18. března 2013

Největší český dopravce dle požadavků ministra Stanjury zachová slevy pro studenty i žáky

České dráhy splní požadavek ministra dopravy Zbyňka Stanjury a slevy pro žáky a studenty zachovají. Největší český dopravce přání ministra plně respektuje a zrealizuje. V současné době se projednává konkrétní výše bonusů.

Téma slev pro studenty a žáky se v poslední době hodně skloňuje ve všech podobách. Důvodem je návrh dohody ministerstva dopravy a ministerstva financí na zrušení povinného nařizování slev výše uvedeným skupinám od 1. července letošního roku. Tento krok je navrhován především kvůli složité administrativě při proplácení státních kompenzací dopravcům. Opatření se totiž týká zejména komerčních dopravců, kteří nejezdí v objednávce státu či krajů. Jde tedy o spoje neobjednávané ve veřejném závazku. S takovými dopravci se musí stát díky zmiňovanému nařízení finančně vyrovnat, což přináší administrativní zátěž pro všechny zúčastněné. Nelze pominout ani fakt, že provozuje-li dopravce spoje na komerční riziko, nemůže očekávat u těchto spojů veřejné příspěvky v jakékoliv podobě. Jde o obecné pravidlo platné v tržní ekonomice.

Naopak dopravci, u kterých si stát či kraj objednává osobní dopravu, mohou počítat s finančními příspěvky, neboť jde primárně o zajištění potřeby migrace obyvatel. Mimo jiné i proto ministr Stanjura inicioval jednání s Českými drahami o zachování těchto slev. „Požaduji, aby tento dopravce nadále poskytoval slevy jak pro žáky, tak studenty. Jejich zachování je pro dojíždění do škol nezbytné. České dráhy můj požadavek respektují a zrealizují návrh ještě v první polovině tohoto roku," vyjádřil se k problematice ministr dopravy Zbyněk Stanjura. Opakuje se tak loňská situace, kdy stát přestal nařizovat povinné slevy pro seniory, přesto České dráhy zavedly pro tuto skupinu lidí bonusy v podobě levnějšího jízdného.

Povinnost nařizovat slevy určitým skupinám mají dopravci od září 2010. V lednu 2011 byla vyjmuta z bezplatné přepravy skupina zahrnující ústavní činitele. V prosinci 2011 přestal stát povinně nařizovat slevy pro důchodce. V MHD jsou slevy studentům či žákům poskytovány tradičně, ačkoliv to stát nikdy nenařizoval. Podobně tomu bylo u seniorů. Předpokládá se, že ostatní dopravci v rámci zachování počtu cestujících poskytnou slevy také, i když nebudou státem nařízené.