20. března 2013

Události, komentáře

Hostem komentovaných událostí ČT byl ministr průmyslu a obchodu a 1. místopřeseda ODS Martin Kuba.


Bohumil KLEPETKO, moderátor:


Dobrý večer. Jak slíbil, prezident Miloš Zeman se začíná aktivněji, než bylo dosud zvykem, podílet na agendě vlády. Dnes poprvé se zúčastnil její schůze. Jak toto soužití prezidenta republiky a kabinetu může fungovat? Bude zdroje, sporů a konfliktů, nebo může být ku prospěchu věci? Téma pro začátek dnešních Událostí, komentářů. Prezident Miloš Zeman vládě sdělil své představy, v čem by se chtěl angažovat a taky například, že podepíše doplněk Lisabonské smlouvy, umožňující vznik nového záchranného fondu eurozóny, tedy dokument, který jeho předchůdce Václav Klaus podepsat odmítl, přestože ho český parlament schválil. 

 Miloš ZEMAN, prezident republiky (záznam):
 


Zmíním pouze dva body, o kterých jsem vládu informoval. To znamená podpis eurovalu, ale koneckonců byla to sama vláda, která euroval navrhla a obě dvě komory parlamentu ho kvalifikovanou většinou přijaly, takže při příležitosti návštěvy pana Barrosa tento euroval podepíši a předpokládám, že ho bude kontrasignovat pan premiér, který se s panem Barrosem rovněž setká. Nu a druhý akcent, který jsem už zdůraznil při včerejším jmenování pana ministra obrany, je důraz, jak už řekl pan premiér, na boj proti mezinárodnímu terorismu, což konkrétně znamená i podpora našich zahraničních misí. 

 


Bohumil KLEPETKO, moderátor:


Ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba. Dobrý večer. 

 Martin KUBA, ministr průmyslu a obchodu a 1. místopředseda ODS:


Hezký večer. 

 


Bohumil KLEPETKO, moderátor:


Jaké jsou vaše dojmy z první návštěvy prezidenta Miloše Zemana na jednání vlády?

 

 

Martin KUBA, ministr průmyslu a obchodu a 1. místopředseda ODS:


Já musím říct, že ta návštěva byla velmi příjemná, byla to diskuse nad tématy, které pan prezident vnímá jako klíčová, o kterých on mluvil i na té tiskové konferenci. Pro mě bylo velmi důležité i vedle těchto témat, že zmiňoval jako klíčové, že chce pokračovat v podpoře českého exportu, pokračovat v prezidentských misích, které, myslím, velmi dobře plnil pak prezident Klaus. 

 


Bohumil KLEPETKO, moderátor:


K tomu se dostaneme za chviličku trochu podrobněji. Ale přeci jen by mě zajímalo, přibližte nám trochu víc, jak ta schůze s první z řady účastí prezidenta Miloše Zemana proběhla, protože ta tisková konference vypadala až idylicky na to, že Miloš Zeman opakovaně prohlašoval, že si neumí představit, že by byl spojencem nebo přítelem vaší středopravé vlády, tedy jak se to dnes na vládě projevilo? 

 Martin KUBA, ministr průmyslu a obchodu a 1. místopředseda ODS:


Já myslím, že ten průběh, když jste použil to slovo idylický, se dá popsat i na průběh té vlády. Bylo to opravdu velmi přátelské. Pan prezident řekl a představil svoje priority, o kterých potom mluvil i na tiskové konferenci, a potom jednotliví ministři představili panu prezidentovi klíčové oblasti ze svých agend a jejich v této chvíli nějaké konotace do evropské politiky, co třeba řeší na Evropských radách v Bruselu, takže jsme se vzájemně informovali o těchto agendách. 

 


Bohumil KLEPETKO, moderátor:


A měl třeba prezident vůči agendě některého z ministrů výhrady? 

 Martin KUBA, ministr průmyslu a obchodu a 1. místopředseda ODS:


Ne, tam ta diskuse skutečně spíš proběhla na základě informací od ministrů, co jsou teď klíčové oblasti, které Česká republika za jednotlivé resorty řeší na úrovni Evropy. Pan prezident si tu problematiku poslechl a například se mnou se dohodl, že bychom se měli v co nejkratší době potkat právě kvůli nastavení misí podporujících český export. 

 Bohumil KLEPETKO, moderátor:


A třeba despekt vůči vicepremiérce Karolíně Peake, který prezident Miloš Zeman tak často dává najevo, jako vůči člence vlády, jejíž strana neprošla volbami, to se nějak projevilo? 

