20. června 2011

Nový občanský zákoník dává větší svobodu

Skutečnost, že vznikl nový občanský zákoník a že jej poslanci podpořili v prvním čtení, je vítanou zprávou pro všechny Čechy, kteří nechtějí být dále občany druhé kategorie a rádi by měli stejná práva jako občané vyspělých států Evropské unie.

Platný občanský zákoník z roku 1964 je totiž navzdory desítkám novelizací naprosto nevyhovujícím reliktem totalitní éry. Nový návrh se naopak přizpůsobuje demokratickému vývoji; dává člověku větší svobodu při zařizování vlastních záležitostí, ať už se týkají nakládání s majetkem, uzavírání smluv či úpravy osobního stavu. Jako mantinely svobodného jednání zákoník stanovuje dobré mravy, veřejný pořádek a práva ostatních osob.

Nový zákoník sjednocuje soukromé právo, čímž vyžene z našeho právního řádu rozdílnosti a možné zmatky, k jakým dnes dochází například při sjednávání smluv. Jejich uzavírání by napříště podléhalo stejným principům bez ohledu na to, zda půjde o kontrakt uzavřený mezi běžnými občany, mezi podnikateli nebo mezi podnikatelem a spotřebitelem. Slabší straně smlouvy se přitom dostane určité míry ochrany. Stranou větší volnosti nezůstala ani oblast dědického práva, která poskytne zůstaviteli mnohem širší možnosti, jak naložit se svým majetkem. Věc, po které česká veřejnost už dávno volá. Zůstavitel tak bude moci kupříkladu někomu odkázat svou jednotlivou věc, třeba oblíbený obraz, aniž se takto obdarovaný člověk stal dědicem, což doposud nebylo možné. Zákoník také ruší dosavadní paušální částky stanovené pro náhradu škody na zdraví nebo při usmrcení. Cenu lidského života nebo zdraví nelze ohodnotit stejnou částkou ve všech případech, o konkrétní výši odškodného tedy bude rozhodovat soud. Návrh také upravuje odškodnění za ztrátu radosti z dovolené či za poškození věci zvláštní obliby.

Ve výčtu novinek, které kodex přináší ve prospěch každého z nás, bych mohl sáhodlouze pokračovat. Je to totiž zákon inspirovaný životem; člověka vnímá lidštěji a jeho život svobodněji.

JUDr. Jiří Pospíšil

předseda regionálního sdružení
místopředseda strany
poslanec PČR
ministr