18. března 2013

Spor o pozemky v Zeleném údolí by s novým občanským zákoníkem nevznikl

Stovkám domácností z pražského sídliště v Zeleném údolí na Praze 4 hrozí zbourání jejich domů. Pozemky pod jejich domy totiž vlastní právník, který je od nich chce draze odkoupit. Na rodiny dokonce podal žaloby, v nichž jim vyhrožuje demolicí bytů.

„Problém je v tom, že podle starého občanského zákoníku platí, že vlastník stavby nemusí být současně vlastníkem pozemku, na němž stavba stojí. Toto nelogické ustanovení plodí zbytečné právní spory, což ukazuje i případ rodinných domů a bytů v Zeleném údolí. Od ledna příštího roku bude platit nový občanský zákoník, který takovou nelogickou zásadu zruší a zamezí tím do budoucna podobným absurdním situacím,“ upozornil ministr spravedlnosti Pavel Blažek.

Obyvatele byty kupovali v době, kdy pozemky byly státní a uzavřeli smlouvu o věcném břemeni na jejich užívání na 90 let. Mezitím se však vlastníci pozemků změnili a rodinám bylo opakovaně slibováno, že pozemky pod jejich domy na ně budou za určité ceny převedeny. Slabiny v současném právu i nesplněných slibů převodu dnes využil spekulant a pozemky levně koupil. Rodiny tak nyní spíše než rychlé získání pozemků do vlastnictví čeká jednání před soudem. První má proběhnout již v polovině dubna.

JUDr. Pavel Blažek

ministr spravedlnosti
místopředseda strany
člen místní rady
předseda oblastního sdružení
zastupitel statutárního města