 


Martin KUBA, ministr průmyslu a obchodu a 1. místopředseda ODS:


Pane redaktore, je vidět, že na médiích skutečně je velké očekávání nějaké tenze mezi prezidentem a vládou, protože vaše otázky to neustále jakoby ukazují. Ale já musím opravdu říct, že to byl velmi klidný a opravdu téměř idylický průběh, který nevyvolával žádné střety. Pro mě bylo i velmi dobré, že pan prezident deklaroval, že je ochoten s vládou diskutovat, a pokud bude mít jiné názory, že si je nechce posílat přes média. Já rozumím tomu, že se o některé věci chce zajímat, něco plně spadá do gesce vlády. Můžeme na to mít odlišné názory, možná to očekávání, které teď po volbách je tím, že se tu objevil jinak orientovaný prezident, než je v současné době kabinet, nebude až tak mediálně atraktivní, jak se čekalo. 

 Bohumil KLEPETKO, moderátor:


Prezident už dřív a opakovaně řekl, že za jednu ze svých priorit považuje podporu českého průmyslu, českého exportu, že se chce víc účastnit podnikatelských misí a tak nepřekvapilo, že právě o vás a vašem ministerstvu se přímo zmínil i na tiskové konferenci po jednání vlády. 

 Miloš ZEMAN, prezident republiky (záznam): 


A začátkem dubna navštívím Slovensko, někdy po 20. dubnu Rakousko. Poprosil jsem jednotlivé ministry a zejména pana ministra průmyslu, protože s sebou povezu podnikatelskou misi, o případné podněty pro tuto návštěvu. 

 Bohumil KLEPETKO, moderátor:


Jaké konkrétní podněty tedy prezidentu republiky pro cesty na Slovensko a do Rakouska dáte? Co doporučíte, co byste tam od něj uvítal? 

 


Martin KUBA, ministr průmyslu a obchodu a 1. místopředseda ODS:


Já jsem rád a chci toto velmi kvitovat, že jsem přesvědčen, že v té podpoře toho exportu, ať hrajeme na pravé straně nebo levé straně toho politického spektra, tady musíme hrát za ten národní tým. Takže já tu aktivitu pana prezidenta velmi vnímám. My mu připravíme všechny agendy, které dnes na úrovni obchodu mezi našimi státy řešíme. Pokud jsou tam nějaké teď rozjednané věci, tak aby pan prezident od nás tu agendu připravenou měl. Já tu informaci mám ode dneška, takže zítra na úřadu připravíme panu prezidentovi agendu, já se s ním sejdu a připravím mu podklady. Obecně je velmi důležité, aby pan prezident a vedoucí představitelé vlád s námi absolvovali ty návštěvy v těch zahraničních misích, protože ono jsou to země, které jsou mimo Evropu a kde pořád ta přítomnost toho politika je velmi důležitá pro otevírání těch možností pro ty obchody a české firmy to velmi kvitují. 

 


Bohumil KLEPETKO, moderátor:


Tedy nemáte z toho soužití s prezidentem republiky, který vám tak trochu bude zasahovat do vašeho resortu, nemáte z toho obavu? 

 Martin KUBA, ministr průmyslu a obchodu a 1. místopředseda ODS:


Pane redaktore, nemám. Já jsem i po volbách deklaroval, že politici na české scéně by se měli naučit žít s tím, že někdo má odlišný názor, že bychom se měli být třeba schopni neshodnout, či kultivovaně pohádat o výši daní, nebo o nějaké jiné věci, kterými se liší pravice a levice, ale že jsou věci, kde bychom měli najít ten národní zájem a ten export a podpora českého průmyslu to pro mě je. A já myslím, že Miloš Zeman je natolik racionálním a zkušeným politikem, že si je vědom, že funkcí prezidenta právě v této oblasti může velmi pomoct a jsem tomu rád a jsem připraven s ním v tomto spolupracovat. Tady je třeba hrát za ten národní tým. 

 Bohumil KLEPETKO, moderátor:


Když vezmeme třeba onu chystanou cestu prezidenta do Rakouska, v čem konkrétně by vám tam mohl pomoci? 

 


Martin KUBA, ministr průmyslu a obchodu a 1. místopředseda ODS:

 
Já jsem více přesvědčen, že ta účast těch politiků pro to otevírání dveří pro obchod je více potřebná mimo Evropskou unii. Pokud se pohybujeme v Evropě, řada firem je už dnes v Evropě jako doma, je schopna si tam řadu věcí zařídit. Čili ten velký přínos, ať už to bylo historicky pana prezidenta Klause nebo teď v budoucnosti pana prezidenta Zemana, já vnímám u otevírání těch nových zemí, které máme s podnikateli vytyčeny jako ty prioritní mimo Evropu, ať už je to, řekněme, Rusko, Kazachstán, tak i Spojené státy, nebo Ukrajina, Vietnam a tak dále. Více mimo tu Evropu... 

