány v případě, že bude zajištěno financování. To bude řešeno převážně pomocí projektových grantů, kdy budou oslovovány zahraniční politické nadace. 

Štítky:
tisková zpráva