 


Bohumil KLEPETKO, moderátor:


Taky Čína? 

 


Martin KUBA, ministr průmyslu a obchodu a 1. místopředseda ODS:


Také Čína. Bohumil KLEPETKO, moderátor:


Čili tam jde politika stranou, protože v minulosti se i přihlíželo k tomu, jaký režim, jaká vláda v které zemi je, teď je prioritní opravdu ta ekonomika. 

 Martin KUBA, ministr průmyslu a obchodu a 1. místopředseda ODS:


Ono to vždycky je třeba vybalancovat. Já myslím, že je dobré, když Česká republika to bude umět. Když se podíváte na velké evropské mocnosti, ať už je to Německo nebo Francie, tak vždycky mají velmi dobře vybalancovanou svoji zahraniční politiku s tím, aby dokázaly svoje obchodní zájmy také v tom světě prosazovat. A dokážou to i takové země jako, jako jsou demokratické Německo vybalancovat velmi dobré obchodní vztahy s Čínou. Myslím, že i my jako hráči na tom světovém trhu se to musíme učit a je to v této době velmi důležité a nemělo by to být v nějaké kontradikci. 

 Bohumil KLEPETKO, moderátor:


A podceňuje nebo podceňovala česká zahraniční politika dosud právě tento hospodářský, ekonomický lobbing podporu českého průmyslu, českých investic, českého exportu? 

 Martin KUBA, ministr průmyslu a obchodu a 1. místopředseda ODS:


Já nechci hodnotit, jestli podceňovala či nikoli. Já mohu hovořit za svoje působení na ministerstvu. Já ho vnímán jako jednu z prioritních věcí, kterou jsme schopni pro ten sektor toho průmyslu a českého podnikání udělat a být v tomto nápomocni. Více si myslím, že historicky ne vždycky fungovala dobrá komunikace mezi ministerstvem průmyslu a ministerstvem zahraničních věcí tak, aby opravdu byly sladěny ty politické a ekonomické zahraniční zájmy České republiky. A jsem přesvědčen, že toto historicky tak jak já, když jsem přišel na ministerstvo, jsem mohl vnímat, podnikatelé cítili jako bolest. Mám pocit, že se nám za ten rok a půl podařilo v tom významně posunout a daří se nám v tomhle tom. Také je to vidět na výsledcích zahraničního obchodu, který přes všechny ty neduhy té ekonomiky evropské v České republice roste. To hlavně díky českým firmám, které jsou velmi schopné. Ale myslím si, že i ta podpora, kterou tady nabízíme, se ukazuje jako dobrá. 

 


Bohumil KLEPETKO, moderátor:


Čili lze říci, že vy tu roli, kterou prezident republiky chce hrát, že ji vítáte, že přiloží závaží na vaši misku vah, že zdůrazní ten ekonomický akcent české zahraniční politiky? 

 Martin KUBA, ministr průmyslu a obchodu a 1. místopředseda ODS:


Já jsem o tom přesvědčen, že je to tak správně. Ono je třeba si uvědomit, že pokud potom politici vedou debatu nad tím, jak budou rozdělovat peníze, jak s nimi budou hospodařit v tom státním rozpočtu, tak oni se odněkud do toho státního rozpočtu musí dostat a tam se dostávají z daní těch úspěšných firem. Je třeba si uvědomit, že české firmy jsou enormně závislé na exportu, takže pokud nebudeme podporovat ekonomický export a ekonomiku této země, pak nebudeme mít co přerozdělovat v tom rozpočtu. Pak končí to kouzlo, že socialisté mohou říkat - my přidáme těm a pravicoví politici mohou třeba říkat, že to vidí jinak, ale bez fungující ekonomiky to v podstatě nejde. Takže já v tomto jsem pragmatik a vítám, že pan prezident Zeman tuto svou pozici, kterou prezident bezesporu velmi silně může pomoci té ekonomice, vnímá jako důležitou. 

 Bohumil KLEPETKO, moderátor:


Pane ministře, já vám děkuji, přeji vám hezký večer a na shledanou. 

 


Martin KUBA, ministr průmyslu a obchodu a 1. místopředseda ODS:


Děkuji, hezký večer. 

MUDr. Martin Kuba

ministr průmyslu a obchodu
1. místopředseda strany
předseda místního sdružení
předseda regionálního sdružení
zastupitel statutárního města